شناسهٔ خبر: 22600 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

جزئیات یكصد و هشتاد و هفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری كشور مطرح شد؛

بررسی مفاد موافقتنامه حمل‌ونقلی کریدور چابهار/ تأیید كلیات طرح مدیریت مصرف سوخت /بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت

نشست شورایعالی هماهنگی ترابری بررسی مفاد موافقتنامه حمل‌ونقلی کریدور چابهار٬ تأیید كلیات طرح مدیریت مصرف سوخت و بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل از موضوعات یكصد و هشتاد و هفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری كشور بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت  راه و شهرسازی٬ یكصد و هشتاد و هفتمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری كشور به ریاست دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

 نخست مفاد موافقتنامه سه جانبه بین ایران، هند و افغانستان برای توسعه بندر چابهار و مزیت‌های آن از جمله دسترسی هند برای تبادل بازرگانی با كشورهای CIS، كاهش قابل ملاحظه مسافت و هزینه‌های حمل‌ونقل بازرگانی به مقصد افغانستان و فعال شدن چابهار و محور ترانزیتی شرق ایران كه متضمن مصالح و منافع هر سه كشور است، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد:

اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی توسعه محور ترانزیتی شرق كشور تنظیم و به‌هنگام‌سازی شود.

راهكارهای افزایش میزان جذب و تخلیه و بارگیری كالاها در بندر چابهار توسط كمیسیون فرعی تدوین و به شورا ارائه شود.

بنابر ضرورت متناسب‌سازی ظرفیت بندر چابهار با پس‌كرانه‌های آن، اقتضا دارد احداث راه‌آهن چابهار به شبكه ریلی كشور، در شمار پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مختلف، فاینانس، منابع عمومی و ... تسریع شد.

 دستورکار دوم نشست بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت بود، از آنجا که صرفاً احداث ۵۹۱ كیلومتر راه‌آهن، ۱۲۰ كیلومتر آزادراه، ۱۰۷۰ كیلومتر بزرگراه و ۴۵ كیلومتر راه اصلی مورد تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفت٬ بخش حمل‌ونقل مترصد اولویت یافتن طرح‌های افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی از شیوه جاده‌ای به ریلی٬ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ٬گسترش حمل‌ونقل عمومی٬ انتقال بار از جاده به راه‌آهن٬ كاهش كامیون‌های یكسر خالی٬ كاهش شدت مصرف انرژی در بخش حمل و نقل است. بر همین اساس مقرر شد:

از آنجا كه موضوع واقعی کردن بهای سوخت در كشور ماهیت اقتصاد سیاسی دارد، لذا اقتضا دارد تا همزمان ساختار اقتصادی و فرایندی مرتبط با مدیریت مصرف سوخت در بخش و هر گونه پیامدهای تعدیل بهای سوخت مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.

موضوع تعدیل بهای سوخت مصرفی بخش حمل‌ونقل در كارگروه مربوطه بررسی و با تنظیم گزارش توجیهی مقتضی برای انعكاس به دولت ارایه شود.

اعضای شورا موضوع تعدیل بهای سوخت را در دستگاه مربوطه نیز مورد بررسی قرار دهند.

بخش خصوصی و تشكل‌ها در رابطه با موضوع مشاركت فعال کند.

موضوع سوم جلسه بررسی كلیات طرح مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل و شرح خدمات آن بود که مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد؛ ضمن توجه به رابطه رفاه با شدت مصرف انرژی جزییات، شرح خدمات و پیشنهادهای طرح برای بررسی اعضا ارسال و پس از جمع‌بندی كارشناسی در كارگروه مربوطه، نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی شورا ارایه شود.

همچنین در نهایت٬ گزارش نیمه نهایی پیشرفت پروژه برآورد درآمدها و هزینه‌های ترانزیتی از قلمرو ایران ارایه و مقرر شد نقطه نظرات مطرح شده از سوی اعضا در جهت تكمیل گزارش مورد توجه قرار گرفته و پس از جمع‌بندی در كارگروه روان‌سازی و توسعه ترانزیت٬ برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارایه شود./

نظر شما