شناسهٔ خبر: 22657 - سرویس شرکت‌ها
نسخه قابل چاپ

گزارش عملکرد سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی طی سال ۹۴؛

جزئیات ماموریت‌ها و فعالیت‌های سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی/ تشریح عملکرد متغیرهای کلیدی و ۱۳۰ شاخص

سازمان مجری ساختمانها و تاسيسات دولتی و عمومی عملکردهای متغیر و شاخص‌های مهم در ۱۳۰ عنوان و طی یک‌سال گذشته در گزارشی از سوی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی با جزئیات تفکیک ساختمان‌هایی با کاربری فرهنگی، ورزشی، خدماتی، کالبدی و مجلس شورای اسلامی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی به مدیرعاملی محمدجعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، یکی از سازمان‌هایی است که در ساخت اماکن فرهنگی، ورزشی، تامینی و تربیتی، خدمات‌درمانی، ساختمان‌ها و تجهیزات، ساماندهی کالبدی و مجلس شورای اسلامی تا به امروز فعالیت داشته است. این سازمان بر اساس بودجه تعریف‌شده و بویژه در مناطق دورافتاده کشور اقدام به ساخت و ساز ساختمان‌های دولتی و عمومی کرده و بر اساس اعلام نظر آن سازمان، در ۱۰۷ پروژه با اعتبار بالغ ۷,۵۹۷,۵۳۸ نقش داشته است.

همچنین از دیگر اقداماتی که این سازمان به سرانجام رساند جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. در عین حال، عملکرد شاخص‌های مهم و کلیدی بخشی در مقاطع مختلف همراه با اعتبار مصوب و مساحت زیر بنا همراه با اعتبار مورد نیاز از جمله از فعالیت‌های عمده‌ای است که انجام شده است.

۱ـ اقدامات اساسی:

وجوه ممیزه خدمات یك‌ساله این سازمان در اهم فعالیت‌ها و ماموریت‌های جاری مانند تصویب طرح‌ها و لوایح اشاره خواهد داشت:

برخی از مأموریت ها و اقدامات مهم سازمان‌ مجری عبارتند از:

نوع طرح

تعداد
پروژه

عملكرد
تا سال
۱۳۹۳

اعتبار مصوب
سال
۱۳۹۴

سایر منابع

زیربنا
مترمربع

اعتبار مورد نیاز

اعتبار كل

اماکن فرهنگی

۲

۴,۱۳۹,۸۷۷

۱,۱۰۱,۰۰۰

۰

۳۲۷,۰۰۰

۱,۴۱۲,۶۱۹

۴,۸۸۶,۹۶۸

اماکن ورزشی

۷

۱,۶۵۵,۵۰۸

۲۹۲,۱۶۶

۰

۱۳۱,۳۶۰

۹۴۰,۶۶۶

۲,۹۱۸,۶۹۲

تأمینی و تربیتی

۷

۷۴۵,۴۹۳

۹۶,۰۰۴

۰

۲۹۷,۹۸۹

۵,۶۸۴,۵۶۶

۵,۹۸۸,۲۹۶

خدمات درمانی

۸۹
۱۹۱۳۶ تخت

۸,۶۷۲,۳۰۱

۳,۴۹۳,۳۸۷

۳,۹۱۳,۸۰۰

۱,۳۵۸,۲۱۶

۳۸,۸۷۱,۰۰۰

۴۹,۹۰۱,۳۳۹

ساختمان‌ها و تجهیزات

 

۳۰۹,۱۸۸

۳۲,۹۸۱

۰

 

۱,۶۶۵,۰۰۰

۲,۳۴۹,۲۹۸

ساماندهی کالبدی

۱

۹۲۵,۱۶۶

۸۲,۰۰۰

۰

۵۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

مجلس شورای اسلامی

۱

۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۰

     

جمع

۱۰۷

۱۶,۴۴۷,۵۳۳

۷,۵۹۷,۵۳۸

۳,۹۱۳,۸۰۰

۲,۱۶۴,۵۶۵

۴۹,۱۷۳,۸۵۱

۶۷,۰۴۴,۵۹۳

۲ـ‌ بهبود شاخص‌های كلان اقتصادی:

فعالیت‌های این سازمان در بهبود شاخص‌های كلان اقتصادی مانند:

  • جذب سرمایه‌گذاری خارجی: مذاكره با چند سرمایه‌گذار خارجی كره‌ای و ایتالیایی در حال انجام است.
  • جذب سرمایه‌گذاری داخلی: تعدادی از بیمارستانها توسط سرمایه‌گذاران داخلی (خیرین) در دست اجراست.

۳ـ عملكرد متغیرهای كلیدی و شاخص‌های مهم:

در این قسمت عملكرد شاخص‌های مهم و كلیدی بخشی در مقاطع مختلف در قالب جدول (۱) ارائه می‌گردد. به علاوه سرجمع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بخش از محل بودجه عمومی، فاینانس، اوراق مشاركت، منابع داخلی و سایر منابع تامین اعتبار در این قسمت گزارش می‌شود.

جدول ۱ـ عملكرد متغیرها و شاخص‌های كلیدی بخش در مقاطع مختلف

ردیف

عنوان طرح طبق قانون

عملکرد اعتبار

۱۳۹۴

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

برنامه

تخصیص

عملكرد

۱

توسعه مجلس شورای اسلامی

۰

۰

۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۰

۰

۲

احداث مجتمع ادارات کل خراسان جنوبی

۶,۰۷۵

۱۶,۱۰۰

۶,۹۸۴

۲۹,۰۰۰

۵,۰۰۰

۵,۰۰۰

۳

احداث مجتمع ادارات کل خراسان شمالی

۲۰,۳۵۰

۱۶,۱۰۰

۱۰,۴۷۶

۱۴,۰۰۰

۷,۰۰۰

۷,۰۰۰

۴

تکمیل و احداث ساختمان‌های ادارات کل در مراکز استان‌ها

۰

۰

۵,۶۲۶

۲۵,۰۰۰

۵,۰۰۰

۵,۰۰۰

۵

احداث مجتمع ادارات كل البرز

۲,۹۱۰

۰

۰

۱

۰

۰

۶

احداث ­ندامتگاه ۲۰۰۰ نفره مركزی تهران

۱۱۱,۵۵۰

۸۰,۵۰۰

۱۲۳,۳۵۱

۴,۴۸۸

۴,۴۸۸

۴,۴۸۸

۷

مطالعه­ و ­احداث ندامتگاه ۵۰۰ نفره  بهبهان

۹,۹۹۲

۱۴,۰۰۰

۸,۷۴۲

۳۰,۰۰۰

۰

۰

۸

مطالعه ­و احداث ندامتگاه۲۵۰ نفره سلماس

۵,۷۴۵

۱۴,۰۰۰

۴۳,۶۵۰

۵۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۹

مطالعه و احداث ندامتگاه مركزی ۴۵۰۰ نفره اهواز

۷,۶۶۸

۰

۰

۱

۰

۰

۱۰

مطالعه و احداث ندامتگاه ۱۰۰۰ نفره ورامین

۱

۰

۰

۱

۰

۰

۱۱

مطالعه و احداث ندامتگاه مركزی ۱۰۰۰۰ نفره مشهد

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۱۲

مطالعه و احداث ندامتگاه مركزی ۵۰۰۰ نفره  تبریز

۱۳,۰۹۵

۱۸,۸۱۲

۹,۵۰۰

۱۶,۰۰۰

۸,۰۰۰

۸,۰۰۰

۱۳

مطالعه و احداث ندامتگاه مركزی ۵۰۰۰ نفره شیراز

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۱۴

توسعه و بازسازی مصلای قم

   

۱۵,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵

ساختمان مصلای بزرگ امام خمینی تهران

۲۹۸,۵۴۰

۱۸۸,۴۳۵

۱۱۶,۷۵۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۵۰۰,۰۰۰

۱۶

طرح توسعه و نوسازی حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی(ع) شاهچراغ

۲۰۰,۷۰۰

۳۹,۰۷۹

۳۷,۱۷۸

۱۰۱,۰۰۰

۱۴,۲۱۰

۱۴,۲۱۰

۱۷

مطالعه و احداث بیمارستان آموزشی یاسوج

۹۵,۸۰۳

۸۶,۸۹۱

۲۸,۰۰۳

۲۷۵,۰۰۰

۱۱۷,۵۰۰

۱۱۷,۵۰۰

۱۸

تكمیل بیمارستان الیگودرز

۵۳,۷۹۷

۶۵,۰۰۰

۴۳,۶۵۰

۲۷,۰۰۰

۲۷,۰۰۰

۲۷,۰۰۰

۱۹

تكمیل بیمارستان بستك

۴۶,۹۴۴

۴۹,۵۰۰

۱۹,۴۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۰

تکمیل ۱۷ بیمارستان ۲۴ تختخوابی

۱۴,۲۱۰

۶,۵۰۰

۰

۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۲۱

تكمیل بیمارستان بندر گز

۲۱,۳۲۹

۶۱,۰۰۰

۶۷,۱۱۰

۳۶,۰۰۰

۲۶,۰۰۰

۲۶,۰۰۰

۲۲

تكمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی خوی

۱,۸۰۰

۵۹,۲۶۷

۲۲,۶۹۸

۱۸۵,۰۰۰

۶۴,۰۶۰

۶۴,۰۶۰

۲۳

تكمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی بروجرد

۱۰,۸۱۸

۶۰,۰۰۰

۹۰,۰۸۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۲۴

احداث بیمارستان آموزشی جهرم

۳,۰۲۹

۵۶,۷۴۶

۲۷,۱۶۰

۱۶۰,۰۰۰

۵۹,۰۰۰

۵۹,۰۰۰

۲۵

احداث بیمارستان گرمسار

۲۴,۸۱۶

۵۵,۰۰۰

۶۱,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰

۲۶

احداث بیمارستان تاكستان

۳۹,۰۲۰

۴۴,۰۰۰

۲۸,۸۰۷

۵,۰۰۰

۵,۰۰۰

۵,۰۰۰

۲۷

نوسازی بیمارستان اكباتان

۳,۹۹۰

۳۱,۸۷۹

۱۴,۶۰۷

۴۵,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۲۸

احداث بیمارستان تویسركان

۴,۵۳۶

۲۴,۶۴۰

۱۷,۴۶۰

۱۵۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۲۹

احداث بیمارستان لاهیجان

۳۹,۱۱۸

۷۷,۰۰۰

۳۷,۶۰۱

۱۳۰,۰۰۰

۷۸,۵۰۰

۷۸,۵۰۰

۳۰

احداث بیمارستان آستارا

۳۸,۹۵۵

۷۷,۰۰۰

۸۵,۵۰۰

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۳۱

احداث بیمارستان تالش

۱۹,۰۹۰

۴۹,۵۰۰

۳۲,۹۸۸

۱۷۵,۰۰۰

۵۲,۸۹۲

۵۲,۸۹۲

۳۲

احداث بیمارستان كوهبنان

۱۴,۴۷۷

۱۸,۳۷۹

۱۳,۰۹۵

۱۳,۰۰۰

۱۳,۰۰۰

۱۳,۰۰۰

۳۳

احداث بیمارستان قلعه گنج

۱۴,۴۷۷

۱۸,۳۷۹

۱۳,۰۹۵

۷,۰۰۰

۷,۰۰۰

۷,۰۰۰

۳۴

احداث بیمارستان ارزوییه

۱۴,۴۷۷

۱۸,۳۷۹

۱۳,۰۹۵

۱۴,۲۰۰

۱۴,۲۰۰

۱۴,۲۰۰

۳۵

احداث بیمارستان زرند

۵,۰۰۰

۳۲,۳۴۰

۱۴,۹۰۵

۱۴۸,۰۰۰

۲۹,۹۱۰

۲۹,۹۱۰

۳۶

احداث بیمارستان سیرجان

۹,۲۴۳

۶۰,۵۰۰

۴۰,۸۸۱

۲۳۵,۳۰۰

۹۵,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

۳۷

احداث بیمارستان آموزشی ساری

۱۱,۵۱۰

۵۴,۹۰۴

۱۳,۹۳۲

۴۵,۰۰۰

۹,۱۰۶

۹,۱۰۶

۳۸

احداث بیمارستان بهشهر

۸,۰۰۰

۵۶,۱۰۰

۱۹,۴۹۶

۱۱۵,۰۰۰

۷۴,۰۰۰

۷۴,۰۰۰

۳۹

احداث بیمارستان بروجن

۲۸,۰۵۵

۵۴,۷۸۵

۵۲,۹۵۰

۱۸۵,۰۰۰

۸۴,۰۰۰

۸۴,۰۰۰

۴۰

احداث بیمارستان فردوس

۹,۲۹۴

۵۶,۱۰۰

۲۶,۵۳۷

۱۷۵,۰۰۰

۹۱,۹۷۶

۹۱,۹۷۶

۴۱

احداث بیمارستان ابهر

۳,۹۳۱

۴۹,۰۰۰

۲۳,۱۳۵

۱۹۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰

۸۲,۰۰۰

۴۲

احداث بیمارستان سقز

۸,۹۶۸

۶۶,۰۰۰

۲۰,۹۵۲

۱۳۰,۰۰۰

۸۲,۰۰۰

۸۲,۰۰۰

۴۳

احداث بیمارستان پارس‌آباد

۳۹,۰۶۱

۶۶,۰۰۰

۳۵,۲۸۰

۱۳۵,۰۰۰

۶۲,۵۰۰

۶۲,۵۰۰

۴۴

احداث بیمارستان اسلام‌شهر تهران

۱۲,۰۰۰

۴۶,۸۶۸

۲۲,۳۴۵

۲۰,۰۰۰

۴,۰۰۹

۴,۰۰۹

۴۵

احداث بیمارستان سراب

۴۱,۰۲۶

۷۷,۰۰۰

۵۶,۲۹۴

۷۵,۰۰۰

۵۲,۵۰۰

۵۲,۵۰۰

۴۶

احداث بیمارستان قائمشهر

۸,۹۳۳

۴۸,۰۰۰

۱۶,۳۷۹

۱۷۳,۰۰۰

۸۱,۰۰۰

۸۱,۰۰۰

۴۷

احداث بیمارستان پاوه

۰

۳۵,۰۰۰

۲۹,۴۶۰

۹۰,۰۰۰

۴۳,۰۰۰

۴۳,۰۰۰

۴۸

احداث بیمارستان سوختگی اهواز

۳۳,۹۶۴

۱۴۴,۶۲۴

۶۱,۶۹۲

۲۶۵,۰۰۰

۸۱,۰۰۰

۸۱,۰۰۰

۴۹

احداث بیمارستان روانی شیراز

۳۳,۸۱۵

۱۰۵,۱۸۹

۳۱,۵۶۶

۶۳,۰۰۰

۸,۸۹۷

۸,۸۹۷

۵۰

احداث بیمارستان نجف‌آباد

۷,۰۰۰

۵۰,۴۰۰

۱۷,۱۵۶

۱۰۵,۰۰۰

۳۱,۹۲۷

۳۱,۹۲۷

۵۱

احداث بیمارستان خلیل‌آباد

۱۶,۳۰۱

۱۱,۳۹۴

۱۴,۵۵۰

۲۷,۵۰۰

۱۷,۵۰۰

۱۷,۵۰۰

۵۲

احداث بیمارستان فریمان

۳۴,۱۵۶

۷۴,۵۰۰

۲۹,۸۸۰

۱۴۶,۰۰۰

۸۶,۰۰۰

۸۶,۰۰۰

۵۳

احداث بیمارستان تكاب

۴,۰۸۹

۵۵,۰۰۰

۴۳,۷۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۵,۰۰۰

۵۴

احداث  بیمارستان بانه

۸,۰۰۰

۲۰,۹۴۷

۱۰,۴۷۶

۱۴۸,۰۰۰

۷۷,۰۰۰

۷۷,۰۰۰

۵۵

احداث بیمارستان مراغه

۷,۱۴۴

۵۲,۲۰۳

۴۰,۲۱۴

۱۲۰,۰۰۰

۶۹,۰۰۰

۶۹,۰۰۰

۵۶

توسعه بیمارستان بوكان

۷,۶۸۲

۵۴,۶۰۰

۴۰,۵۹۳

۶۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۵۷

احداث بیمارستان پاكدشت

۳۴,۱۹۹

۵۹,۶۷۴

۴۳,۶۵۰

۲۲,۰۰۰

۲۲,۰۰۰

۲۲,۰۰۰

۵۸

توسعه بیمارستان اسلام‌آباد غرب

۲,۷۸۳

۳۸,۱۴۱

۱۹,۲۰۶

۹۰,۰۰۰

۴۴,۵۰۰

۴۴,۵۰۰

۵۹

احداث بیمارستان اطفال اهواز

۸,۰۶۵

۵۳,۴۰۸

۹,۲۸۱

۱

۰

۰

۶۰

احداث بیمارستان خاتم الانبیاء شیراز

۱,۸۸۱

۳۵,۷۷۶

۹,۲۸۹

۴۰,۰۰۰

۶,۷۳۷

۶,۷۳۷

۶۱

احداث بیمارستان خمینی‌شهر

۴۴,۰۲۴

۷۰,۰۰۰

۱۹,۱۳۶

۱۶۵,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۶۲

احداث بیمارستان آموزشی رشت

۱,۸۳۰

۴۵,۵۰۰

۲۸,۷۵۲

۲۵۵,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

۹۵,۰۰۰

۶۳

احداث بیمارستان كوثر

۲,۹۱۰

۱۹,۲۵۰

۲۹,۰۲۰

۳۹,۵۰۰

۳۹,۵۰۰

۳۹,۵۰۰

۶۴

احداث بیمارستان جایگزین نهاوند

۳۴,۲۳۵

۶۰,۵۰۰

۳۳,۶۱۱

۱۷۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۸۵,۰۰۰

۶۵

احداث بیمارستان آموزشی ایلام

۱۳,۴۱۶

۵۱,۱۰۰

۷۹,۱۳۰

۴۳۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰

۶۶

احداث بیمارستان تربت حیدریه

۷,۰۰۰

۴۲,۰۰۰

۲۱,۰۴۴

۱۰۵,۰۰۰

۳۱,۶۸۱

۳۱,۶۸۱

۶۷

احداث بیمارستان رباط كریم

۱۷,۲۵۳

۶۳,۵۷۶

۱۷,۱۵۶

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۶۸

احداث مركز بهداشتی، درمانی شبانه‌روزی خنداب

۲,۹۱۰

۷,۰۰۰

۱۲,۳۸۴

۲۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۶۹

احداث بیمارستان آموزشی بندر عباس

۳,۹۲۸

۴۹,۰۰۰

۲۴,۵۶۱

۱۵۰,۰۰۰

۸,۵۸۶

۸,۵۸۶

۷۰

احداث بیمارستان جایگزین شیروان

۳,۰۰۰

۵۸,۰۰۰

۱۱۵,۵۲۰

۲۱۰,۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰

۱۷۵,۰۰۰

۷۱

احداث بیمارستان جایگزین پنج آذر گرگان

۸,۸۶۱

۲۸,۰۰۰

۴۸۵

۳۹,۰۰۰

۰

۰

۷۲

احداث بیمارستان سراوان

۱۴,۹۱۶

۴۲,۰۰۰

۹۳,۲۸۰

۱۹۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۷۳

احداث بیمارستان بهار

۷,۴۶۷

۳۰,۸۰۰

۱۵,۷۱۴

۱۶۸,۲۵۰

۱۰۳,۰۰۰

۱۰۳,۰۰۰

۷۴

احداث بیمارستان جایگزین عجب شیر

۲,۰۰۰

۲۶,۱۸۰

۱۰,۴۷۶

۱۴۵,۰۰۰

۴۰,۵۰۰

۴۰,۵۰۰

۷۵

احداث بیمارستان جایگزین روانپزشكی رازی تهران (امین‌آباد)

۰

۶,۹۰۰

۰

۱

۰

۰

۷۶

توسعه بیمارستان كازرون

۱,۹۵۸

۲۸,۲۱۸

۲۴۳

۱۰,۰۰۰

۰

۰

۷۷

احداث بیمارستان رضوانشهر

۶,۰۰۰

۴۴,۰۰۰

۱۱,۱۲۴

۹۵,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۷۸

احداث بیمارستان جایگزین لنگرود

۲۴,۳۹۷

۴۰,۵۰۰

۱۳,۶۸۸

۱۱۱,۰۰۰

۸۳,۰۰۰

۸۳,۰۰۰

۷۹

احداث بیمارستان جایگزین درود

۲,۳۹۶

۲۱,۰۰۰

۱۹,۶۱۸

۵۰,۰۰۰

۰

۰

۸۰

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین عشایر خرم‌آباد

۱۱,۵۰۰

۲۴,۵۰۰

۸,۲۱۳

۳۰,۰۰۰

۴,۷۷۲

۴,۷۷۲

۸۱

احداث بیمارستان جایگزین مأمونیه (زرندیه)

۷,۲۴۰

۳۱,۵۷۹

۲۲,۶۹۸

۷۵,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۸۲

احداث بیمارستان جایگزین دهگلان

۱۹,۵۹۴

۳۲,۸۰۰

۲۶,۱۹۰

۳۵,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۸۳

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهید هاشمی‌نژاد

۹۸۰

۲۶,۹۵۰

۲۴۳

۶۵,۸۰۰

۱۰,۷۴۰

۱۰,۷۴۰

۸۴

احداث بیمارستان جایگزین امام خمینی تهران

۸,۹۹۹

۵۷,۵۲۸

۲,۴۰۰

۶۰,۰۰۰

۹,۰۰۰

۹,۰۰۰

۸۵

مطالعه و احداث بیمارستان جایگزین دكتر شریعتی فسا

۱۴,۸۸۰

۵۴,۳۱۲

۳۵,۰۷۴

۱۹۳,۰۰۰

۵۱,۰۵۲

۵۱,۰۵۲

۸۶

احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان امام خمینی خمین

۷,۴۷۲

۳۴,۳۰۰

۱۷,۴۶۰

۷۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۸۷

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین فاطمی اردبیل

۵۴۸

۰

۰

۱

۰

۰

۸۸

احداث بیمارستان  جایگزین خاتم الانبیاء(ص) شوشتر

۱,۱۲۷

۱۵,۴۰۰

۲۴۳

۳۵,۰۰۰

۵,۲۵۰

۵,۲۵۰

۸۹

احداث بیمارستان  جایگزین نظام مافی شوش

۱,۷۸۰

۱۵,۴۰۰

۲۴۳

۷۰,۰۰۱

۰

۰

۹۰

احداث بیمارستان  جایگزین  بندر ماهشهر

۱,۲۲۴

۱۰,۴۰۰

۲۴۳

۱

۰

۰

۹۱

احداث بیمارستان  جایگزین  امام خمینی(ره) تنكابن

۳۶,۲۴۹

۵۶,۲۷۴

۱۳,۱۸۱

۱۲۰,۰۰۰

۸۲,۵۰۰

۸۲,۵۰۰

۹۲

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین  رازی اهواز

۱,۸۸۳

۲۶,۹۸۶

۴,۲۵۷

۱

۰

۰

۹۳

احداث بیمارستان مال خلیفه لردگان

۳۸,۹۹۲

۲۱,۶۰۶

۳۸,۸۰۰

۴۳,۰۰۰

۲۱,۰۰۰

۲۱,۰۰۰

۹۴

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین  آیت ا ... كاشانی جیرفت

۰

۰

۳۰۰

۴۵,۰۰۰

۶,۷۵۰

۶,۷۵۰

۹۵

احداث بیمارستان گچساران

۱۲,۶۳۰

۷۶,۷۳۷

۴۶,۷۵۶

۱۹۵,۰۰۰

۸۴,۰۰۰

۸۴,۰۰۰

۹۶

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین  بهارلو

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۹۷

احداث بیمارستان جایگزین  ۱۵ خرداد مهدی شهر

۱۷,۵۵۰

۲۹,۲۶۰

۵,۱۸۴

۹۸,۰۰۰

۳۳,۰۰۰

۳۳,۰۰۰

۹۸

احداث بیمارستان جایگزین پیرانشهر

۰

۲۸,۰۰۰

۴۳۶

۱۰۴,۳۷۰

۴۳,۱۸۵

۴۳,۱۸۵

۹۹

احداث بیمارستان جایگزین شریف‌‌آباد

۵,۰۰۰

۲۷,۸۱۱

۷,۰۴۰

۳۰,۰۰۰

۴,۵۰۰

۴,۵۰۰

۱۰۰

احداث بیمارستان جایگزین قرچك

۲,۰۰۰

۱۴,۰۰۰

۲۰,۴۰۰

۱۴۲,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۱۰۱

احداث بیمارستان جایگزین اشرفی اصفهانی تهران

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۱۰۲

احداث بیمارستان  آموزشی جایگزین زابل

۰

۲۴,۴۸۲

۰

۱

۰

۰

۱۰۳

توسعه بیمارستان بم

۰

۰

۵,۰۰۰

۴۴,۱۰۱

۰

۰

۱۰۴

احداث بیمارستان ۵۴۰  تبریز

۰

۰

۰

۴۰,۰۰۰

۰

۰

۱۰۵

احداث بیمارستان ۶۴ تختی آذرشهر

۰

۲۴,۵۰۰

۲۸,۴۳۶

۱۴۱,۰۰۰

۳۶,۵۰۰

۳۶,۵۰۰

۱۰۶

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین كرج

۰

۰

۰

۱۲۰,۰۰۰

۶,۰۰۰

۶,۰۰۰

۱۰۷

احداث بیمارستان جایگزین سلماس

۰

۱۴,۱۹۱

۸,۲۹۰

۲۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۰۸

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین فاطمه الزهرا بوشهر

۰

۰

۱۱,۵۰۰

۴۰,۰۰۰

۰

۰

۱۰۹

احداث بیمارستان جایگزین مفتح ورامین

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۱۱۰

احداث بیمارستان آموزشی نیشابور

۰

۰

۰

۴۵,۰۰۱

۱۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۱۱

احداث بیمارستان آموزشی مادران و كودكان بندرعباس

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۱۱۲

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین كاشان

۰

۰

۰

۳۰,۰۰۰

۰

۰

۱۱۳

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین معتضدی و امام خمینی كرمانشاه

۰

۰

۲۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۱۱۴

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین گلستان اهواز

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۱۱۵

احداث بیمارستان ملارد

۰

۰

۳۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۱۱۶

احداث بیمارستان جایگزین شهید عباسی میاندوآب

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۱۱۷

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین شهدای یافت آباد

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۱۱۸

احداث بیمارستان شهرستان قدس

۰

۰

۱۹,۵۰۰

۲۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۱۱۹

احداث بیمارستان آموزشی جایگزین ۱۵ خرداد تهران

۰

۰

۰

۱

۰

۰

۱۲۰

مطالعه و احداث بیمارستان اشنویه

   

۲۹,۰۰۰

۵۶,۰۰۰

۲۴,۵۰۰

۲۴,۵۰۰

۱۲۱

تكمیل بیمارستان ۳۲ تختخوابی باشت

   

۱۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰

۲۸,۵۰۰

۱۲۲

مطالعه و احداث بیمارستان عنبرآباد

   

۱۵,۰۰۰

۹۸,۹۰۰

۱۸,۰۰۰

۱۸,۰۰۰

۱۲۳

مطالعه و احداث ورزشگاه‌های خرم‌آباد،  گنبدکاووس

۲۹,۸۲۸

۳۱,۴۰۳

۱۲,۰۰۰

۹۹,۰۰۶

۱۱۸,۳۳۳

۱۱۸,۳۳۳

۱۲۴

مطالعه ­و احداث ورزشگاه‌های خرم‌آباد،   گنبدکاووس

۷,۷۰۰

۳,۹۷۰

۲,۹۱۰

۲,۱۶۰

۰

۰

۱۲۵

مطالعه­ و احداث ورزشگاه‌های خرم‌آباد،  گنبدکاووس

۹۵۸

۶۲۵

۵۰۰

۵۰۰

۰

۰

۱۲۶

مطالعه ­و احداث ورزشگاه‌های خرم‌آباد،   گنبدکاووس

۳۵,۵۶۴

۴۰,۱۴۷

۲۰,۹۷۲

۱۱۵,۰۰۰

۰

۰

۱۲۷

مطالعه­و احداث ورزشگاه‌های خرم‌آباد، .  گنبدکاووس

۱۸,۵۴۷

۱۸,۱۹۵

۸,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۰

۰

۱۲۸

مطالعه­واحداث­استادیوم اهواز

۱۶۷,۵۴۶

۱۶۷,۳۳۹

۹۴,۱۰۲

۵۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۱۲۹

تكمیل مجموعه ورزشی خرم آباد

۱۰,۰۸۶

۶,۰۰۰

۵۰۰

۵,۵۰۰

۸۰۷

۸۰۷

۱۳۰

مطالعه و توسعه ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س)

۱۰۷,۱۸۱

۱۱۴,۰۰۰

۲۴۶,۸۶۶

۲۸۲,۰۰۰

۲۱۲,۳۰۰

۲۱۲,۳۰۰

جمع كل

۲,۲۸۶,۹۷۱

۴,۴۶۶,۷۵۸

۳,۰۹۳,۲۸۴

۱۳,۵۷۲,۵۹۶

۵,۱۳۰,۳۶۸

۵,۱۳۰,۳۶۸

 

 

نظر شما