شناسهٔ خبر: 22779 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به استاندار البرز ابلاغ شد؛

جزئیات مصوبه ساخت و سازهای واقع در حریم شهر گلسارِ استان البرز/ مهلت سه ماهه به اداره کل راه و شهرسازی استان برای تدقیق حریم شهر/ شناسایی و تثبیت اراضی زراعی و باغی

کرج دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری طی نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان البرز، مصوبه شورای‌عالی را پیرامون ساخت و سازهای واقع در حریم شهر گلسار با تاکید بر تثبیت اراضی زراعی و باغی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار البرز و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان مصوبه شورای عالی را درباره ساخت و سازهای واقع در حریم شهر گلسار ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به استاندار البرز آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۹۵.۳.۳ موضوع بررسی ساخت و سازهای واقع در حریم شهر گلسار را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مصوبات استانی به شرح زیر تصمیم گرفت:

تدقیق سند پهنه بندی حریم در چارچوب طرح جامع گلسار با لحاظ موارد زیر در مقیاس تعیین کاربری (۱.۱۰۰۰۰) حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان البرز مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه شورایعالی ارایه شود:

۱. کلیه اراضی زراعی و باغی در سطح حریم، شناسایی و تحت کاربری باغات و زراعی در حریم تثبیت شود.

۲. کلیه ساخت و سازهای مسکونی واقع در حریم، به جز آنها که بر اساس اعلام وزارت کشور روستا تلقی می‌شوند، تحت کاربری باغ تثبیت و ضوابط ساخت و ساز در آن وفق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری توسط شهرداری اعمال شود.

۳. کارگاه‌ها و اراضی صنعتی پراکنده موجود در حریم در صورتی که طبق ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست منعی برای استقرار آنها در حریم شهر وجود ندارد، صرفا در حد وضع موجود تحت کاربری صنعتی در حریم، شود. بدیهی است تثبیت صنایعی که استقرار آنها با ضوابط مذکور تعارض دارد مورد تایید نیست.

۴. در خصوص روستاهای واقع در حریم (مطابق تایید و اعلام وزارت کشور)، بنیاد مسکن، ضمن بازنگری طرح‌های هادی مربوطه کلیه اراضی زراعی و باغی ساخته نشده آنها را از محدوده خارج و ضوابط ساخت و ساز در آنها را به حداقل ممکن (هماهنگ با دستورالعمل ماده ۱۴)کاهش دهد. بدیهی است محدوده نهایی روستاهای مذکور پس از تایید بنیاد مسکن در حریم شهر گلسار منعکس می شود.

۵. با توجه به اینکه حریم شهر گلسار در غرب بسیار به محدوده شهر، نزدیک است مقرر شد به جهت گسترش نظارت شهرداری بر معادن شن و ماسه واقع در غرب شهر گلسار، افزایش حریم در غرب شهر در هماهنگی با حریم هشتگرد، مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت حصول توافق در استان و اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در قالب بازنگری حریم شهر به دبیرخانه شورای عالی ارایه شود.

۶. اصلاح حریم راه اصلی عبوری از شهر گلسار توسط معاونت مربوطه در وزارت راه و شهرسازی (معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل) بررسی و در چارچوب اختیارات قانونی اعلام نظر شود. /

نظر شما