شناسهٔ خبر: 22785 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی به استاندار استان اصفهان ابلاغ شد:

طرح یکپارچه اراضی نظامی جنوب شهر اصفهان/ بررسی خروج پادگان از محدوده شهر

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در نامه‌‌ای جداگانه به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، مصوبه شورای‌عالی را پیرامون طرح یکپارچه اراضی نظامی جنوب شهر اصفهان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای جداگانه به  رسول زرگرپور استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را پیرامون طرح یکپارچه اراضی نظامی جنوب شهر اصفهان ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان آمده است

در جلسه مورخ ۳/۳/۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کلیات نقشه پهنه‌بندی طرح یکپارچه اراضی نظامی جنوب شهر اصفهان (موسوم به سیصد هکتاری) با تأکید بر موارد ذیل تصویب قرار گرفت:

  • ضمن تأکید بر لزوم توجه به کلیه موارد مذکور در صورتجلسه کمیته فنی ۳ (کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش) مقرر شد نقشه پهنه‌بندی طرح یکپارچه اراضی تا مقیاس طراحی شهری جهت تعیین کاربری‌ها، دسترسی‌ها و هم‌پیوندی آن‌ها و همچنین ضوابط و مقررات مربوطه با افزایش کاربری‌های انتفاعی توسط مشاور تهیه و به تأیید کمیته تخصصی برسد.
  • با توجه به لزوم توجه به تحقق‌پذیری طرح که به خروج پادگان از شهر مربوط می‌شود، در صورت خروج پادگان از محدوده شهر ضمن ملحوظ داشتن سرانه‌های انتفاعی در این طرح، سطوح و سرانه‌ها وفق قانون خروج پادگان‌ها تدقیق شود. همچنین لازم است فرایند تحقق‌پذیری و نظام مدیریت طرح در چارچوب قوانین موجود (ازجمله قانون انتقال پادگان‌ها) توسط مشاور تهیه و به همراه ضوابط و مقررات مرتبط، نحوه نظارت بر اجرا و راهکارهای حقوقی و قانونی تسهیل کننده تحقق پذیری طرح (شامل نحوه تفکیک و واگذاری، بازده اقتصادی طرح، فازبندی و اولویت‌های اجرایی و نحوه مدیریت طرح) ارائه شود.
  • درخصوص پهنه مسکونی شمال مادی، مطابق مصوبه مورخ ۱۳/۵/۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص بارگذاری جمعیتی در شهر اصفهان، احداث هرگونه ساختمان بلندمرتبه ممنوع و تراکم و ارتفاع این پهنه در چارچوب ضوابط مصوب طرح تفصیلی اراضی پیرامونی و حداکثر پنج طبقه روی پیلوت تعیین می‌شود. بدیهی است تدقیق کاربری‌های این پهنه نیز تا مقیاس طراحی شهری و با توجه به کیفیت محیط، توسط مشاور تهیه و قبل از هرگونه اقدام اجرایی، به تأیید کمیته تخصصی رسیده و توسط دبیر شورای عالی ابلاغ خواهد شد./

نظر شما