شناسهٔ خبر: 23781 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

شهرسازی ریل پایه اولویت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

الگوی توسعه شهرها با تاکید بر مسائل زیست‌محیطی و کاهش حاشیه‌نشینی/ هشدار نسبت به بروز فاجعه اجتماعی در كلان شهرها

قطار حومه‌ای نخستین جلسه کمیته علمی حمل و نقل و شهرسازی ریل پایه با تاکید بر اولویت شدن شهرسازی ریل پایه در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و با حضور متخصصان،اساتيد و صاحبنظران حوزه شهری و حمل ونقلی با بررسی محورهای پيش روی دومين همايش شهرسازی ريل پايه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اولين جلسه كميته علمي حمل و نقل شهرسازي ريل پايه ۲ به منظور ايجاد هماهنگی بين بخش های مختلف شهرسازي و ارگان های حمل و نقلی درون و برون شهرها و تدوين محورهای پيش روي اين همايش؛ با حضور مديران شركت راه آهن، دستيار ويژه و مشاوره وزير راه و شهرسازي، متخصصان حمل و نقلي و همچنين جامعه شناسان و اقتصاددانان دانشگاه هاي شهيد بهشتي، راه آهن، علم و صنعت تهران و ديگر مراكز تحقيقاتي با محوريت شهرسازي بر پايه حمل و نقل ريلي برگزار شد.

بنا بر این گزارش و به نقل از روابط عمومي شركت راه آهن جمهوری اسلامي ايران؛ مهرداد تقي زاده مشاور مدير عامل راه آهن و رييس اتاق فكر با اشاره به دومين همايش شهرسازي ريل پايه و توسعه پايداركه نيمه دوم سال جاري برگزار خواهد شد، گفت: هر كدام از صاحب نظران حاضر در جلسه و در جلسات بعد به اهداف و محورهاي مهم در همايش خواهند پرداخت ودرباره اينكه چه محوري مي تواند براي همايش بحث و بررسي شود، مطالبي را ارائه مي دهند.

وی تصريح كرد: فلسفه تشكيل جلسه به منظور ايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف شهرسازي و ارگان هاي حمل و نقلي درون و برون شهرها براي همايش دوم شهرسازي ريل پايه، بود.

به گفته وي خودرو محوربودن اكثر طرح هاي شهرسازي كشور موجب شد تا اين موضوع در دومين همايش شهرسازي ريل پايه قرار گرفته و جلساتي به اين منظور تشكيل شود.

پيشروي به سمت شهرسازي ريل پايه

سيادت موسوي متخصص حمل و نقل در اين جلسه به حاشيه نشيني و پيامدهاي ناشي از آن اشاره كرد و گفت: امروزه در كشور ۱۰ تا ۲۰ ميليون نفر حاشيه نشين وجود دارد بنابراين ضروري به نظر مي رسد براي جلوگيري از عواقب ناشي از آن كه حس عدم تعلق نمونه اي از آن است، اقداماتي در جهت استفاده از حمل و نقلي روان و دسترسي آسان آنان به مركز شهرها انجام شود.

وي توجه توسعه بر مبناي حمل و نقل عمومي يا توسعه اقتصادي است پيشنهاد كرد مسائل زيست محيطي در كلان شهرها و همچنين الگوي توسعه شهري به عنوان بخشي از موضوعاتي مورد بررسي در اين همايش باشد.

اين متخصص حمل ونقل تصريح كرد: موضوع TOD و پيشروي به سمت شهرسازي ريل پايه، امروز به گفتمان رايج توسعه شهري تبديل شده و موجب شده تا محوريت حمل و نقل عمومي به خصوص ريلي اختصاص داده شود.

سيادت موسوي با تايكد توجه به رويكرد TOD در شهرهاي بزرگ و كوچك تاكيد كرد در همين راستا بايد بر مبناي بومي سازي اين موضوع و كمك بر عملياتي كردن آن حركت شود.

پياده سازي TOD در شهرهاي كشور

در ادامه اين جلسه وحيد علي قارداشي مدير كل دفتر مهندسي و نظارت تاسيسات زير بنايي با بررسي وضعيت حمل و نقل ريلي درشهرهاي بزرگ دنيا گفت: شهر لندن، پاريس، مادريد، توكيو، برلين، وين، مونيخ، ميلان، بروكسل و غير ه از جمله شهرهايي هستند كه حمل و نقل ريلي در آن از جايگاه خاصي برخوردار است و روزانه ميليون ها نفر در طول روز از اين وسيله حمل و نقلي استفاده مي كنند.

وي افزود: مطالعه شهرهاي كشور از جمله همدان، مشهد و قم به منظور پياده سازي TOD و كاهش فاصله ايستگاه هاي راه آهن با مركز شهرها از جمله اقداماتي در دست اجرا است.

فاجعه اجتماعي بزرگي در كمين كلان شهرها

محمد علي درويش مدير كل دفتر مشاركت هاي مردمي سازمان محيط زيست با اشاره به برخي پيامدهاي زيست محيطي كه در كشور شكل بحراني به خود گرفته اند، گفت: در حال حاضر ميزان افت سطح آب هاي زير زميني ما طي يك دهه گذشته كاهش قابل توجهي يافته به طوريكه ايران بزرگترين شتاب افت سطح آب را نسبت به ديگر كشورها تجربه كرده است.

وي با اشاره به اين موضوع كه كريدور شرق به غرب تهران دچار افت شديد آبهاي زير زميني شده است، افزود: ما بايد تلاش كنيم تا با بهره برداري كمتر از آبهاي زير زميني كريدور موجود را حفظ كنيم.

مدير كل دفتر مشاركت هاي مردمي سازمان محيط زيست بيان كرد: به منظور تردد آسان مردم در كلان شهرهايي مانند تهران بايستي شيوه حمل و نقلي ايمن و سازگار با محيط زيست دنبال شود و اين مهم تنها توسط حمل و نقل ريلي امكانپذير است.

وي خاطر نشان كرد: در صورتي كه اولويت راهبردي را به توسعه حمل و نقل ريلي و همچنين دوچرخه سواران و افراد پياده اختصاص ندهيم با فاجعه اجتماعي بزرگي مواجه خواهيم شد.

محسن هاشمي معاون عمراني دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان ديگر سخنرانان اين جلسه به موضوع شهرهاي اقماري و درگير كردن آنان به موضوع حمل و نقل ريلي و اتصال شهرهاي اقماري به حمل و نقل حومه اي و مترو اشاره كرد و گفت: اتصال شهرهاي اطراف كلان شهرها از طريق مدهاي حمل و نقلي به يكديگر و همچنين جابه جايي تمام مسافران حومه اي از طريق حمل و نقل ايمن ريلي بايد اولويت اصلي باشد.

در ادامه اين جلسه ساير اساتيد جامعه شناسي و اقتصاد شهري محورهاي مهم ديگري همچون ارتباط كلان شهرها از طريق قطارهاي حومه اي و قطارهاي سريع السير، غفلت نكردن از پتانسيل هاي مهم در حمل و نقل ريلي در كشور، داشتن نگرش سيستمي به موضوع شهرسازي ريل پايه و همچنين تدوين چشم اندازي براي اين موضوع را مطرح و دريافت مقالات پژوهشي از اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي مختلف در دومين همايش شهرسازي ريل پايه را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

در پايان تقي زاه مشاور مدير عامل راه آهن استفاده از تخصص هاي مختلف د؛ نبود خط قرمز براي چالش هاي اين موضوع و همچنين اجرايي بودن آن را ۳ ويژگي مهم دومين همايش شهرسازي ريل پايه عنوان كرد./

نظر شما