شناسهٔ خبر: 23802 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

به منظور تجهيز محورهای شريانی‌ كشور صورت گرفت:

راه اندازی ۹۵ سامانه ثبت تخلفات رانندگی در‌ محورهای اصلی كشور/ کاهش تخلفات جاده‌ای و امنيت محورها در سفرهای تابستانی

دوربین ثبت تخلفات در راستاي اجراي پروژه تجهيز محورهاي شريانی‌كشوربه سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور ، ۹۵ سامانه ثبت تخلفات در‌ كريدور تهران- كرج-قزوين-زنجان- تبريز و قزوين-رشت (آزادراه و محور قديم) در تير ماه سال جاري به بهره برداری خواهد رسيد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علي اكبر آشوري مديرمركز مديريت راه هاي كشور با بيان اين خبر اظهار داشت :از جمله شاخصهاي مهم پروژه تجهيز محورهای شرياني كشور به سامانه هاي ثبت تخلفات عبور و مرور بعنوان بزرگترين پروژه ITS  كشور مي توان به مواردي از قبيل  استفاده از تمامي توان و ظرفيتهای بومي مجموعه دانش بنيان كشور طبق ابلاغيه مقام معظم رهبري مدظله العالي و معاونت علمي فناوري رياست جمهوري، حمايت از توليد داخلي، اشتغال زايی و استفاده از تخصص و توان شركتهاي داخلي و اثرات فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ،شامل اصلاح رفتار رانندگان، كاهش خسارات جاني و مالي، كاهش تخلفات، صرفه جويي استفاده از نيروهاي پليس در جاده ها اشاره كرد.

و ي افزود: دستاوردهاي اجرايي پروژه شامل ايجاد زيرساختي مناسب براي ساير سيستمهاي حمل و نقل هوشمند ITS ، نوآوري در مدل مديريت پروژه بومي و دانش كنترل پروژه براي ITS جاده اي و شهري و شيوه اطلاع رساني پيامكي تخلفات جاده اي پس از ارتكاب تخلف و بعد از تاييد تخلف بمنظور اثربخشی بيشتر در رانندگان متخلف مي باشد.

آشوري در خصوص روند اجراي اين پروژه از سال گذشته تا كنون اظهار داشت :

بر اساس قرارداد خريد، نصب، راه اندازي، بهره برداري و نگهداري از سامانه هاي ثبت تخلفات عبور و مرور كه در خرداد ماه سال ۹۴ منعقد گرديد ، بيش از ۴۰۰ سامانه ثبت تخلفات موجود، بصورت كامل فعال و در حال نگهداري و بهره برداري توسط سازمان مي باشد و ۷۴ سامانه جديد نيز بر اساس احصاء تخلفات جاده اي از قبيل تخلفات سرعت لحظه اي و متوسط، عبور كاميون و اتوبوس از خطوط غيرمجاز و ... در محورهاي تهران-قم-كاشان-اصفهان و تهران-ساوه در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ به بهره برداري رسيده است. همچنين تا پايان شهريور ماه سال جاري طبق برنامه زمان بندي شده تعداد سامانه ها به ۶۰۰ سامانه جديد در محور هاي شرياني كشور خواهد رسيد.

وي افزود: خوشبختانه با پياده سازي شيوه نوين اجراي سامانه هاي ثبت تخلفات از مرداد ماه سال ۱۳۹۴ تا كنون نزديك به ۲ ميليون پيامك تخلف و ۲ ميليون برگه جريمه براي متخلفين جاده اي ارسال گرديده است كه تاثير مهمي در تغيير رفتار رانندگاني كه دقت لازم و كافي به قوانين نمي‌نمودند، داشته است.

مدير مركز مديريت راه هاي كشور، تصريح كرد: باتوجه به تخلفاتي كه در جاده ها صورت مي گيرد از قبيل سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، عدم رعايت فواصل طولي و جانبي، عدم رانندگي بين خطوط و همچنين تحليل اثربخشي اين سامانه ها در محورهاي تجهيزشده ( بطور ميانگين ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش تخلفات جاده اي در محورهاي تجهيز شده تهران – قم-كاشان و تهران-ساوه) انتظار مي رود با راه اندازي و بهره برداري اين سامانه ها در سفرهاي تابستاني پيش روي، تخلفات جاده اي كاهش يافته و امنيت در محورهاي تجهيز شده افزايش يابد.

نظر شما