شناسهٔ خبر: 24067 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با دستور معاون وزیر راه و شهرسازی انجام می شود؛

تشکیل کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری در وزارت راه و شهرسازی/ جزئیات وظایف، نحوه کار و اعضای کمیته تخصصی ۴

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، ضمن دستور تشکیل کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری (کمیته تخصصی ۴)، وظایف، نحوه کار و اعضای آن را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طی نامه‌ای به مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری را مبنی بر تشکیل کمیته تخصصی شماره ۴ تحت عنوان کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری همراه با شرح وظایف اعلام کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری به مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران آمده است: با عنایت به مصوبه ۹۴.۱۰.۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر افزایش کمیته های تخصصی بدین وسیله، وظایف، اعضا و نحوه کار کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری (کمیته شماره ۴) شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح زیر اعلام می‌شود:

الف- وظایف؛

۱. بررسی و تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های شهرسازی و معماری جهت ارایه به شورای عالی.

۲. بررسی و تدوین لوایح قانونی و آیین نامه ها جهت ارایه به شورای عالی و طی مراحل قانونی در سایر مراجع.

۳. تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل ها جهت ارایه به شورای عالی.

۴. سایر تکالیف مرتبط ارجاعی توسط شورای عالی و یا دبیر شورای عالی.

ب- دبیر و اعضا؛

۱. دبیر کمیته تخصصی (مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران به عنوان نماینده دبیر شورای عالی)

۲. نمایندگان اعضای اصلی عضو شورای عالی شهرسازی و معماری (در صورت تمایل و صلاحدید)

۳. نمایندگان دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی و دفتر حقوقی وزارت کشور به پیشنهاد مدیران کل دفاتر حقوقی مزبور (بدون حق رای)

۴. عضو مدعو متناسب با موضوع جلسه (بدون حق رای)

سایر اعضای حقیقی؛

۱. مهندس شهلا مالک

۲. مهندس امیر فرجامی

۳. دکتر غلامرضا کاظمیان

۴. دکتر حبیب امامی

۵. مهندس گلاره مهاجر

۶. مهندس فرزانه صادق مالواجرد

۷. مهندس امیر مغانلو

ج- نحوه کار؛

۱. هریک از اعضای کمیته تخصصی ۴، پس از معرفی از جانب دستگاه مربوط به مدت ۲ سال با حکم ایشان به عضویت کمیته تخصصی منصوب می شوند و تمدید عضویت آنان در صورت موافقت دستگاه یا دفاتر مربوطه و تایید دبیر شورای عالی امکان‌پذیر می‌باشد.

۲. دبیر کمیته تخصصی ۴، موظف است متناسب با موضوعات ارجاعی از سوی دبیر شورای عالی، جلسات را تشکیل و صورتجلسه را به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام نماید.

۳. دبیر کمیته تخصصی ۴ گزارش اقدامات کمیته را به صورت دوره‌ای به شورای عالی ارایه می کند.

۴. جلسات کمیته تخصصی ۴ با حضور اکثریت اعضا دارای اعتبار است.

۵. اعضای کمیته تخصصی ۴ موظفند در ساعات تعیین شده در جلسه حضور یابند و در صورت عدم امکان حضور، مراتب حداقل یک روز قبل از جلسه به دبیرخانه کمیته اعلام شود.

۶. در صورت غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی اعضای کمیته، مراتب به صورت کتبی اعلام و دستگاه مربوطه می تواند شخص دیگری را جهت عضویت در کمیته معرفی کند. در مورد اعضای حقیقی، اختیار این تغییر به عهده دبیر شورای عالی خواهد بود.

۷. اعضای مدعو به پیشنهاد دبیر کمیته یا هریک از اعضای کمیته و موافقت دبیر کمیته بدون حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد.

۸. هریک از اعضای کمیته تخصصی ۴ موظفند در مراحل بررسی پیش نویس قوانین، آیین نامه ها، لوایح و ضوابط و... و. در جلسات کمیته با توجه به تبعات نشر آن قبل از تصویب در جامعه، موضوعات را محرمانه تلقی کرده و از انتشار آن تا زمان تصویب پرهیز کنند.

۹. امور اجرایی کمیته تخصصی ۴ توسط دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی پیگیری می شود. /

نظر شما