شناسهٔ خبر: 24341 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

امینی در نشست فوق العاده ‌کمیسیون ایمنی راه‌ها مطرح كرد:

تکرار‌ حادثه نی‌ریز‌ قابل پذیرش نیست/ هیچ یک از‌ عوامل کم‌کاری نداشتند/ حادثه به دلیل سرعت بالای اتوبوس اتفاق افتاده است

امیر امینی معاون‌ وزیر‌راه و‌شهرسازی، در نشست فوق العاده کمیسیون ایمنی راه ها،گفت: حادثه نی ریز‌حاوی نکات و درس هایی است که باید از آن برای بالا بردن اعتماد مردم به حمل و نقل عمومی استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امیر‌امینی‌معاون‌ برنامه‌ریزی و‌اقتصاد حمل و نقل وزیر‌راه و‌شهرسازی، در نشست فوق العاده کمیسیون ایمنی راه ها که با دستورکارجمع بندی حادثه تصادف جاده ای در محور‌سیرجان –نی‌ریز برگزار شد، گفت: حادثه نی ریز حاوی نکات و درس هایی است که باید از آن برای بالا بردن اعتماد مردم به حمل و نقل عمومی استفاده کرد.

وی افزود: بر‌اساس گزارش میدانی گروه اعزامی به محل حادثه برای تحقیقات، هریک از‌عوامل اعم از اورژانس، هلال‌احمر، سازمان راهداری، پلیس راه و‌غیره نقش خود را به خوبی انجام داده اند. حتی نصب تابلوها در طول مسیر‌هم می توانسته راننده را متوجه هشدار‌کاهش سرعت کند و جاده تجهیز به تابلوهای راهنمایی رانندگی بوده است اما راننده به آن توجهی نداشته است.

امینی‌ با بیان اینکه ‌نمی‌توان‌ از‌سیستمی بیشتر از‌توانش استفاده کرد و انتظار‌پاسخگویی داشت، گفت: سرهنگ حمیدی رییس پلیس راهور‌ناجا درباره اخطار‌دادن به اداره راه نکاتی را مطرح کردند، اما ‌بررسی های ما نشان می دهد که عملیاتی شدن خیلی از این اخطارها که اتفاقا در حوزه های مختلف در کشور وجود دارد، فوق تصور ‌و‌غیرقابل اجرا است. ضمن اینکه منطقه تصادف به عنوان نقطه ی حادثه خیز‌ هم ‌اعلام نشده بود.

معاون‌آخوندی به مجموع تخلفات راننده و نکاتی که زمینه حادثه را ایجاد کرده است اشاره و گفت: از مجموع فرآیندهایی چون نصب باک ‌غیر‌مجاز در اتوبوس، عدم صدور‌صورت وضعیت برای حمل سربازان ارتش، سرعت غیر‌مجاز و سوار‌کردن مسافر‌بیش از ظرفیت معلوم می شود که بیشتر اشکالات متوجه شخص راننده بوده است. با این حال لازم است که دستورالعمل‌شناسایی نقاط حادثه خیز یا سامانه سپهتنی که سازمان راهداری روی اتوبوس‌ها نصب می کند برای موارد تخلف یا سامانه ی هوشمندی که برای کنترل سرعت از سوی پلیس استفاده می شود، بیش از گذشته مورد تاکید قرار بگیرد.

امینی با اعلام اینکه حادثه نی ریز‌ در کمیته رها نخواهد شد، ادامه داد:مجموعه اقداماتی که توسط اعضا در سه حوزه اجرایی، امدادی و پلیس در حال انجام است باید برای افزایش امنیت حمل و نقل عمومی  هم رصد و هم اطلاع رسانی شود. در عین حال لازم است به این اقدامات سرعت دهیم تا بتوانیم راهی برای کاهش حوتدث جاده ای داشته باشیم.

امیر‌امینی‌معاون‌ برنامه‌ریزی و‌اقتصاد حمل و نقل وزیر‌راه و‌شهرسازی با بیان اینکه جامعه دیگر ظرفیت پذیرش حادثه های این چنینی را ندارد، گفت: قبول تکرار این حوادث از سوی مردم سخت است و باید مراقبت ها خیلی بیشتر‌از‌گذشته باشد. مخصوصا پلیس راه چرا که ایستگاه‌های پلیس مامن مردم است. آنجایی که مردم متوجه می شوند تحت مراقبت هستند به پلیس هم اعتماد می کنند. با موشکافی بیشترهمین حادثه و تحقیقات بیشر در سوانح مشابهه می توانیم به یک مجموعه دستورالعمل هایی برسیم که حمل و نقل عمومی را مطابق انتظار مردم پیش ببریم.

نظر شما