شناسهٔ خبر: 25113 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

انتشار بیانیه هیات داوران مسابقه طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز

پوستر بیانیه هیات داوران مسابقه طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز پس از بررسی تفصیلی آثار ارسالی به خانه گفتمان شهر و معماری منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هیأت داوران پس از بررسی تفصیلی آثار ارسالی از تاریخ ۹۵/۲/۱۸ تا ۹۵/۲/۲۰ در محل خانه گفتمان شهر و معماری و طی چهار نشست در تاریخ‌های ۹۵/۲/۲۱ و ۹۵/۳/۹ و ۹۵/۳/۲۲ و ۹۵/۴/۵ تصمیمانی به شرح زیر را اتخاذ کرد:

۱- در دور اول بررسی، هفت اثر از 12اثر دریافتی علیرغم برخورداری از نقاط قوت خاص هریک، به دلایل زیر از ارزیابی‌های بعدی و صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماندند:

-عدم کفایت در احترام به زمینه تاریخی و الزامات قانونی آن در ثبت مجموعه زندیه در فهرست آثار جهانی از سوی یونسکو .

- ضعف در انعطاف‌پذیری طرح مناسب با امکان تغییر برنامه پروژه حین اجرا به دلیل کشف محوطه‌های کاوش تاریخی.

- کاستی در پرداختن به فرآیند تحقق‌پذیری و جریان تحریک و توسعه حین اجرا به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و توسعه همراه با حفاظت.

۲- مقرر شد ۵ اثر باقی‌مانده با کدهای ۰۴۷، ۰۱۸، ۰۲۳، ۰۳۱ ، ۰۴۱ با دعوت از مشاوران تهیه کننده طرح برای ارائه توضیحات حضوری، تکمیلی به دور بعدی ارزیابی راه یابند.

۳- پس از برگزاری جلسات توضیح طرح‌ها هیأت داوران ضمن سپاس از تهیه‌کنندگان طرح کد ۰۲۳ برای تلاش در راستای تدوین چارچوب طراحی شهری، این طرح را به دلیل اتکا به روایت فردی از مستندات تاریخی، برداشت شهودی نسبت به مفاهیم پایه مطروحه در معیارهای داوری و عملیات نبودن فازبندی و توجیه هزینه- فایده طرح، حائز شرایط برای ادامه مسابقه تشخیص نداده و از دور ارزیابی حذف کرد.

۴- هیأت داوران امکانات و محدودیت‌های هریک از ۴ طرح حاضر در مرحله نیمه‌نهایی را به ترتیب ارائه توضیحات به شرح زیر برشمرد:

- کد ۰۴۱( مهندسین مشاور رهپو)

امکانات:مطالعات فراگیر و بلافصل قابل قبول، حل هوشمندانه زیرساخت‌ها و در راس آن‌ها پارکینگ، روند منطقی امکان سنجی مقدماتی طرح، توجه به سناریوهای مرمت شهری، همکاری تنگاتنگ با مشاور خارجی.

محدودیت‌ها: بلاتکلیفی عرصه‌های خصوصی و عمومی نسبت به یکدیگر، تقدم توده بر فضا، ابنیه بر عرصه بازهمگانی، جرم‌گذاری زیاد، تمرکز محافظه‌کارانه بر بازسازی ریخت شناسانه در غیاب توجه به شیوه زندگی انواع کاربران.

- کد ۰۳۱ (مهندسین مشاور پیرراز)

امکانات: تمرکز بر ارزش ذهنی شهروندان، تحقق‌پذیری راهبردهای مرتبط با بازار به عنوان ستون فقرات کالبدی- کارکردی موجود، توجه به مفهوم تحریک توسعه.

محدودیت‌ها: حرکت به سمت بازسازی عین به عین بافت، عدم امتزاج پخته طرح و برنامه، عملیاتی نبودن سناریوی توسعه به ویژه از منظر اقتصادی، ضعف در نگاه معاصرسازی، انفعال مشاور خارجی.

- کد ۰۴۷ (مهندسین مشاور پراداز)

امکانات: رعایت اصول مرمت شهری، شناخت دقیق از حوزه نفوذ طرح، رعایت الزامات قانونی طرح‌های فرداست و ضوابط ثبت اثر در فهرست جهانی، تعادل میان‌توده و فضا در جرم‌گذاری پروژه، همکاران متوازن با همکار خارجی.

محدودیت‌ها: ارائه طرح در حد طرح راهنما و ضعف در پرداختن به مقیاس انسانی، تمرکز بر مباحث گونه شناسانه، فقدان کد مدیریت فعالیتی-رویدادی مطابق با سبک زندگی کاربران، فاقد سناریوی توسعه و تحقق‌پذیری و فازبندی اجرایی.

- کد ۰۱۸ (مهندسی مشاور ساباط)

امکانات: همکاری مستقیم و تنگاتنگ با مشاور خارجی، نگاه آمایشی به موضوع، برخورداری از سناریوی فعالیتی، رویکرد ماهوی و رویه‌ای منحصربه فرد نسبت به مساله.

محدودیت‌ها: ضعف تشخص و هویت مکانی نسبت به دستاوردهای آمایشی، هندسه نامتجانس با زمینه، کثرت فضاهای باز رها شده، ضعف در پرداختن به مقیاس انسانی، رابطه توده و فضا نا همگون با سابقه تاریخی بافت.

۵- با بررسی مجموع امکانات و محدودیت‌های پیش گفته در چهار طرح منتخب شامل طرح‌های ۰۴۱ (مهندسین مشاور رهپو)، کد ۰۳۱ (مهندسین مشاور پیرراز)،  کد ۰۱۸ (مهندسی مشاور ساباط) و  کد ۰۴۷ (مهندسین مشاور پراداز)، هیات داروران هیچ یک از این آثار را به تنهایی واجد شرایط احراز رتبه ندانست و مطابق بند ۳-۱۹ بخش پنجم (ارکان مسابقه) آیین‌نامهجامع برگزاری مسابقات طراحی معماری و شهرسازی، مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که ملاک عمل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی است، مسابقه را  دو مرحله‌ای اعلام نمود.

۶- بر اساس تصمیم متخذه از چهار طرح مذکور دعوت به عمل آید که در مرحله بعدی مسابقه به کمک اسناد راهبردی و تکمیلی که از سوی هیات داوران در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، طرح‌های تفصیلی و اصلاحی خود را ارائه نمایند. نماینده کارفرما موافقت نمود که برای انجام مرحله دوم به هریک از چهار طرح مورد اشاره در بند ۵ مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال مازاد بر کمک هزینه مرحله اول به عنوان حق‌الزحمه تکمیل طرح تعلق گیرد. (در مجموع معادل مبلغ جایزه مرحله اول مسابقه)

۷- کم و کیف ادامه مسابقه شامل اسناد تکمیلی، جدول زمان‌بندی، مبالغ جایزه مرحله نهایی و خروجی‌های مورد انتظار هیات داوران متعاقبا از سوی برگزارکننده به طرح‌های منتخب ابلاغ می‌گردد.

نظر شما