شناسهٔ خبر: 25486 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی ابلاغ شد؛

ساماندهی ساخت و سازهای محور زیارت/ صدور حکم تخریب برای ساخت و سازهای حریم رودخانه و حریم جاده زیارت

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان گلستان مصوبه شورا را پیرامون ساخت و سازهای محور زیارت در ۷ بند ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه ای به صادقلو استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان مصوبه شورای عالی را پیرامون ساماندهی ساخت و سازهای محور زیارت ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۵.۳.۳۱ پس از استماع گزارش پیرامون تخلفات محور زیارت پیرو مصوبات گذشته شورا و ضمن تاکید بر این نکته که مطابق فرمایشات مورخ ۹۳.۱۲.۱۷ مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان حوزه محیط زیست، لازم است در برخورد به اقدامات صورت گرفته دیدگاه مسئولین از تخلف انگاری به جرم انگاری تغییر کند مقرر کرد:

۱.  برای کلیه ساخت و سازهای واقع در مواضع پنج گانه زیر با توجه به مغایرت‌های صریح قانونی و فنی صرفا حکم تخریب صادر شود؛

۱.۱. احداثات واقع در حریم کمی رودخانه. (مطابق تایید آب منطقه ای استان)

۲.۱. احداثات واقع در حریم جاده روستایی زیارت. (مطابق تایید اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان)

۳.۱. ساخت و سازهای واقع در اراضی منابع ملی. (مطابق نقشه دقیق ملاک عمل مربوط به محدوده اراضی منابع ملی با تایید وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و منابع طبیعی))

۴.۱. ساخت و سازهای واقع در اراضی با شیب بیش از ۱۵ درصد.

۵.۱. ساخت و سازهای واقع در منطقه حفاظت شده جهان‌نما.

۲. به منظور اتخاذ تصمیم در ساخت و سازهای خارج از پنج‌گانه فوق‌الذکر مقرر شد:

۲.۱. بازنگری طرح هادی روستای زیارت با لحاظ الحاق محدوده مشخص شده (مطابق نقشه پیوست) و با رعایت الزامات مندرج در مطالعات خصوصا راهبرد گردشگری حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب مراجع استانی برسد.

۲.۲. اخذ کلیه مصوبات قانونی از جمله کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ در این موارد الزامیست.

۳. با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از تخلفات در روستای زیارت واقع شده است ضمن تاکید مجدد بر رعایت بند ۵ مصوبه مورخ ۹۲.۳.۲۰ شورای عالی مبنی بر محدودیت ارتفاعی حداکثر سه طبقه (۹ متر) در محدوده طرح هادی روستای زیارت مقرر شد؛

۳.۱. بنیاد مسکن ضمن تشدید نظارت‌های قانونی، تخلفات موجود را به مراجع قانونی منعکس کند.

۳.۲. کمیسیون‌های مغایرت‌های طرح هادی با دستور استاندار محترم استان از تصویب هرگونه افزایش تراکم ساختمانی در محدوده روستا خودداری نماید.

۴. در نخستین مرحله لازم است تخریب کلیه تخلفات ساخت و سازهای دولتی در دستور کار قرار گیرد.

۵. پیشنهاد می شود با عنایت به وجود زمینه اجتماعی مثبت در شهر گرگان جهت برخورد با تخلفات محور زیارت از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و رسانه های شهر جهت کاهش تبعات اجتماعی برخورد با تخلفات بوجود آمده استفاده شود.

۶. فرآیندها و رویه‌های ارایه شده در مطالعات مهندسان مشاور پارت به عنوان راهنما و دستور کار کمیته های تخصصی و کارگروه زیربنایی استان در مواجهه با موارد موضوع بند ۲ لحاظ شود.

۷. هرگونه صدور رای کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ در خصوص تخلفات گزارش شده صرفا با حکم قلع بنا باشد. /

نظر شما