شناسهٔ خبر: 25497 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر مطرح شد:

دوران بازسازی اندیشه ایران شهری فرا رسیده/ هویت‌ایرانی دارای اصالت خاص تاریخی و ساختار اجتماعی است/ سرزمین، تاریخ و میراث فرهنگی سه عنصر سازنده هویت‌ایرانی

حمید احمدی حمید احمدی در سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر با بیان این مطلب که هویت ایرانی دارای اصالت خاص تاریخی و ساختار اجتماعی است گفت: سرزمین، تاریخ و میراث فرهنگی و معنوی سه عنصر سازنده هویت ایرانی به شمار می روند که باید به آنها توجه کنیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حمید احمدی در سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر با عنوان «بررسی بنیادهای هویت ملی ایرانی» که با حضور اساتید، کارشناسان و علاقمندان به این حوزه در خانه وارطان برگزار شد گفت: در حال حاضر باید به این نکته توجه کنیم که بحث ایران‌شهری و هویت ملی را چگونه در شهر، معماری  و هنر به خصوص در مسائل شهری وارد کرده و به آن بپردازیم.

احمدی در ادامه بازسازی ایده ایران‌شهری را به عنوان یک سازه معنایی و واژه هویتی برای امروز مطرح کرد و گفت: تاریخ ایران از دوره باستان تا امروز دارای نوعی بحران و رستاخیز است که همواره در دوره بحران، رستاخیزی به وجود می‌آید تا ایده بحران‌گرفته را بار دیگر زنده کند.

وی در این خصوص اضافه کرد: تاکنون تلاش‌های زیادی برای بازسازی مفهوم ایران‌شهر انجام شده که در شاهنامه و کتب قدیمی شاهد آن هستیم. در این کتب می‌بینیم که پس از دوران صفویه در ایران تلاشی جهت احیای هویت ایرانی و غرور ملی انجام شده است.

احمدی با بیان اینکه بخشی از هویت دینی ما نیز در انقلاب مورد توجه قرار گرفته است گفت: با آغاز عصر جهانی شدن تاریخ به بحث‌های حاشیه‌ای کشیده شده و همجومی از مسائل فرهنگی و سیاسی و اقتصادی به مناطق شرقی دنیا وارد شد که بدون شک ما را نیز درگیر کرد. در این زمان بود که عصر پسا مدرنیسم نیز مطرح شد، عصری که در بطن آن مخالفت با هرگونه هویتی به چشم می‌خورد.

سخنران سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر با تأکید بر اینکه با آغاز این دوران، ایران نیز با چالش‌های زیادی از جمله روبه‌رو شدن با جریان‌هایی که نسبت به آن چشم طمع دارند  روبه‌رو شد گفت:  در یک یا دو دهه گذشته شرایطی به وجود آمد که تعدادی از جوانان خود را موظف به احیای هویت ایرانی و ملی در کشور دیدند.

به گفته وی دوره کنونی شرایط خطرناکی به شمار می‌رود چراکه همه مردم به عنوان نماینده کشور به این بحران نپرداخته‌اند، امری که باعث هجوم گسترده‌ای شده و تاریخ، هویت، زبان و تمامیت سرزمین ما را نیز تهدید می‌کند.

احمدی با تأکید براینکه مسئله ایران‌شهر نیاز به شفاف‌سازی دارد گفت: مسئله هویت به سه سطح اجتماعی، ملی و فردی تقسیم شده که در حقیقت عدم درک این طبقه‌بندی باعث مخدوش شدن بسیاری از بحث‌ها شده است. نکته قابل توجه ان است که بحران هویت در سطح اجتماعی رخ می‌دهد، برخی از جنبه‌های هویت اجتماعی مانند قومیت مستحکم هستند اما درمقابل برخی نیز ناپایدار هستند و بدون شک این بخش است که همواره دستخوش بحران می‌شود.

وی در این‌باره خاطرنشان کرد: هویت ایرانی دارای اصالت خاص تاریخی و ساختار اجتماعی است و این مسئله در کتب کهن و قدیمی کاملا مشهود است.

احمدی در ادامه سه بحث سرزمین، تاریخ و میراث فرهنگی و معنوی را سه عنصر سازنده هویت ایرانی اعلام کرد و گفت: سرزمین همیشه در کانون هویت ایرانی بوده است، نام ایران همواره به شیوه‌های مختلف در کتاب‌های قدیمی بوده و به عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر سازنده هویت ایرانی به شمار می‌رود.

وی در ادامه تاریخ را عنصر سازنده هویت ایرانی دانست و افزود: میراث فرهنگی و معنوی که در بطن خود زبان فارسی را جای داده است نیز بخش های دیگری از این هویت به شمار می رود. 

احمدی با بیان این مطلب که میراث معنوی دین ما محسوب شده و خداپرستی و اعتقاد به خدا جزئی از هویت ما به شمار می رود گفت: دولت نیز یکی از عناصر مهم هویت ایرانی است، در تاریح ایران نیز از ابتدا همواره بحثی از دوره اساطیری و تشکیل دولت بوده است که خود نشان دهنده اهمیت این بخش است.

سخنران سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر امروز را دوره بازسازی اندیشه ایران شهری تلقی کرد و گفت: ایران‌شهر یک پدیده ثابت نیست بلکه بحثی پویا بوده و در طول تاریخ ساخته می‌شود، ایران‌شهر دارای بنیادهای اساسی است که براساس نیازهای امروزی ما مدام بازسازی می‌شود. در حقیقت عصر جهانی شدن، عصر تکنولوژی و عصر دموکراسی چالش های امروز ما هستند و ما باید دقت کنیم که در بازسازی ایده ایران‌شهری چطور با این چالش ها برخورد کنیم./

نظر شما