شناسهٔ خبر: 25881 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

ادامه سفر فلایت چک بر فراز آسمان ایران:

آغاز وارسی پروازهای فرودگاه‌های جنوب و حنوب شرقی با فلايت‌چک

ورود نخستین هواپیمای فلایت‌چک شركت فرودگاه‌ها به فرودگاه رشت هواپیمای فلایت‌چک شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در روزهای گذشته به فرودگاه‌های نواحی جنوب و جنوب شرقی کشور رفت و به وارسی پروازی سیستم‌های کمک ناوبری این فرودگاه‌ها و طرح‌های ورودی و خروجی آن‌ها پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه شهرسازی، هواپیمای فلایت‌چک هفته گذشته به چهار فرودگاه کرمان، زاهدان، بوشهر و شیراز سفر کرد و در فرودگاه بین‌المللی کرمان دستگاه‌های کمک ناوبری ILS، VOR و طرح‌های ورودی و خروجی را وارسی کرد.

هواپیمای فلایت‌چک سپس به فرودگاه بین‌المللی زاهدان رفت و طی دو روز دستگاه‌های کمک ناوبری VOR، ILS و طرح‌های ورودی و خروجی این فرودگاه را وارسی پروازی کرد.

پس از این سفر، نوبت به فرودگاه بوشهر رسید. در این عملیات چراغ‌های پاپی باند ۳۱ ٬ دستگاه‌های DVOR، ILS و طرح‌های ورودی و خروجی وارسی شدند.

همچنین طی این عملیات کامیشنینگ دستگاه ILS (پس از نصب اولیه دستگاه‌ها) صورت گرفت. تمامی این عملیات‌ها طی دو روز محقق شد.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها، بخش پایانی سفرهای هواپیمای فلایت‌چک در هفته گذشته به فروگاه بین‌المللی شیراز ختم شد و در آن دستگاه‌های کمک ناوبری ILS و چراغ‌های پاپی این فرودگاه وارسی شدند. همچنین در پایان این سفر مقرر شد هواپیمای فلایت‌چک به تهران بازگشته و پس از سرویس کلی هواپیما، سفر به فرودگاه‌های نواحی غربی کشور از سر گرفته شود.

نظر شما