شناسهٔ خبر: 26074 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی به استاندار استان لرستان ابلاغ شد؛

ضوابط تراکم‌مسکونی در شهر خرم‌آباد/ مخالفت با ساخت طبقات اضافی/ ممنوعیت افزایش سطح اِشغال بیش از ۶۰ درصد

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار استان لرستان مصوبه شورای‌عالی در ارتباط با ضوابط تراکم مسکونی در شهر خرم‌آباد را با تاکید بر مخالفت ساخت طبقات اضافی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به مهندس بازوند استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را درباره ضوابط تراکم مسکونی در شهر خرم‌آباد ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار استان لرستان آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۵.۳.۱۷ موضوع بازنگری در ضوابط تراکمی شهر خرم‌آباد را مورد بررسی قرار داد و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۹۵.۲.۱۹ کمیته فنی، به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

با توجه به اینکه طرح جامع شهر خرم‌آباد در تاریخ ۹۱.۱۰.۲۴ ابلاغ شده و  در طرح مذکور ضمن الحاق ۴۰۰ هکتار به محدوده شهر، ظرفیت جمعیت‌پذیری حتی بیشتر از سقف جمعیت افق طرح در قالب نظام تراکم ساختمانی شهر، پیش بینی جمعیت مشاور طرح جامع با آمار پیش بینی شده و به اذعان مشاور تهیه کننده ضوابط تراکمی جدید شهر، پیش بینی جمعیت مشاور طرح جامع با آمار سال های اخیر مطابقت دارد و نیز با توجه به اینکه متوسط تعداد طبقات در وضعیت موجود شهر بین ۱.۲ تا ۱.۵ طبقه است که مطابق پیشنهادهای طرح جامع به ۲.۵ طبقه خواهد رسید و ساز و کار تحقق این امر با نظام تراکمی طرح جامع مهیا خواهد بود.

لذا با افزایش کلی تراکم ساختمانی شهر که عمدتا با افزایش یک تا دو طبقه در همه پهنه های تراکمی شهر صورت گرفته است فاقد توجیه کارشناسی و فنی بوده و ضمن مخالفت با آن مقرر شد:

۱. اصلاحات تفصیلی در ضوابط تراکم ساختمانی شهر در حد تدقیق یا جابجایی پهنه ها در نقشه تراکمی و جداول مربوطه انجام و در هر حال سقف تراکم ساختمان طرح جامع در هر پهنه تراکمی رعایت شود.

۲. هرگونه افزایش تراکم ساختمانی نسبت به طرح جامع، حداکثر در یک طبقه و صرفا در قالب ضوابط تشویقی در قبال اقداماتی نظیر تجمیع قطعات ریزدانه، نوسازی بافت فرسوده، کاهش سطح اشغال، جلوگیری از قطع درختان در قطعات و نظایر آن انجام شود.

۳. هرگونه افزایش در سطح اشغال بناهای مسکونی بیش از ۶۰ درصد تحت هر عنوان ممنوع باشد.

۴. نقشه اصلاحی تراکم ساختمانی شهر به همراه جداول مربوط پس از تایید دبیرخانه شورای عالی ابلاغ و در طرح تفصیلی لحاظ شود. /

نظر شما