شناسهٔ خبر: 26125 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

سعیدنژاد:

تعهد ترانشیپی معیار انتخاب اپراتور خارجی در بنادر

محمد سعید نژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت : در واگذاری ترمینال‌های بندری شاخص انتخاب اپراتورهای خارجی، تعهد بار ترانشیپ است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، محمد سعید نژاد در بیستمین نشست اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی  در خصوص چگونگی سرمایه گذاری خارجی در بنادرگفته است : تازمانی که سرمایه گذاری با هدف جذب بازار محلی بوده موفقیت زیادی کسب نکرده اما سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات، به نتایج مطلوبی دست پیدا کرده است.

وی افزود: در واگذاریهای ترمینالهای بندری، محور اصلی شاخص انتخاب اپراتور، تعهدبار ترانشیپ و ترانزیت بوده و سرمایه گذاری که بتواند بار ترانشیپ را تقویت کند، نسبت به سایرین در اولویت قرار دارد.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان، مدیر عامل سازمان بنادر و دریا نوردی با تاکید بر شاخص واگذاری ها خاطر نشان کرد: شاخص واگذاریها تنها بحث مالی نیست بلکه صادرات خدمات در بخش حمل ونقل مورد نظر است.

نظر شما