شناسهٔ خبر: 26626 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

در نشست شورای سازماندهی مبادی زمينی كشور مطرح شد:

تمهیدات جدید سازمان راهداری برای سفر زائران اربعین ۹۵/ افزایش ده درصدی مشاركت راه‌آهن در جابه‌جايی زائران/ ‌ايجاد مديريت واحد برای انجام کليه تشريفات مرزی و گمرکی

شورای سازماندهی مبادی زمینی بر اساس تصمیماتی‌که در نوزدهمين نشست شورای سازماندهی مبادی زمينی‌كشور‌ گرفته شد با كمك سازمان مديريت و برنامه‌ريزی اعتبارات نسبی برای بهسازی و افزايش ظرفيت و كيفيت شبكه‌های جاده‌های منتهی به ایلام تامین و سازمان راهداری و حمل و نقل‌جاده‌ای، ظرفيت‌سازی نسبی در پايانه‌های مرزی مهران، شلمچه و چزابه را سرعت می‌بخشد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نوزدهمين نشست شورای سازماندهی مبادی زمينی كشور به رياست عباس آخوندی وزير راه و شهرسازی و با حضور و مشاركت اعضا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نتيجه مطالعات پروژه عوامل تأخير كاميون‌ها در مرزها (مطالعات میدانی در گذرگاه مرزی بازرگان) از سوی مشاور پروژه ارايه شد که بر مبنای این گزارش، مسير از مبدأ تركيه (بندر ترابوزان) - ايران – تركمنستان – ازبكستان - قزاقستان توسط مؤسسه NEITI مطالعه شده كه بيشترين معطلی كاميون‌ها در مرزهای ايران (بازرگان و مرز با تركمنستان) بوده است.

برهمین اساس به دستور وزیر راه و شهرسازی مقرر گرديد كارگروه ويژه‌ای مركب از نمايندگان دستگاه‌های مربوط، راهكارهای پيشنهاد مشاور برای بهبود عملكرد گذرگاه‌های مرزی (بازرگان) را بررسی، اصلاح و تكميل نمايند تا پس از موافقت کلی در جلسه هیئت وزیران مطرح شود.

‌ايجاد مديريت واحد برای انجام کليه تشريفات مرزی و گمرکی (مديريت واحد)، ‌آموزش کليه کارکنان مرزی و توجيه آنها نسبت به اهميت موضوع ترانزيت کالا، ‌افزايش ظرفيت پايانه‌‌ها و رفع محدوديت منابع انسانی در کليه بخش‌ها، ‌فعاليت شبانه‌روزی تمامی بخش‌ها شامل آزمايشگاه، دايره ترانزيت، دايره کارنهتير و بهبود کميت و کيفيت ارايه خدمات در بخش‌هايی نظير باسکول، X-RAY، آزمايشگاه و ... جانمايی مناسب فعاليت‌های مختلف و ايجاد يک پلان مناسب برای گذرگاه‌‌های مرزی کشور، ‌برگزاری جلسات در سطح مناسب هفتگی و ماهانه با همسايگان برای رفع مشکلات موجود از جمله پیشنهادهای مطرح شده برای رسیدن به این مهم بود.

هم‌چنین ‌ايجاد شهرک‌های لجستيکی معين و انتقال فعاليت‌های تخليه، بارگيری و انبارداری به اين نقاط، در نظر گرفتن دروازه‌های مشخص برای کاميون‌های ترانزيت ورودی و خروجی و نصب تابلوهای اماکن و هدايت مسير در محوطه گذرگاه مرزی و هدايت صحيح کاميون‌ها همراه با اصلاح شيوه فعلی پايش سوخت و پلمپ باک و تشديد نظارت بر قاچاق سوخت در پايانه از دیگر پیشنهادهای ارایه شده بود.

هنگام بررسی دستور کار دوم با موضوع  ارزیابی ظرفیت‌های مرزی برای سفر زایران ایرانی، اعلام شد به منظور تسهيل سفرهای اربعين، ظرفيت‌سازی نسبی در پايانه‌های مرزی مهران، شلمچه و چزابه صورت بگیرد كه به زودی آماده بهره‌برداری می‌شود و از آنجا كه موضوع از سوی ستاد هماهنگی سفرهای اربعين در وزارت كشور پيگيری می‌شود، لذا بر همكاری دستگاه‌ها با ستاد يادشده تصريح گرديد.

همچنين با كمك سازمان مديريت و برنامه ريزی اعتبارات نسبی برای بهسازی و افزايش ظرفيت و كيفيت شبكه‌های جادهای منتهی به ايلام تأمين گرديده است و اعلام شد که مشاركت راه‌آهن در جابجايی زائران ۱۰%  افزايش می‌يابد و  علاوه بر آن لازم است به منظور توزيع نسبی سفرها، فتوای مراجع نسبت به مراسم اربعين از يك روز به يك هفته پيگيری شود.

هم‌چنین در این جلسه بر پیگیری مصوبه دولت در مورد اتصال راه‌آهن شلمچه – بصره  تاکید شد.

نظر شما