شناسهٔ خبر: 26969 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن تاکید کرد:

رفع اشکالات مسکن مهر در مسکن اجتماعی/ مسکن مهر بايد به صورت پایلوت آغاز می‌شد/ مسکن مهر به مالکیت و تامین منابع از محل بانک مرکزی تاكيد داشت

فردین یزدانی مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن گفت: اشکالات مسکن مهر در مسکن اجتماعی رفع شده است ازجمله وجود خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر یک اشکال اساسی بود که در مسکن اجتماعی آن را از محل یارانه‌های دولت مرتفع کردیم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی فردین یزدانی، مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با بیان اینکه یکی از اشکالات مسکن مهر این بود که ابتدا به صورت پایلوت آغاز نشد گفت: یکی از ایرادها و مشکلات مسکن مهر این بود که ابتدا به صورت پایلوت اجرا نشد که مشخص شود که ایرادات و مشکلات آن چیست.

وي در پاسخ به این سوال فارس که آیا آغاز طرح مسکن اجتماعی در طرح جامع مسکن دیده شده بود گفت: اتفاقا یکی از نقاط پررنگ طرح جامع مسکن، طرح مسکن اجتماعی بود که به طور مفصل برای آن برنامه اجرایی و عملیاتی دیده شده بود و حتی محاسبه کرده بودیم که چه میزان منابع مالی نیاز دارد پس این طرح در طرح جامع مسکن دیده شده است.

یزدانی افزود: مسکن مهر یک اشکال اساسی داشت که همه چیز بر گردن دولت بود و نهادهای اجتماعی در آن مداخله نداشتند و بر روی ملکیت تاکید داشت و نه سرپناه، پس بنابراین با دیدن تمام این نواقص ما پیشنهاد مسکن اجتماعی را به دولت ارائه کردیم.

وی ادامه داد: از لحاظ کارشناسی نیز مسکن اجتماعی در مجامع مختلف مطرح و چکش‌کاری شد و در آخر به یک وفاق نسبی رسیدیم که به صورت محدود طرح مسکن اجتماعی آغاز شود.

یزدانی تصریح کرد: تصور ما این بود که اگر آن شیوه‌ای که ما برای اجرای مسکن اجتماعی پیشنهاد دادیم به هیچ وجه به مشکلاتی که مسکن مهر داشت با آن مواجه نخواهد شد.

یزدانی خاطرنشان کرد: در مسکن اجتماعی مشکلات ساختاری که مسکن مهر داشت به وجود نخواهد آمد چرا که در مسکن مهر به شدت بر مالکیت تاکید شده بود و تامین منابع مالی آن از محل بانک مرکزی بود در حالی که در مسکن اجتماعی این موضوع به هیچ وجه این طور نخواهد بود.

کارشناس اقتصادی مسکن ادامه داد: در مسکن اجتماعی پیشنهاد شده است که منابع مالی خط اعتباری نباشد بلکه از محل یارانه‌های دولت تامین اعتبار شود و بانک مرکزی وام خواهد داد و یارانه کمک بهره راه هم در آن خواهد دید

وی افزود: در مسکن اجتماعی نهادهای رفاه اجتماعی مثل کمیته امداد، بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی همراه دولت هم افزایی منابع خواهند داشت تا گروه‌های هدف به راحتی و به خوبی شناسایی شوند و کارآیی منابع مالی افزایش یابد.

یزدانی ادامه داد: اشکالات مسکن مهر در مسکن اجتماعی رفع شده است و وجود خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر یک اشکال اساسی بود که در مسکن اجتماعی آن را از محل یارانه‌های دولت مرتفع کردیم

به گفته وی، خط اعتباری یعنی چاپ پول پس این موضوع در مسکن اجتماعی به خوبی دیده شد و شناسایی گروه‌های هدف توسط نهادها صورت بگیرد تا اشکالات ساختاری که مسکن مهر داشت مسکن اجتماعی نداشته باشد.

نظر شما