شناسهٔ خبر: 29681 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

توسعه صنعت ریلی شاخصی برای توسعه پایدار

جاده و ریل وجود مسيرهای ريلی متعدد و ايستگاه‌های راه‌آهن در اكثر شهرهای بزرگ دنيا نه تنها به خودی خود موجب آسيب‌های‌اجتماعی نشده بلكه فرصت‌های رشد و توسعه اجتماعی را هم ايجاد كرده و مهم‌تر از همه اينكه محرك بازآفرينی شهری می شود. گفته می‌شود، توسعه صنعت ریلی شاخصی برای توسعه پایدار است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ايمني، سلامت جسمي و روحي جامعه تاثير گذار است، به خصوص در حوزه صرفه‌جويي در هزينه و وقت كه به هيچ عنوان و با هيچ‌چيز قابل‌جبران نيست.

با توجه به انعقاد قراردادهاي ريلي بزرگ صنعت ريلي با كشورهای توسعه‌يافته، اين موضوع مورد مطالبه قرار خواهد گرفت كه بايد بيش از پيش به اين صنعت به عنوان يك نماد در اقتصاد مقاومتي بها داده شود، چرا كه اگر ما مزاياي اقتصاد مقاومتي در صنعت ريلي را مرور كنيم (افزايش سرعت و ايمني، كاهش هزينه‌هاي سر بار تخريب محيط زيست نظير آلودگي هوا، صرفه جويي قابل ملاحظه در مصرف سوخت، كاهش تصادفات و استهلاك خودروها، جلوگيري از اتلاف وقت، كاهش شديد هزينه هاي زير ساختي با توجه به صنايع مشابه) به اين نتيجه می‌رسيم كه توسعه پايدار اگر داراي پايه‌ها و اركان مهمی باشد، صنعت ريلی خود به تنهايی يك شاخص واقعی جهت آن است كه بايد به آن بيشتر پرداخته شود.

روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نوشت: تمامی كلان شهرها در ايران با داشتن مزاياي اقتصادي بالقوه اي كه دارند، صرفا جهت توسعه صنعت ريلي اگر تنها در پايتخت مورد بررسي قرار گيرند، به نتايج قابل‌تاملي دست مي‌يابند.

حال در اين ميان كه راه آهن در صدد است از طريق حمل و نقل پايدار مفهوم توسعه پايدار را محقق كند، فقط اگر به نسبت يك به هفت در موضوع سوخت به راه آهن توجه شود، مشاهده خواهد شد كه اقدام و عمل در صنعت ريلي چه اندازه تحول و صرفه جويي را براي كشور رقم خواهد زد؟

تمركز بر رشد سهم بخش ريلي از اهداف اصلي راه آهن كشور است كه تحقق هر كدام از آنها به فراهم نمودن بستر مناسب حمل و نقل متكي بر توانمندي هاي درون بخشي، فراهم كردن بستر رقابتي براي بروز استعدادهاي ذاتي و توانمندي هاي بخش ريلي متكي بر اصلاحات برون بخشي بستگي دارد و تحقق اهداف ريلي در برنامه ششم توسعه در صورتي امكان پذير است كه نگاه دولت نسبت به اين بخش تغيير كرده و با حمايت هاي همه جانبه ساز و كار اصلي فعاليت اين بخش را با توجه به توجيهات اقتصادي مشخص كند.

امروزه وجود مسيرهای ريلی متعدد و ايستگاه‌هاي راه‌آهن در اكثر شهرهاي بزرگ دنيا نه تنها به خودي خود موجب آسيب‌هاي اجتماعي نشده بلكه فرصت‌هاي رشد و توسعه اجتماعي را هم ايجاد كرده و مهم‌تر از همه اينكه محرك بازآفريني شهري مي شود.

اگر قرار باشد نظام حمل و نقل مورد نظر ما وسعت گسترده اي را تحت پوشش قرار دهد به طور مثال يك مجموعه شهري يا ابر شهر و اقمار آن، با توجه به صرفه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، اولويت را به حمل و نقل ريلي اختصاص دهد و مديريت شهري يك كشور نيز بايستي در توسعه آن همگام و همسو حركت كند. بنابراين نگاهي به تجربه كشورهاي توسعه يافته و استفاده آنها از ابزار كار آمد حمل و نقل ريلي نشان مي دهد كه مي توان با اين ابزار مانع از تخريب بيشتر شهرها شد و با تخصيص فضايي اندك، كارايي بسياري را انتظار داشت.

در كشورهاي توسعه يافته همانند انگلستان و آلمان ميان سياست هاي شهرسازي و سياست هاي حمل و نقل عمومي پيوند كاملي برقرار است و توزيع جمعيت و استقرار آن براي سكونت و كار با تامين خدمات حمل و نقلي هماهنگي مناسبي دارد و بخش عمده اي از خدمات حمل و نقلي توسط خطوط ريلي ارايه مي شود و شهروندان مي توانند در سطحي گسترده از خدمات از اين خطوط استفاده كنند. بنابراين اگر حمل و نقل پايدار را به عنوان يك هدف قبول كنيم، به نظر مي رسد حمل و نقل ريلي با اين هدف سازگاري بيشتري دارد چرا كه هدف از ايجاد سامانه حمل و نقل پايدار كسب اطمينان از در نظر گرفتن عوامل زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي در تصميم گيري هاي مرتبط با فعاليت هاي حمل و نقل است و از اين منظر نوع ريلي بر انواع ديگر برتري دارد. /

نظر شما