شناسهٔ خبر: 30227 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سلسله نشستها - تبريز

شهر در اندیشه ایران‌شهری

پوستر نخستین نشست از سلسله نشست‌های ایران‌شهر تبریز با سخنرانی سید محسن حبیبی در این شهر برگزار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اولین نشست سلسله نشست‌های ایران‌شهر-تبریز با محوریت بررسی اندیشه ایران‌شهری در تبریز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه برگزار می‌شود.

این نشست با سخنرانی سید محسن حبیبی در دانشکده هنر تبریز از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار خواهد شد.

چندی پیش نخستین نشست ایران‌شهر استان قزوین نیز با سخنرانی دکتر سید محمد بهشتی و محوریت بازخوانی اندیشه ایران‌شهری در این استان و همچنین در یزد با موضوع توسعه فضایی پایدار در پرتو اندیشه ایران‌شهری در یزد برگزار و به تحلیل این مفهوم پرداخته شد.

گفتنی است تاکنون ۱۶ نشست از سلسله نشست‌های اندیشه ایران شهری در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شده است. نشست شانزدهم تحت‌عنوان فرهنگ و مساله شهر در گفتمان مدیریت‌شهری در ایران معاصر، نشست ۱۵ تحت‌عنوان فضاهای عمومی شهری و ذهنیت پولی، نشست ۱۴ تحت‌عنوان دیالکتیک خاص و عام؛ حکمت خسروانی، نشست ۱۳ تحت عنوان بررسی بنیادهای هویت ملی ایران، نشست ۱۲ تحت‌عنوان دیالکتیک عام و خاص؛ حکمت خسروانی، نشست ۱۱ تحت عنوان اندیشه ایران‌شهر و ملاحظات ارتباطی آن، نشست ۱۰ تحت‌عنوان توسعه فضایی پایدار در پرتو اندیشه ایران‌شهری، نشست ۹ تحت‌عنوان جایگاه عرفان و تصوف‌اسلامی در اندیشه ایران‌شهری، نشست هشت تحت‌عنوان شهر آرمانی و شهر واقعی، نشست هفت تحت‌عنوان اندیشه ایران‌شهر و دیالکتیک عام و خاص، نشست ۶ تحت‌عنوان مدلی برای تحلیل ایران‌شهری، نشست ۵ تحت‌عنوان شهر در اندیشه ایران‌شهری، نشست ۴ تحت‌عنوان شهر ایرانی به مثابه زمینه ارتباطات انسانی و ۳ نشست اول تا سوم در خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان) در تهران برگزار شده است./

نظر شما