شناسهٔ خبر: 30429 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جزئیات نخستين روز از سومین همایش دوره‌ای مدیران شهرسازی و معماری استان‌های سراسر کشور

گردهمایی مدیران شهرسازی ۶ منطقه کشور در چابهار منطقه ۲ شامل استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، اردبیل و منطقه ۵؛ استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر و سمنان گزارش ضوابط و مقررات عام طرح های توسعه و عمران و همچنین بررسی ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی طرح های توسعه وعمران شهری را در سومین همایش دوره ای مدیران شهرسازی و معماری استان ها در چابهار تشریح کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین همایش دوره ای مدیران شهرسازی و معماری استان های سراسر کشور، امروز ۱۸ آبان ماه با تشکیل جلسه‌های تخصصی و با ارایه گزارش مناطق مختلف در حالی در چابهار آغاز به کار کرد که در این همایش، پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، زهره داودپور مدیرکل طرح‌های کالبدی وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد مدیرکل دفتر معماری و طراحی شهری، مسعود حمزه‌ای مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران در این نشست حضور داشتند.

در نشست امروز که با عناوین کارگروه ۵ ضوابط و مقررات عام طرح‌های توسعه و دستورالعمل پهنه‌بندی حریم، کارگروه ۲؛ دستورالعمل ماده ۴۲، کارگروه ۶؛ آسیب شناسی نحوه تامین اعتبارات ملی طرح‌های توسعه و کارگروه ۴؛ گردش کار طرح ها و موضوعات در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی بود مدیران شهرسازی ۳۱ استان کشور در ۶ منطقه استانی به ارایه گزارش‌های مربوطه پرداختند.

در کارگروه منطقه‌ای ۵ شامل استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر و سمنان مشکلات، ضرورت تهیه ضوابط و مقررات عام و اهداف تشریح و بررسی شد. بر همین اساس مقرر شد تا ایجاد وحدت رویه در اجرا و نظارت ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه، کاهش حجم اسناد مکتوب، کاستن از زمان بررسی طرح‌ها مذکور و کاهش هزینه‌ها و ایجاد زمینه لازم برای تمرکز بیشتر مشاوران در اراشه ضوابطی همچون تراکم، تفکیک، تجمیع، سیما و منظر شهری و ارزش های طبیعی و تاریخی در طرح‌های شهری به اجرا درآید.

همچنین در کارگروه ۲ نیز دستورالعمل ماده ۴۲؛ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان و اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است نتایج حاصل از جلسه‌های شهرسازی به زودی در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری به صورت مصوبه اعلام و ابلاغ عمومی خواهد شد.

نظر شما