شناسهٔ خبر: 3059 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

جزئیات نشست بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف/ برگزاری همایش تخصصی در سبزوار

جلسه بازآفرینی محدوده ها در سبزوار در جلسه برنامه بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف احیاء، بهسازی و نوسازی شهر سبزوار، این شهر به عنوان میزبان همایشی با این موضوع معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جلسه برنامه بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف احیاء، بهسازی و نوسازی شهر سبزوار با حضور نمایندگانی از شرکت عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه نریمان مصطفایی، مدیركل دفتر ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری مطالبی را در خصوص فرایند برنامه بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در شهر سبزوار و همچنین اهداف برگزاری جلسه عنوان کرد.

ضرورت مشارکت مردم در بازآفرینی شهری

در این نشست احمد برادران فرماندار شهرستان سبزوار و رییس ستاد بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری شهرستان سبزوار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود، از آمادگی این شهرستان در زمینه اجرای برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف احیاء، بهسازی و نوسازی شهر سبزوار خبر داد.

محمدعلی طالبی شهردار شهر سبزوار و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری شهرستان سبزوار نیز مطالبی را در زمینه برنامه‌های بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف احیاء، بهسازی و نوسازی شهری از جمله امضای تفاهم‌نامه مشترک با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، هبیتات و نیز انجمن مددکاری اجتماعی ایران و جلسات و اقدامات انجام شده در زمینه بازنگری در سند مداخله در سکونتگاه های غیر رسمی شهر سبزوار ارائه کرد.

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران یکی دیگر از حاضران این نشست بود. وی اقدامات انجام شده در خصوص بازنگری در سند تهیه شده جهت بهسازی و نوسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی شهر سبزوار مانند برگزاری جلسات بحث مردمی و نیازسنجی از ساکنان را تشریح کرد. در ادامه ساختار و برنامه‌های درنظر گرفته شده برای برگزاری همایش بازآفرینی محدوده‌ها و محلات هدف احیاء، بهسازی و نوسازی در شهر سبزوار ارائه شد و موسوی چلک بر پیش بینی بودجه در خصوص  اجرای برنامه‌های بازآفرینی پایدار شهر سبزوار در بودجه‌های سنواتی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تاکید کرد.

در این راستا وی از چهار کمیته اجتماعی، اقتصادی، زیر ساختی و سیاست‌گذاری به عنوان کمیته‌های در نظر گرفته شده برای این همایش نام برد. به علاوه ایشان به ساختار برگزاری همایش به صورت انجمن مددکاری اجتماعی ایران به عنوان دبیر دبیرخانه علمی همایش، شهرداری شهر سبزوار به عنوان دبیر خانه اجرایی و دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان مکان برگزاری همایش اشاره کرد.

با توجه به تفاهم نامه میان شهرداری سبزوار و هبیتات، موسوی چلک بر حضور نهادهای بین المللی و پایلوت کردن شهر سبزوار تاکید کردند.

سیامک مقدم نماینده هبیتات در ایران بر تامل و بازنگری در فرایند توسعه شهری شهر سبزوار به ویژه در زمینه طرح جامع و تفصیلی توسط مدیریت شهری تاکید کرد. وی همچنین مشارکت واقعی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی شهر سبزوار را در فرایند بازآفرینی شهری ضروری دانست و گفت: فرایند مشارکت ساکنان می‌بایست فراتر از گفت‌وگو و نظر خواهی از آنان باشد و آن‌ها باید در اجرای برنامه‌های بازآفرینی نیز مشارکت داشته باشند.

همچنین مقدم بر ارزیابی مستقل اقدامات بازآفرینی و ساماندهی در این محدوده‌ها توسط افرادی که درگیر این فرایند نبوده، در سال‌های آتی تاکید کردند.

همایش‌های بین‌المللی؛ فرصتی مناسب برای بهبود وضعیت بهسازی و نوسازی

مهندس ابلقی معاون دفتر ساماندهی و توسعه نوسازی و بافت‌های فرسوده شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مواردی را در خصوص استفاده از فرصت‌های بین‌المللی مخصوصا هبیتات و بهره‌گیری از مشارکت ذینفعان (دستگاه‌های اجرایی، مردم و...) در راستای اجرای برنامه‌های بازآفرینی پایدار محلات هدف بهسازی و نوسازی شهر سبزوار مطالبی را عنوان کرد.

مهندس مجيد روستا عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری در این نشست بر مواردی همچون پایلوت کردن جریان بازآفرینی در شهر سبزوار، فعال‌تر شدن دبیرخانه ستاد شهرستان و ضرورت تهیه سند محلی بازآفرینی شهر سبزوار تاکید کرد.

وی با اشاره به تفاهم نامه میان شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بر امکان اجرایی کردن موضوع این تفاهم نامه در شهر سبزوار اشاره کرد و افزود: برنامه‌های ارائه شده توسط انجمن مددکاری اجتماعی ایران برای برگزاری همایش ملی در شهر سبزوار باید بیش‌تر بررسی شود.

در پایان این نشست موارد زیر به عنوان جمع بندی مطرح شد:

۱. همایش بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس ملی در سطح محدود بصورت نشست‌های تخصصی با توافق و برنامه‌ریزی طرفین (انجمن مددکاری اجتماعی ایران ،شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شهرداری سبزوار) در اسفند ماه سال جاری در شهر سبزوار برگزار شود.

۲.  دبیرخانه اجرایی همایش بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری شهرستان سبزوار در شهرداری و دبیرخانه علمی در انجمن مددکاری اجتماعی ایران و مکان همایش در دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل شود.

۳. برگزاری همایش بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری شهرستان سبزوار به دستگاه‌های ستاد شهرستان ابلاغ شود.

۴. کلیات سند محلی بازآفرینی پایدار محلات هدف بهسازی و نوسازی شهر سبزوار مصوب ستاد شهرستانی به عنوان اولین سند پایلوت ملی مورد تائید اعضاء قرار گرفت و مقرر شد شهرداری سبزوار گام‌های تکمیلی و اجرایی آن را پیگیری و اجرایی کند.

۵. فرمانداری و دبیرخانه ستاد شهرستانی سبزوار(شهرداری) پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا سند محلی بازآفرینی پایدار محلات هدف بهسازی ونوسازی شهر سبزوار مصوب ستاد شهرستانی به عنوان اولین سند پایلوت ملی در ستاد بازآفرینی پایدار محلات هدف بهسازی ونوسازی شهری استان خراسان رضوی ارائه و به تصویب برسد.

۶. مقرر شد موضوع اقدامات شهر سبزوار به عنوان پایلوت در ستاد ملی بازآفرینی پایدار محلات هدف بهسازی و نوسازی شهری مطرح و همچنین پیگیری‌های لازم انجام شود تا سایر سازمان‌ها در سطح ملی از قبیل سازمان بهزیستی کل کشور در اجرای برنامه‌های بازآفرینی پایدار محلات هدف بهسازی و نوسازی شهر سبزوار مصوب ستاد شهرستانی به عنوان اولین سند پایلوت ملی همکاری و کمک کنند.

۷. پشتیبانی‌های بین المللی در جهت برگزاری همایش بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری از طریق آقای مهندس مقدم نماینده هبیتات پیگیری شود.

۸. دبیرخانه ستاد استانی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری حضور فعال‌تری در اقدامات در حال انجام شهر سبزوار داشته باشد.

۹. اجرای برنامه‌های اشتغال محور و مهارتی و آموزشی در محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهر سبزوار به عنوان پایلوت در دستور کار قرار گیرد.

۱۰. اجرای برنامه صندوق محلی شهری در محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهر سبزوار به عنوان پایلوت در دستور کار قرار گیرد.

۱۱. انجمن مددکاری اجتماعی ایران همکاری و هماهنگی‌های لازم را در خصوص تکمیل سند محلی، برگزاری همایش با شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران وشهرداری سبزوار انجام دهد.

۱۲. انجمن ایرانی مطالعات زنان برنامه همکاری خود را در خصوص اجرای  برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهر سبزوار، برگزاری همایش به شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران و شهرداری سبزوار ارائه و هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. 

برادران فرماندار شهرستان سبزوار و ریاست ستاد بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری شهرستان سبزوار، طالبی شهردار شهر سبزوار و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری شهرستان سبزوار و موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران از دیگر مسئولان حاضر در این نشست بودند./

نظر شما