شناسهٔ خبر: 31028 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

شرکت عمران شهر جدید پردیس اعلام کرد:

آخرین وضعیت قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر پردیس/ جزئیات قیمت نهایی فازهای ۹ جدید، ۵ و ۸ پردیس

پردیس شرکت عمران شهر جدید پردیس طی انتشار دو اطلاعیه قیمت نهایی فازهای ۹ جدید، ۵ و ۸ این شهر را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس در اطلاعیه شماره ۶۰ و ۶۱ قیمت نهایی واحدههای مسکن مهر واقع در فاز ۹ جدید، ۵ و ۸ این شهر را اعلام کرد.

متن کامل اطلاعیه شماره ۶۰ به شرح زیر اعلام شده است:

فازهای ۹جدید و ۵  شهر جدید پردیس

به یاری خداوند متعال ؛ به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مسکن مهر فازهای ۹جدید و ۵  شهر پردیس می‌رساند: به دنبال افتتاح تعداد ۴۵۵۰ واحد در فاز ۱۱ و  تعداد ۱۱۳۴ واحد در فاز ۳ در سال جاری ، قیمت نهایی تمامی پروژه‌های در حال اجرا در این دو فاز، تعیین و به این ترتیب گامی مهم در مسیر رفع مشکلات برداشته شد.

 دراین رابطه تلاش شده است با استفاده از دستورالعمل‌های یکسان ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی و با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکت عمران پردیس، قیمت نهایی پروژه‌ها به نحوی تعیین شود که ضمن واقعی بودن، امکان اتمام آنها نیز فراهم گردد.

همچنین با جدیت تلاش شده است وضعیت مالی متقاضیان در نظر گرفته شده و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها، بجای دریافت از متقاضیان، از محل منابع داخلی تامین شود. لذا از متقاضیان محترم این پروژه‌ها دعوت می‌گردد برای آگاهی از قیمت نهایی به جدول پیوست این اطلاعیه مراجعه نمایند

لازم به توضیح است سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک‌ها و متراژ واحدها، حداقل ۴۱۹ و حداکثر ۴۳۵ میلیون ریال تعیین شده است. درضمن این شرکت در نظر دارد از تاریخ ۲۰/۰۹/۹۵  برای آن دسته از متقاضیانی که حداقل مبلغ ۳۵۹ میلیون ریال از سهم آورده خود را واریز نمایند براساس میزان واریزی و اولویت افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت  صدور و تحویل قرارداد پیش فروش  نماید.

توضیحات:

۱-به منظور کاهش سهم آورده متقاضیان محترم شرکت عمران شهر جدید پردیس با اخذ مجوز از مجمع عمومی این شرکت و تائیدیه وزارت متبوع نسبت به تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های پروژه‌ها از منابع داخلی اقدام نموده است.

 ۲-بمنظور تحقق برنامه تحویل مرحله به مرحله واحدها، هم اکنون اولین زون افتتاح در جنوب بلوار شهید صیاد شیرازی و مجاور عوارضی آزاد راه تهران-پردیس در نظر گرفته شده است که جزئیات آن در اطلاعیه بعدی به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید. بدیهی است تعیین اولویت بعدی افتتاح وتحقق اهداف پیش بینی شده منوط به مشارکت کلیه متقاضیان در تکمیل سهم آورده خود می‌باشد.

نام پروژه

نوع واحد

هزینه ساخت(ریال)

هزینه انشعابات(ریال)

سایر هزینه‌ها(ریال)

هزینه محوطه‌سازی(ریال)

جمع کل هزینه‌ها(ریال)

تسهیلات بانکی (ریال)

آورده متقاضی (ریال)

چلیپا

۲خوابه-۱۰۱.۷ متری

۵۷۷.۰۸۰.۶۸۳

۲۲.۸۲۷.۲۷۳

۲۸.۲۴۸.۳۹۳

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

۷۱۹.۱۵۶.۳۴۹

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۱۹.۱۵۶.۳۴۹

مستطیلی

۳خوابه-۱۰۵.۶ متری

۵۹۱.۸۴۹.۹۰۲

۲۳.۴۷۶.۷۴۴

۲۸.۷۱۸.۰۳۹

۹۱.۰۰۰.۰۰۰

۷۳۵.۰۴۴.۶۸۵

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۴۳۵.۰۴۴.۶۸۵

و همچنین متن کامل اطلاعیه شماره ۶۱ به شرح زیر اعلام شده است:

فاز ۸ شهر جدید پردیس

به یاری خداوند متعال ؛ به اطلاع کلیه متقاضیان محترم پروژه‌های شرکت‌های امیرساوالان کومه و پردیس سازان نوید (اولویت اول افتتاح مسکن مهر فاز ۸  شهر جدید پردیس) می‌رساند: به دنبال افتتاح تعداد ۴۵۵۰ واحد در فاز ۱۱ و  تعداد ۱۱۳۴ واحد در فاز ۳ در سال جاری، قیمت نهایی این پروژه‌ها تعیین و به این ترتیب گامی مهم در مسیر رفع مشکلات برداشته شد. در این رابطه تلاش شده است با استفاده از دستورالعمل‌های یکسان ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی و با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکت عمران پردیس، قیمت نهایی پروژه‌ها به نحوی تعیین شود که ضمن واقعی بودن، امکان اتمام آنها نیز فراهم گردد. همچنین با جدیت تلاش شده است وضعیت مالی متقاضیان در نظر گرفته شده و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها، بجای دریافت از متقاضیان، از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید پردیس تامین شود. لذا از متقاضیان محترم این پروژه ها دعوت می‌گردد برای آگاهی از جزئیات قیمت نهایی این پروژه ها به جدول پیوست این اطلاعیه مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک‌ها و متراژ واحدها در پروژه امیرساوالان کومه A, B, C واقع در زون ۲ فاز ۸ شهر جدید پردیس،     حداقل ۵۶۲ و حداکثر ۶۷۴ میلیون ریال تعیین شده است. درضمن این شرکت در نظر دارد به زودی  برای آن دسته از متقاضیانی که حداقل مبلغ ۴۹۵ میلیون ریال از سهم آورده خود را واریز نمایند براساس میزان واریزی و اولویت افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت  صدور و تحویل قرارداد پیش فروش  نماید.

همچنین سهم آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات بانکی و با در نظر گرفتن تیپ بلوک‌ها و متراژ واحدها در پروژه پردیس سازان نوید واقع در زون ۳ فاز ۸ شهر جدید پردیس، حداقل ۵۸۵ و حداکثر ۶۰۲ میلیون ریال تعیین شده است. درضمن این شرکت در نظر دارد به زودی برای آن دسته از متقاضیانی که حداقل مبلغ ۴۹۵ میلیون ریال از سهم آورده خود را واریز نمایند براساس میزان واریزی و اولویت افتتاح اقدام به دعوت از متقاضیان محترم جهت  صدور و تحویل قرارداد پیش فروش  نماید.

توضیحات :

۱) به منظور کاهش سهم آورده متقاضیان محترم شرکت عمران شهر جدید پردیس با اخذ مجوز از مجمع عمومی این شرکت و تائیدیه وزارت متبوع نسبت به تامین بخش قابل توجهی از هزینه های پروژه ها از منابع داخلی اقدام نموده است.

۲) بمنظور تحقق برنامه تحویل مرحله به مرحله واحدها ، هم اکنون اولین زون افتتاح در فاز ۸ شهر جدید پردیس در پروژه های یادشده در نظر گرفته شده است که جزئیات آن در اطلاعیه های بعدی به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید . بدیهی است تعیین اولویت بعدی افتتاح وتحقق اهداف پیش بینی شده منوط به مشارکت کلیه متقاضیان در تکمیل سهم آورده خود است.

متن کامل اطلاعیه شماره ۶۰ به شرح زیر اعلام شده است:

ردیف

نام پروژه

نوع واحد

هزینه ساخت(ریال)

هزینه انشعابات(ریال)

سایر هزینه‌ها(ریال)

هزینه محوطه‌سازی(ریال)

جمع کل هزینه‌ها(ریال)

تسهیلات بانکی(ریال)

آورده متقاضی(ریال)

۱

امیرساوالان کومه

خوابه۲،۱۲۴.۵ متری

۷۶۵.۱۶۹.۹۸۳

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

۳۴.۰۸۴.۱۵۲

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۹۰۲.۰۵۴.۱۳۵

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۰۲.۰۵۴.۱۳۵

۲

امیرساوالان کومه

خوابه۲،۱۲۴.۵ متری

۷۶۵.۱۶۹.۹۸۳

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

۳۴.۰۸۴.۱۵۲

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۹۰۲.۰۵۴.۱۳۵

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۰۲.۰۵۴.۱۳۵

۳

امیرساوالان کومه(۲خواب)

خوابه۲،۱۱۶.۸ متری

۷۲۶.۳۷۹.۴۲۷

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

۳۳.۱۴۲.۶۷۸

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۸۶۲.۳۲۲.۱۰۴

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۶۲.۳۲۲.۱۰۴

۴

امیرساوالان کومه(۲خواب)

خوابه۲،۱۱۶.۸ متری

۷۲۶.۳۷۹.۴۲۷

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

۳۳.۱۴۲.۶۷۸

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۸۶۲.۳۲۲.۱۰۴

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۶۲.۳۲۲.۱۰۴

۵

امیرساوالان کومه(۳خواب)

خوابه۳،۱۳۸.۵متری

۸۳۵.۵۳۰.۴۲۷

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

۳۵.۷۹۰.۰۷۸

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۹۷۴.۱۲۰.۵۰۴

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۷۴.۱۲۰.۵۰۴

۶

امیرساوالان کومه(۳خواب)

خوابه۳، ۱۳۸.۵متری

۸۳۵.۵۳۰.۴۲۷

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

۳۵.۷۹۰.۰۷۸

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۹۷۴.۱۲۰.۵۰۴

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۷۴.۱۲۰.۵۰۴

۷

پردیس سازان نویدA

خوابه۲،۱۲۴.۵متری

۷۶۵.۱۶۹.۹۸۳

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

۳۴.۰۸۴.۱۵۲

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۹۰۲.۰۵۴.۱۳۵

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۰۲.۰۵۴.۱۳۵

۸

پردیس سازان نوید۵B

خوابه۲،۱۲۴.۵متری

۷۶۵.۱۶۹.۹۸۳

۲۸.۸۰۰.۰۰۰

۳۴.۰۸۴.۱۵۲

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۹۰۲.۰۵۴.۱۳۵

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۶۰۲.۰۵۴.۱۳۵

۹

پردیس سازان نوید۴B

خوابه۲،۱۲۰.۴۸متری

۷۴۹.۲۰۴.۴۳۸

۲۸.۸۷۵.۰۰۰

۳۳.۴۲۰.۶۲۴

۷۴.۰۰۰.۰۰۰

۸۸۵.۵۰۰.۰۶۲

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۸۵.۵۰۰.۰۶۲

نظر شما