شناسهٔ خبر: 31113 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

شناسایی چهارپهنه از سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهر كرمان

بازدید چهارپهنه از سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهر كرمان شناسایی شده که از آنها یک محله اولویت‌دار مطالعه و به تصویب ستاد استانی توانمندسازی رسیده‌است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی كرمان، دكتر محمد مهدی بلوردی در بازدید از سکونتگاه‌های غیررسمی شهر کرمان بر لزوم تقویت حاشیه شهر ها تاكید كرد و گفت: توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی وحاشیه شهرها نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها و بزه‌کاری دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی عنوان کرد: در این فرایند ابتدا علت به وجود آمدن سکونتگاه‌های رسمی و مهاجرت روستاییان به شهرها باید مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه ضمن جلوگیری از گسترش این سکونتگاه‌ها جهت ساماندهی آنها برنامه‌ریزی شود که در این زمینه در آینده نزدیک ستاد ملی بازآفرینی به ریاست وزیر راه وشهرسازی برگزار خواهد شد و مسائل مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهرستان‌های استان كرمان با تکیه بر ظرفیت‌های استان و لزوم توسعه زیرساخت‌ها مطرح خواهد شد که این امر مستلزم همکاری دستگاه‌های مرتبط برای ارائه آمار و مستندات است.

وی به محلات مصوب سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهركرمان اشاره کرد و گفت: چهارپهنه از سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهر كرمان شناسایی شده که از میان آنها یک محله اولویت‌دار مطالعه و به تصویب ستاد استانی توانمندسازی رسیده‌است.

بلوردی با بیان اینکه محله شهرك صنعتی كرمان به عنوان پایلوت برای انجام برنامه‌ها انتخاب شده است، عنوان کرد: با توجه به فعالیت‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته توسط دبیرخانه پروژه‌های توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در مدت کمتر از یک سال، رایزنی‌های مناسبی با دستگاه‌های بهره‌بردار و ساکنان در محله انتخاب شده به انجام می‌رسد و مشارکت‌های گوناگونی در حیطه وظایف آنها از جمله تامین زمین در بخش کالبدی و اجرای برنامه‌های آموزشی با رویکردهای ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و... صورت خواهد پذیرفت.

اسکان غیررسمی، نوعی سکونت در حاشیه فضای شهری است که در تمام ابعاد  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و...  با سایر انواع سکونت موجود در شهر تفاوت‌های اساسی را نشان می‌دهد.

نظر شما