شناسهٔ خبر: 3239 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مصوب كرد

ارجاع طرح جامع مشهد به كميته فني و نهايي شدن آن در يك ماه آينده

پیروز حناچی شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو مصوبه 93/4/23 در خصوص كليات طرح جامع شهر با توجه به عدم كفايت اسناد و ضوابط و مقررات موجود در طرح جامع مقرر كرد كه موضوع مجدداً به كميته فني 3 ارجاع و ظرف مدت يكماه با حضور مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري مورد بررسي و نتيجه، مصوب شوراي عالي تلقي و به تأييد اعضاي شوراي عالي برسد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه وشهرسازي، پيروز حناچي در نامه‌اي خطاب به استاندار و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي اعلام كرد: شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 23/10/8، پيرو مصوبه مورخ 23/4/93 در خصوص كليات طرح جامع شهر مشهد و مسايل اصلي مربوط به آن، با توجه به اهميت معنوي و تاريخي حوزه مركزي شهر مشهد و نظر به عدم كفايت اسناد و ضوابط و مقررات موجود در طرح جامع، جهت ساماندهي حوزه مركزي مشهد، به ويژه بافت پيرامون حرم مطهر، ضمن تاكيد بر مفاد بند چهار مصوبه مورخ 93/4/23 در خصوص بافت پيرامون حرم مطهر مقرر كرد كه موضوع مجدداً به كميته فني 3 ارجاع (و ظرف مدت يكماه) با حضور مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري با رويكرد زير مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه، مصوب شوراي عالي تلقي و به تأييد اعضاي شوراي عالي برسد.

1. مشاور طرح جامع موظف است نسبت به تهيه سند توسعه و عمران حوزه مركزي (شامل تجديد نظر در سند محدوده 360 هكتاري پيرامون حرم مطهر و 842 هكتاري) به عنوان سندهاي الزام‌آور منضم به طرح جامع شهر اقدام نمايد. با تدوين اين سندها، كليه ضوابط و مقررات و موارد مرتبط با حوزه مركزي در ساير اسناد طرح جامع، پس از اصلاح به اين سند منتقل خواهد شد. اين سندها ملاك عمل تهيه طرح تفصيلي ويژه اين محدوده (و يا اصلاح طرح تفصيلي موجود) خواهد بود. سندهاي مذكور به شرح بند 2 اين مصوبه و بر اساس رويكردهاي مندرج در بندهاي 1-1، 1-2 و 1-3 تدوين خواهد شد.

1-1. توجه ويژه به حفظ، حمايت و ارتقاء كاركرد سكونتي بافت پيرامون حرم، از طريق حمايت از جمعيت ساكن موجود به منظور ادامه سكونت در بافت، اجتناب از رويكرد طراحي در تغيير كاركردهاي سكونتي به اقامتي و تجاري، در نظر گرفتن گونه‌هاي مسكن و اقامتي متنوع متناسب با توان اقتصادي زائران و مجاوران از رده‌هاي مختلف اقتصادي، همچنين در نظر داشتن ويژگي‌هاي بافت فرهنگي و تاريخي و بهره‌گيري متناسب از قابليت‌هاي فرهنگي و تاريخي در تعيين سرانه‌ها، سطوح و فعاليت‌ها و تدوين ضوابط و مقررات در حوزه مركزي و بافت پيرامون حرم ضروري است.

1-2. توجه ويژه به حفظ شأن و جايگاه حرم مطهر رضوي در سيماي شهري محدوده با توجه به اهميت فرهنگ زيارت به عنوان مهمترين عامل شكل دهنده شخصيت شهر مشهد و حفاظت از حريم منظري حرم، توجه به مقياس انساني، لزوم هماهنگي ساخت‌وسازها با دانه‌بندي اصيل بافت تاريخي پيرامون حرم، در تدوين ضوابط و مقررات طرح جامع و تدقيق ضوابط در طرح تفصيلي مورد تاكيد است.

1-3. با توجه به تاثيرات منفي اقدامات انجام شده در بافت پيرامون حرم (به واسطه در نظر گرفتن فرض تراز مالي صفر)، شوراي عالي بر حذف فرض تراز صفر از طرح بهسازي و نوسازي پيرامون حرم و لزوم سرشكن شدن هزينه‌ها به كل شهر در بهسازي و نوسازي بافت پيرامون حرم تأكيد مي‌نمايد. راهكارهاي اجرايي جايگزين بايد ظرف مدت شش ماه توسط شركت عمران و بهسازي شهري با هماهنگي شهرداري مشهد به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه و پس از تأييد دبير شوراي عالي ملاك عمل قرار گيرد.

2. اداره كل راه و شهرسازي استان موظف است با همكاري ساير دستگاه‌هاي نظارتي و با بهره‌گيري از مشاركت عمومي، نسبت به انجام هماهنگي‌هاي لازم با مراجع ذيربط، در جهت عملياتي كردن ضوابط و مقررات حفاظت از بافت‌ها و ابنيه تاريخي و مصوبات شوراي‌عالي، در تعهدات و صدور مجوزها (تا زمان تجديد نظر و اصلاح طرح تفصيلي ملاك عمل محدوده بر اساس ضوابط و مقررات تدوين شده در طرح جامع شهر) اقدام نمايد. همچنين لازم است هر دو ماه يكبار نسبت به ارسال گزارش از اقدامات نظارتي و تخلفات احتمالي به دبيرخانه شوراي‌عالي اقدام نمايد.

3. شركت عمران و بهسازي شهري با همكاري شهرداري مشهد، سازمان ميراث فرهنگي و دبيرخانه شوراي عالي سازمان اجرائي و مديريتي لازم جهت تحقق اين مصوبه را تهيه و پيشنهاد نمايد.

نظر شما