شناسهٔ خبر: 33437 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

برگزاری جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان همدان

جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از تشکیل چهارمین جلسه ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان همدان به ریاست معاون امور عمرانی استانداری همدان در محل سالن شهدای استانداری و با حضور کلیه اعضاء ستاد و شهرداران و فرمانداران شهرستان‌های استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، فرهاد فرزانه مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان گفت: در این جلسه، سند ملی راهبردی، ساختار کلی ستاد بازآفرینی شهری پایدار استانی و شهرستانی و کارگروه‌های تخصصی آن با حضور اعضاء ستاد و کارگروه‌ها و وظایف و اهداف و راهبردی‌های ستاد ارائه شد.

وی ادامه داد: در این جلسه، محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری پایدار ۹ شهر مرکز شهرستان‌های استان که با همکاری و مشارکت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات شهرستان‌ها در مدت بیش از ۹ ماه تهیه شده و در ستادهای بازآفرینی شهری پایدار شهرستانی به تصویب رسیده بود، ارائه شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این جلسه محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری پایدار شهرها شامل محدوده‌ها و پهنه‌های تاریخی نابسامان میانی، سکونتگاه‌های غیررسمی، پیشینه روستایی و کاربری‌های ناکارآمد که ۳۲.۸ درصد محدوده‌های شهرها را شامل می‌گردند مورد تصویب قرار گرفت.

در پایان معاون امور عمرانی استانداری نیز گفت: ضوابط و مقررات سکونتگاه‌های غیررسمی و موضوع کمیسیون تشخیص به محدوده سکونتگاه‌های غیررسمی تهیه و تصویب و در این جلسه تعمیم داده شده است.

عراقی بیان کرد: در جلسه آتی مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی ضوابط و مقررات تشویقی و بازآفرینی خود را در خصوص محدوده تاریخی مصوب و برنامه خود را برای تملک و تعیین کاربری بناهای تاریخی ارائه نماید.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها نیز باید ضوابط و مقررات تشویقی خود را بررسی و پس از مطرح نمودن در جلسات ستاد بازآفرینی شهرستان آن را در جلسات ستاد استانی ارائه نمایند.

عراقی یادآور شد: بنیاد مسکن نیز به استناد اصلاحیه سند ملی راهبردی ستاد ملی بازآفرینی کشور نسبت به تدقیق محدوده‌های روستاهای داخل و متصل به محدوده شهرها اقدام و آن را ظرف ۶ ماه آینده در جلسه ستاد ارائه نمایند.

نظر شما