شناسهٔ خبر: 33829 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حضور مسئولان به کار خود پایان داد؛

جزئیات بیانیه دومین همايش شهرسازی ريل‌پايه/ تعیین ۴ ماموریت برای شورای عالی شهرسازی و معماری/ معرفی ۵ شهر برتر و موفق در همایش بعدی

بیانیه دومین همایش شهرسازی ریل پایه با قرائت بیانیه‌ای که در آن برای شورای عالی شهرسازی و معماری ۴ ماموریت تعیین شده بود با حضور مسدولان به کار خود پایان داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن کامل بیانیه دومین همایش شهرسازی ریل پایه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

دومین همایش شهرسازی ریل پایه با توجه ویژه عرصه های موضوعی مهمی چون: حمل و نقل، شهرسازی، محیط‌زیست و جامعه شناسی برگزار و مورد استقبال مدیران، متخصصان و مشاوران قرار گرفت؛ نظر به اهمیت این موضوع به عنوان یكی از سیاست های مهم ملی، ضرورت ارتباط بیشتر بین دو عرصه مهم حمل و  نقل و شهرسازی، با هدف ارتقای کیفیت زندگی و رفع بحران های موجود به ویژه از همگسیختگی اجتماعی، کاهش قابلیت زندگی، کندی حرکت و ناکارآمدی نظام حمل و نقل، بحران زوال منابع زیستی و ناکارآمدی اقتصادی، هماهنگی بین حمل و نقل درون و برون شهری و مشخص شدن متولی یکپارچه سازی و ابعاد آن در كشور، نهاد ها و سازمان ها می‌بایست در تحقق آنچه تا به امروز بر سر آن اتفاق نظر داشته ایم همكاری و به انجام اقدامات جدی مبادرتورزند.

در اولین گام،تشكیل یك هسته مركزی تحت عنوان "شورای عالی راهبردی توسعه شهری بر مبنای حمل و نقل همگانی (TOD)"در راستای اجرایی‌ نمودن سیاست های توسعه شهری بر مبنای حمل و نقل همگانی و نظارت بر اجرای صحیح و اصولیبا ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت معاونت حمل و نقل، معاونت شهرسازی و معماری،مدیرعامل شركت عمران و بهسازی شهری، مدیرعامل شركت راه آهن ج.ا.ا،مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، معاونت عمرانی وزارت كشور، و ریاست شورای عالی استان ها می بایست در رأس امور وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.

شورای عالی شهرسازی و معماری می بایست در راستای نیل به اهداف مورد نظر نسبت به بررسی برنامه‌ها و راهنماهای زیر توجه لازم را داشته و نسبت به تصویب و ابلاغ آن همت گمارد:

تصویب و ابلاغ"راهبردهای شهرسازی ریل پایه"

تصویب و ابلاغ "راهنمای ملی توسعه شهری بر مبنای حمل و نقل همگانی"

تنظیم  مصوبه ای در جهت "محدودیت ساخت بزرگراه و معابر شهری" در کلان شهرها

تصویب نظام نامه "ارزیابی مشاوران با رویکرد شهرسازی ریل پایه" به نحوی که تعیین کننده اجرای مصوبات فوق باشد.

با توجه به لزوم فراهم کردن زمینه های عملیاتی سازی پروژه های TODدر قالب سازمان ها و نهادهای مختلف در تمامی شهرها لازم است حسب مورد شهرداری ها و شوراهای شهرهای مرتبط در شورای عالی راهبردی توسعه شهری بر مبنای حمل و نقل همگانی جهت تصویب طرح های مذکور و طی سایر مراحل اخذ مجوزهای لازم جهت احداث، عضویت موردی داشته باشند.

با توجه به اهمیت موضوع سهولت دسترسی کلانشهرها به شهرهای حومه‌ای در راستای  جلوگیری از افزایش جمعیت كلان شهرها و با هدف توسعه شهرها از طریق سیستم حمل و نقلی ریلیبا ارائه راهكارایجاد سیستم حومه ای،  راه آهن ج.ا.ا می‌بایست نسبت به افزایش تقاضای حمل و نقل  حومه ای با الگوی مناسب بهره برداریبا مولفه هاینظم، سرفاصله کوتاه، عدم تاخیر یا تقدم، عدم خرابی، ارائه خدمات در كل ساعات شبانه روز، اطلاع رسانی كامل و ایجاد سهولتتهیه بلیت، ظرفیت مناسب و رعایت اصول بهداشتیاقدام نماید.

شهرداری‌ها در ارتباط با حمل و نقل همگانی درون شهری به کلیه شاخص های بند ۴ توجه داشته باشند و معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در هماهنگی با وزارت کشور و شهرداری ها نسبت به اجرا شدن این موضوع اقدام نماید.

ایستگاههای راه‌آهن با توجه به ظرفیتها و نقشهایی که می‌توانند در فرآیند توسعه شهری داشته باشند و با استفاده از فرصتها، حفاظت ازارزشهای معمارانه و آثار فاخر معماری و تلاش برای ایفای نقش کلیدی در بازآفرینیش هری به عنوان راه حل ترکیبی در ارتقای کیفیت زندگی و هویت، همچنین ارتقای منزلت اجتماعی، ضروری استشركت عمران و بهسازی شهری سیاست شهرسازی‌ریل پایه را در "طرح بازآفرینی شهری"در چارچوب اندیشه ایرانشهری تدوین، تدقیق و مصوب نماید.

بر این موضوع هم عقیده می باشیم كه تغییر نگرش از "شهر مرکزی در مقابل حومه" به "منطقه شهری یکپارچه" و همچنین از "توسعه شهری و منطقه‌ای خودرومحور" به "شهرسازی ریل‌پایه" ضرورت دارد؛ از این روبایدتشكل های مختلف حمل و نقل، شهرسازی، جامعه شناسی، محیط زیست و همچنین متخصصان و اساتید دانشگاه های عرصه های مذكور  نسبت به این امر مهم حساس بوده و اهمیت موضوع توسعه حمل و نقل همگانی "خصوصاً ریل" را در صدر اهداف، فعالیت ها و روند آموزشی خود قرار دهند.

وزارت كشور (شورای عالی ترافیك) می بایستن سبت به تصویب مصوبات لازم در خصوص خطوط اكسپرس ریلی كه منجر به اتصال تهران به شهرهای اقماری می گردد همكاری های لازم را داشته باشند.

با توجه به لزوم وجود رویکرد TOD در جانمایی و تدقیق ایستگاه های درون شهری و حومه ای، شرکت های قطارشهری لازم است زین پس طرح های مرتبط با ایستگاه های مذکور در شورای عالی راهبردی توسعه شهری بر مبنای حمل و نقل همگانی طرح و عدم مغایرت آنها با رویکرد TOD تأیید گردد.

تهیه طرح های یکپارچه سازی سیستم های حمل و نقل درون شهری با یکدیگر و درون شهری با برون شهری و اجرای این طرح ها در دستور جدی کار قرار گیرد و ۵ شهر برتر و موفق تر در این مورد در همایش سال آینده معرفی گردند.

پیگیری اجرای TOD استاندارد حداقل در ۱۰ نقطه كشور.

پیگیری راه اندازی شركت قطارهای حومه ای كشور.

پیگیری برقراری هدف حمل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر توسط قطارهای حومه ای در سال ۹۷.

پایش كیفیت حمل حومه ای و حمل و نقل درون شهری در مقایسه با استاندارد و شرایط ایده آل.

پیگیری تعیین كریدورهای اولویت دار راه آهن سریع السیر كشور.

توجه به رویکرد محله محوری در فرآیند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و طرح ریزی شهرسازی ریل پایه.

لزوم توجه به سیاست شهرسازی ریل پایه در کلیه سطوح طرح های توسعه و عمران از ملی و منطقه ای تا محلی.

نظر شما