شناسهٔ خبر: 34518 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

گزارش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

آخرین وضعیت پروژه پدیده شاندیز/ تاکید بر مصوبه پیشین شورای امنیت کشور

پدیده شاندیز مشهد گزارش بررسی دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری درباره آخرین وضعیت پروژه پدیده شاندیز که در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شده بود، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش بررسی دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درباره آخرین وضعیت پروژه پدیده شاندیز، منتشر شد. این گزارش که بر اساس نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری و طرح در جلسه شورا، به دبیرخانه ارجاع شده بود تا در مورد آن، نظر نهایی را درباره بارگذاری المان های پروژه پدیده شاندیز بدهد، با تاکید بر مصوبه ۹۴.۶.۸ اعلام و منتشر شد.

در این گزارش آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ايران در جلسه مورخ ۹۵.۱۰.۲۰ خود، بنا به درخواست وزیر محترم کشور، موضوع اعلام‌نظر نهایی در خصوص نحوه بارگذاری المان‌های پروژه پدیده شاندیز را پس از ارایه گزارش دبیرخانه شورای‌عالی از سابقه موضوع و آخرین وضعیت ساخت و سازهای پروژه، گزارش معاونت محترم اقتصادی کشور و گزارش معاونت محترم عمرانی استانداری خراسان‌رضوی مورد بحث و بررسی قرار داده و ضمن تاکید مجدد بر مصوبه مورخ ۹۴.۶.۸ شورای امنیت کشور و تایید آن که با نگاه تسهیل امور و کمک به حل مشکلات موجود، تدوین و تصویب شده است، مقرر کرد تا دلایل و توجیهات فنی این مصوبه به صورت جداگانه برای دفتر ریاست محترم جمهوری و وزیر کشور ارسال شود. /

نظر شما