شناسهٔ خبر: 35782 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی ابلاغ شد؛

ابلاغ طرح جامع شهر دامغان/ جزئیات مصوبه ۲۳ بندی طرح جامع دامغان/ تاکید بر رعایت حریم‌ تاریخی شهر و استعلام از سازمان میراث‌فرهنگی

پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی استان سمنان، مصوبه شورا را درباره طرح جامع شهر دامغان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به خباز استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان، مصوبه شورای ‌عالی را درباره طرح جامع شهر دامغان در ۲۳ بند و با سه عنوان کلیات و محدوده شهر، حریم و ضوابط و مقررات ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار سمنان آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۵.۱۱.۱۸ پیرو مصوبه مورخ ۹۴.۷.۲۵ شورای برنامه‌­ریزی و توسعه استان سمنان و صورتجلسات كمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسات مورخ ۹۵.۶.۱۳ و ۹۵.۷.۶ . ۹۵.۱۰.۲۷ و ۹۵.۱۱.۱۳ طرح جامع شهر دامغان را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف-كلیات و محدوده شهر

۱-   افق طرح با حفظ سقف جمعیت پیشنهادی (۷۶۴۸۸ نفر) به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد و نرخ رشد جمعیت بر همین مبنا اصلاح شود.

۲-   محدوده مصوب بافت تاریخی ابلاغ شده  در اسناد طرح منعكس گردد. همچنین آثار تاریخی با ارزش در اسناد طرح جانمایی شده و جداول مربوطه بر همین اساس اصلاح گردد. رعایت حرایم آثار تاریخی با استعلام از سازمان میراث فرهنگی الزامی است و در طرح تفصیلی می‌بایست محدوده ۱۳۰ هكتاری بافت تاریخی، حرایم آثار مذكور تدقیق شود. ضمن اینكه  عرصه و حرایم اثر تاریخی "بارو" و "تپه حصار" تحت پهنه حفاظت در حریم شهر تثبیت گردد.

۳-   رینگ پیشنهادی در غرب، شمال غرب و شمال شهر  با توجه به تهدید اراضی كشاورزی و باغی و عدم نیاز شهر به جهت وجود كنار گذر شمالی حذف و معابر در محل تقاطع با معبر مذكور باز طراحی شود. (مطابق نقشه پیوست)

۴-   كلیه اراضی واقع در محدوده كه در طرح تفصیلی قبلی دارای كاربری باغ بودند، با همین كاربری در طرح تثبیت و ضوابط آن مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری اصلاح شود.

۵-  اراضی زراعی و باغی در سه نقطه مطابق نقشه پیوست از محدوده شهر خارج و با حفظ وضع موجود (زراعی) در حریم شهر تثبیت شود. (مطابق نقشه پیوست)

۶-  مجموعه ایستگاه راه‌آهن شهری دامغان واقع در جنوب شرق شهر كما فی‌السابق در محدوده شهر تثبیت گردد.

۷-   خط محدوده در جنوب شهر با حذف اراضی الحاقی، به حریم خط لوله انتقال نفت منطبق گردد. (خط لوله انتقال نفت و حرایم آن در خارج واقع شوند)   (مطابق نقشه پیوست)

۸-  به جهت تسهیل ترافیكی در میدان ورودی شهر با بررسی مجدد كاربری پیشنهادی آموزش عالی (علوم قرآنی) از مجاورت میدان مذكور حذف و به اراضی  واقع در شمال غرب شهر (در مجاورت سایر عرصه‌های آموزش عالی پیشنهادی) انتقال یابد.

۹-  با توجه به ارزش‌های منحصر تاریخی، فرهنگی و طبیعی دامغان طرح ویژه مركز تاریخی دامغان توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی تهیه گردد.

۱۰- با عنایت به مغایرت استقرار انبار نفت در محدوده شهر با ضوابط زیست محیطی پیشنهاد می‌گردد به جهت تسهیل انتقال هر چه سریع‌تر آن، كاربری انبار نفت با هماهنگی شهرداری و اداره كل راه و شهرسازی استان  به یكی از كاربری‌های خدماتی مورد نیاز در مقیاس شهری تغییر یابد. تا زمان جابجایی انبار مذكور رعایت الزامات پدافند غیر عامل و مدیریت بحران و حرایم حفاظتی آن ضروری و مورد تاكید است.

۱۱-  مستحدثات مربوط به خوابگاه دانشگاه علوم پایه واقع در شمال غربی شهر در حد وضع موجود با توجه به وقوع در محدوده طرح تفصیلی كماكان در داخل محدوده تثبیت گردند.

۱۲- عناوین كاربری‌های پیشنهادی طرح بر اساس طرح تدقیق تعاریف و تعیین سرانه كاربری‌های شهری اصلاح و كاربری‌های موسوم به "عمومی ناحیه‌ای و محله‌ای و كاربری‌های عمومی شهری"  به كاربری‌های متناظر خدماتی اصلاح شود.

۱۳- هرگونه احداث و تعریض معبر جدید در بافت تاریخی با اخذ مجوز از اداره كل میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و با قید ضوابط و الزامات مربوطه امكان­پذیر خواهد بود.

۱۴- با توجه به سابقه تاریخی شهر دامغان و با هدف ارتقاء نقش صنعت گردشگری بمنظور اشتغال‌زائی در بخش خدمات، پتانسیل‌های موجود جهت كاربری و فعالیت گردشگری در داخل محدوده و حریم با ارائه ضوابط و میزان بارگذاری و پس از تائید كمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد ابلاغی اعمال گردد.

 ب- حریم 

۱۵-  محدوده توسعه شهرك صنعتی دامغان به مساحت ۲/۶۱ هكتار در صورت وجود مصوبه مراجع قانونی (هیات محترم وزیران) و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست مطابق نظر مراجع قانونی مذكور از حریم شهر خارج شود.

۱۶- به جهت رفع تداخل احتمالی با حرایم سد شهید شاهچراغی، حریم شهر در قسمت شمال غربی به حریم مصوب قبلی منطبق گردد. (مطابق نقشه پیوست)

۱۷-  سند پهنه بندی حریم مطابق كاربری غالب اراضی در وضع موجود و  مصوبات شورای عالی (حفاظت، ‌ زراعی، ‌ مراتع و طبیعی) ارائه گردد.

۱۸-  اراضی مربوط به پادگان مطابق محدوده مالكیتی در حریم شهر با كاربری نظامی تثبیت گردد.

۱۹- استقرار فعالیت تفریحی -گردشگری در حریم (چسبیده به خط محدوده در جنوب شهر) صرفاً جهت استفاده  به صورت كمپینگ و اقامت موقت مسافرین عبوری و با سطح اشغال حداكثر  ۵ درصد در صورت تائید آب منطقه‌ای استان و عدم تداخل با حرایم امنیتی پادگان مجاور مورد تائید می‌باشد. هرگونه تغیر كاربری در اراضی مذكور مغایرت اساسی محسوب می‌شود.

۲۰- مسیر خط لوله انتقال نفت و حرایم مربوطه و سایرخطوط تاسیساتی در نقشه پهنه بندی حریم لحاظ شود

ج- ضوابط و مقررات

۲۱-  اساس طرح و آستانه مغایرت‌های اساسی مطابق مصوبات شورای عالی ارائه گردد.

۲۲-  ضوابط مربوط به حریم سبز حفاظتی در مجلد ضوابط و مقررات ارائه گردد.

۲۳- با توجه به قرار گیری شهر در پهنه خطر بالای زلزله تمهیدات و ضوابط مربوطه ارائه شود. /

نظر شما