شناسهٔ خبر: 36111 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عضو هيات‌مديره شركت عمران شهرهای جديد تشريح كرد:

نمودار رشد جذب سرمايه‌های خصوصی و خارجی در شهرهای جديد/ تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در پروژه‌های ایرانی

محمود میریان به گفته سید محمود میریان بررسی اعداد و ارقام در شهرهای جدید از سال۹۲ تا به امروز كاملا گویای تحولاتی است كه در این زمینه محقق شده است. دررابطه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و عمومی در شهرهای جدید در سال۹۲، بخش خصوصی بیش از ۲۵میلیارد تومان در شهرهای جدید سرمایه‌گذاری داشته است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اعتماد در جهان امروز مفهوم شهرهای جدید با همه ابعاد وجودیاش با سرعت هرچه تمامتر در حال پیشروی است و متولیان امور شهرهای جدید با توجه به ضرورت داشتن شهرهایی ایمن، سبز و پاك تلاش میكنند به انتظارات شهروندان و سازمانها از شهرهای جدید پاسخ دهند و برای اداره شهرهای جدید در فضای متحول شده امروز برنامهریزی و فعالیت كنند. موضوع شهرهای جدید در ایران و توسعه پایدار اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی این شهرها در حال حاضر یكی از سیاستهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در كنار بهسازی و احیای بافت قدیم شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و توسعه بیرونی (فیزیكی) شهرهای موجود است كه محل بحث بسیاری از كارشناسان اقتصادی، جامعهشناسی، معماران، شهرسازان و... است. پیشبینیها حاكی از آن است كه تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۵ میلیون نفر در شهرهای جدید ساكن خواهند شد؛ اعداد و ارقامی كه ضرورت برنامهریزیهای گسترده در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، شهرسازی، آموزشی و... را یادآور میشود. مانند هر پدیده چندوجهی دیگری توسعه پایدار در شهرهای جدید نیازمند سرمایهگذاریهای مطلوب و اطلاعرسانی مناسب است كه تیم اجرایی شركت عمران شهرهای جدید تلاش میكنند ابعاد و زوایای گوناگون این ایده تاثیرگذار را تحقق ببخشند. با این توضیحات سراغ دیدگاههای سید محمود میریان رفتیم تا در یك گپوگفت دوستانه درباره فرصتهای سرمایهگذاری در شهرهای جدید و بایدها و نبایدهایی كه باید در این زمینه مدنظر قرار داد، صحبت كنیم.

با توجه به این واقعیت كه شهرهای جدید در نقشه راه آینده كشور جایگاه برجستهای را به خود اختصاص داده، موضوع سرمایهگذاری یكی از نیازهای اساسی رشد این شهرها محسوب میشود. چه برنامههایی برای مشاركت بیشتر بخش خصوصی در این شهرها طی سالهای اخیر تدارك دیده شده است؟

استفاده از زبان آمار و ارقام بهترین روشی است كه از طریق آن میتوان نمودارهای رشد و توسعه را درك كرد. بررسی این اعداد و ارقام در شهرهای جدید از سال۹۲ تا به امروز كاملا گویای تحولاتی است كه در این زمینه محقق شده است. دررابطه با سرمایهگذاری بخش خصوصی و عمومی در شهرهای جدید در سال۹۲، بخش خصوصی بیش از ۲۵میلیارد تومان در شهرهای جدید سرمایهگذاری داشته است؛ عددی كه در سال ۹۳ به بیش از ۴۸میلیارد تومان رسید. تعداد قراردادها در سال۹۲، سه قرارداد بود كه این قراردادها در سال۹۳ به ۷ قرارداد بزرگ سرمایهگذاری رسید. این رقم در سال۹۴ به ۲۵قرارداد مشاركت به ارزش ۷۲۳ میلیارد تومان در ۸ شهر جدید رسید. این روند در سال۹۵ هم ادامه پیدا كرد و از ابتدای سال تا آذرماه بیش از ۱۲۰میلیارد تومان قرار داد سرمایهگذاری منعقد شده است كه پیش بینی میكنیم تا انتهای سال جمع كل قراردادهای مشاركت و سرمایهگذاری با بخش خصوصی به بیش از ۱۵۰۰میلیارد تومان برسد. همانطور كه ملاحظه میكنید این اعداد و ارقام كاملا گویای رشد سیستم مدیریت و برنامهریزی در شهرهای جدید است. ضمن اینكه باید توجه داشت كه این رقم تنها بخش خصوصی را شامل میشود.

  اشاره كردید كه این اعداد و ارقام مربوط به بخش خصوصی است. برای سایر بخشها چه برنامههایی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته است؟

غیر از این اعداد و ارقام، مشاركتها با ۱۲ شهرداری كه در شهرهای جدید مستقر هستند نیز وجود دارد و هفت قرارداد با شهرداریها هم در مرحله انعقاد است. جمع این مشاركتها با شهرداریهای مستقر ۹هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر با توجه به شرایط سال ۹۴، بعد از برجام كه كمپانیهای خارجی برنامههای مشترك با بخشهای گوناگون كشور را دنبال میكنند، ما با ۱۰ شركت و كمپانی خارجی كه شامل آلمان، كره جنوبی، ایتالیا، لوكزامبورگ ، تایلند و... میشود، تفاهمنامههای همكاریهای مشترك را تا مرحله نهایی شدن هدایت كردیم كه بعد از تصویب وزارت راه و شهرسازی در مرحله اجرایی شدن قرار میگیرند.

 همانطور كه شما هم اشاره كردید، فرصت برجام ظرفیتهای قابل توجهی را در بخشهای گوناگون ایجاد كرده است، لطفا بخشی از این مناسبات ارتباطی با طرفهای خارجی را به صورت مصداقی شرح دهید؟

بعد از برجام یك همكاری نزدیك با وزارت محیط زیست كشور آلمان به عنوان یكی از قطبهای صنعت و شهرسازی در دانشگاه برلین تدارك دیده شد، ماحصل این روابط سه تفاهمنامه همكاری مشترك است كه در آنها هم مباحث تخصصی و علمی پیشبینی شده و هم در زمینه نوآوری، تكنولوژیهای جدید ساختمانی، بازگشت آبهای مصرف شده در فازهای مختلف شهرهای جدید ایران برنامهریزیهای عملیاتی انجام شده است. با كره جنوبی هم كه در زمینه شهرهای جدید تجربههای متنوع و موفقی را پشت سر گذاشته پروژههای مشترك فراوانی را برنامهریزی كردیم تا بعد از تبادل اطلاعات و تجربیات به مرحله اجرا برسیم. تفاهمنامه دیگری كه با كارتلهای ایتالیایی درباره ایجاد خطوط ریلی بین شهرهای جدید و شهر مادر در ۴ شهر جدید كشورمان به توافق رسیدیم. همچنین ۴ بیمارستان در ۴ شهر جدید و ایجاد و راهاندازی ورزشگاه بزرگ هم برنامهریزی شد. با كشورهایی چون تایلند و لوكزامبورگ در حوزه استفاده از منابع خورشیدی و انرژیهای پاك تبادل اطلاعات و تجربیات داشتیم و دامنه وسیعی از برنامههای دیگر كه در فضای بعد از برجام تلاش میكنیم از آنها به نفع توسعه پایدار شهرهای جدید استفاده كنیم.

  دیدگاه طرفهای خارجی درباره پروژههای مشترك با ایران چیست؟

در نشستهایی كه با طرفهای خارجی داشتیم همگی تمایل برای سرمایهگذاری در ایران دارند. متاسفانه هنوز در بحث فاینانس و گشایش تسهیلات بانكی مشكلاتی وجود دارد كه تبادل ارز را با تنگناها مواجه میكند ولی شاید برای مخاطبان شما هم جالب باشد كه بدانند، كشوری مانند ایتالیا تاكید داشت كه موسسه ساچه كه تضمینكننده سرمایهگذاریهاست، از پروژههای مشترك حمایت میكند.

 به نظر میرسد كه تیم اجرایی شركت عمران شهرهای جدید بحث جذب سرمایهگذاری را به صورت جدی دنبال میكند، چشمانداز این الگوی اجرایی از نظر شما چیست؟

به نكته مهمی اشاره كردید، در واقع سرمایهگذاری شاه كلید توسعه در شهرهای جدید محسوب میشود كه بدون آن ركود دامن این شهرها را میگیرد. بر این اساس تلاش ما هم در راستای تامین منابع مالی خصوصی و جذب سرمایههای خارجی است.

  درباره مشكلات و چالشهایی كه پیش روی توسعه شهرهای جدید وجود دارد، توضیحاتی را بفرمایید.

مهمترین چالش پیش روی این مبادلات ارتباطی كه بحث تحریمهای اقتصادی بود، خوشبختانه با تدبیر دولت یازدهم و اجرای برجام از پیش رو برداشته شد و مابقی مشكلات باید از طریق اطلاعرسانی و آگاهی بخشی عمومی و اجتماعی در مسیر حل و فصل شدن قرار بگیرد. شركت عمران شهرهای جدید تمام ظرفیتهای ممكن را برای خدمترسانی مناسب به شهروندان به كار گرفته و در عین حال این اطمینان را میدهیم كه با تضمین سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را با قدرت دنبال خواهیم كرد. بدون تردید افزایش جذب سرمایههای بخش خصوصی برای توسعه شهرهای جدید نهایتا روند سرویسدهی به شهروندان را در بخشهای مختلف بهبود میبخشد و میتوان امیدوار بود كه ماحصل این تلاشها منجر به آسایش و آرامش بیشتر شهروندان ساكن در شهرهای جدید شود./

نظر شما