شناسهٔ خبر: 36277 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی ابلاغ شد؛

ارسال نقشه پهنه‌بندی حریم طرح جامع شهر کرمان/ تکلیف اداره کل راه و شهرسازی کرمان برای تهیه ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار کرمان ضمن ارسال نقشه پهنه‌بندی حریم طرح جامع شهر کرمان، مصوبه شورا را در این‌باره ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه فوق، قرار است ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت بر مبنای مصوبه ۹۵.۱۱.۱۸ ظرف مدت یک‌ماه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهیه و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورا، ارسال شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به علیرضا آزرم استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان، مصوبه شورا را درباره نقشه پهنه‌بندی حریم طرح جامع شهر کرمان که در جلسه مورخ ۹۵.۱۲.۱ کمیته فنی و جلسه مورخ ۹۵.۱۲.۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید، ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار کرمان آمده است: پیرو بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۷.۲.۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه منطقه‌بندی حریم شهر کرمان و در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۷۸.۱۰.۱۲ هیات محترم وزیران به پیوست یکسری نقشه پهنه‌بندی حریم طرح جامع شهر کرمان که در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۱ کمیته فنی و جلسه مورخ ۹۵۳.۱۲.۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده است، جهت اجرا، ابلاغ می‌شود.

ضمنا مقرر شد ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت بر اساس مصوبه مورخ ۹۵.۱۱.۱۸ حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه شورای‌عالی، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان تهیه و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

دستور فرمایید مراتب به شهرداری مربوطه و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ و مراقبت شود تا شهرداری با مراعات کامل جنبه‌های فنی، ضوابط و مقررات طرح و نیز همکاری موثر با شورای‌اسلامی شهر، موجبات تحقق اهداف موردنظر فراهم گردد. /

نظر شما