شناسهٔ خبر: 36282 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نامه حناچی ابلاغ شد؛

تصویب اسناد و مدارک محدوده اراضی موسوم به ۶۸ هکتاری/ ممنوعیت هرگونه عملیات اجرایی بر خلاف نقشه‌ها و ضوابط‌ابلاغی/ مسئولیت استاندار در تحقق خدمات‌عمومی طرح

پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار اصفهان، مصوبه شورا را درباره محدوده اراضی موسوم به ۶۸ هکتاری (اراضی نظامی جنوب اصفهان موسوم به گل نرگس) جهت اجرا ابلاغ کرد. گفته می‌شود، هرگونه اقدام و عملیات اجرایی برخلاف نقشه‌ها و ضوابط ابلاغی، ممنوع بوده و مسئولیت تحقق خدمات عمومی با استاندار است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان، مصوبه شورا را درباره طرح محدوده اراضی موسوم به ۶۸ هکتاری (اراضی نظامی جنوب اصفهان موسوم به گل نرگس) ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار اصفهان آمده است: پیرو مصوبه شماره ۵۷۹۴۶/۳۰۰۰ مورخ ۹۵.۱۱.۱۹ در خصوص طرح محدوده اراضی موسوم به ۶۸ هکتاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۷۸.۱۰.۱۲ هیات محترم وزیران به پیوست دو سری اسناد و مدارک طرح محدوده اراضی موسوم به ۶۸ هکتاری، موضوع مصوبه مورخ ۹۵.۱۱.۱۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که به تایید اعضای کمیسیون ماده ۵ استان رسیده است، جهت اجرا، ابلاغ می‌شود.

ضمنا نظر به الزام اجرای مصوبات قبلی شورای عالی در این خصوص، کلیه کاربری‌ها، نظام ارتفاعی و ضوابط و مقررات، اساس طرح تلقی شده و اعلام می‌دارد هرگونه اقدام و عملیات اجرایی برخلاف نقشه‌ها و ضوابط ابلاغی ممنوع بوده و مسئولیت تحقق خدمات‌عمومی طرح پیوست با استاندار محترم خواهد بود.

همچنین، ضمن تاکید بر ضرورت تایید الگوهای معماری توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان (به جهت نظارت بر کلیه طرح‌های معماری) لازم است طبق مصوبات قبلی شورای‌عالی، طرح یکپارچه اراضی ۳۰۰ هکتاری در مقیاس طراحی‌شهری تهیه و نتایج هر دو مورد در اسرع وقت به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

دستور فرمایید مراتب به شهرداری مربوطه و سایر دستگاه های اجرای ذیربط ابلاغ و مراقبت شود تا شهرداری با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و نیز همکاری موثر با شورای اسلامی شهر، موجبات تحقق اهداف مورد نظر فراهم شود.

(جزئیات مصوبه قبلی شورای عالی درباره موضوع طراحی شهری بخشی از اراضی نظامی جنوب اصفهان موسوم به گل نرگس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۱۹ را اینجا بخوانید.)/

نظر شما