شناسهٔ خبر: 36288 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان-۲

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گيلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۸۲ ۸۴
۲ گيلان لنگرود - رودسر نامشخص    
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۲۳ ۸۲
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۳۷ ۷۷
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۴۰ ۱۰۳
۶ گيلان رشت - پير بازار سنگین ۶۶ ۲۶
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۱۶۸ ۸۲
۸ گيلان رشت - خمام روان ۱۵۰ ۶۹
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۳۷ ۷۱
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۹۱ ۹۴
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود نامشخص    
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۵۶ ۶۹
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۱۲ ۷۶
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۵۸ ۹۷
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۶۸ ۳۶
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۱۲ ۸۱
۱۷ گيلان خمام - رشت نیمه سنگین ۱۵۹ ۶۸
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۴۲ ۶۸
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۱۷ ۷۶
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۲۳ ۸۴
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۸۶ ۷۸
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر روان ۱۷ ۸۲
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۸۲ ۷۶
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي نیمه سنگین ۹۳ ۵۶
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه روان ۱۵۵ ۷۲
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۳۴ ۸۶
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۲۴ ۸۳
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۱۵۶ ۸۵
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان نیمه سنگین ۲۲۸ ۶۷
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۴۵ ۷۵
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۳۴ ۸۳
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۱۱۷ ۸۶
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۲۶ ۶۶
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۱۴ ۶۳
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۲۸ ۹۶
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۱۱ ۸۸
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۸۳ ۷۸
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۵۰ ۹۳
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۳۵ ۷۷
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۹ ۷۴
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۱۶ ۹۳
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۱۲ ۷۷
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۱۳۳ ۷۵
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۱۵۱ ۱۰۲
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۷۷ ۸۶
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۲۴ ۷۴
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) نامشخص    
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۶۷ ۹۲
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۱۲۴ ۷۵
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۲۵ ۷۰
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) نامشخص    
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۱۵ ۷۱
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۲۵ ۷۰
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۵۳ ۸۷
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۱۰ ۶۴
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۱۰۲ ۸۶
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۹۹ ۷۲
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۵۲ ۸۱
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۵ ۵۹
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۷۲ ۸۷
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۹۶ ۸۱
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۲۷ ۷۸
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۲۹ ۸۴
۶۵ گيلان فومن - ضيابر نیمه سنگین ۸۶ ۷۷
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۲۹ ۷۳
۶۷ گيلان ضيابر - فومن روان ۶۵ ۷۸
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۴۸ ۸۶
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۲۸ ۵۸
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۱۴۵ ۸۶
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان روان ۲۹ ۵۴
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۱۵۸ ۸۱
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۳۸ ۷۴
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۲۸ ۷۱

نظر شما