شناسهٔ خبر: 36289 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۲

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۳۶ ۷۱
۲ مازندران ساري - قائمشهر روان ۶۵۱ ۸۲
۳ مازندران ساري - نکا روان ۴۸۸ ۷۹
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۸۳ ۷۸
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۲۱۱ ۷۱
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۱۸ ۶۳
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۲۰۴ ۷۰
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۴۷ ۶۴
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۱۹ ۸۱
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۲۱ ۶۳
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۲۸ ۷۳
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۶۵۴ ۷۹
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۴۰۹ ۷۸
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۵۶ ۷۲
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۳۶۹ ۶۸
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۲۴ ۵۴
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۱۰۴ ۶۸
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۴۸ ۶۸
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۳۵ ۷۰
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۲۷ ۶۹
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۸۸ ۶۹
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۴۲ ۷۳
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۷۳ ۶۶
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۳۳۹ ۷۳
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۴۹ ۶۵
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۳۲۸ ۷۹
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) سنگین ۱۹۲ ۳۵
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۶۳ ۷۶
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۵۷ ۸۸
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۶۸ ۷۸
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۸۱ ۷۸
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) نیمه سنگین ۹۷ ۸۱
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۵۲ ۶۸
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۲۰۵ ۵۵
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۹۹ ۷۵
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۱۰۲ ۶۰
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۱۷۴ ۸۷
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) روان ۵۱ ۴۷
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۹۰ ۷۸
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۲۰۹ ۹۲
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۱۵۵ ۸۳
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۸۳ ۸۶
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۵۰۰ ۶۵
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۵۰۵ ۷۹
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۶۰ ۶۲
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۴۵۵ ۵۳
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۵۱۰ ۷۶
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۴۵ ۷۱
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۱۹۱ ۷۸
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۳۰۰ ۷۲
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۶۰ ۷۳
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۷۳ ۷۸
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۱۹۰ ۷۷
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۲۹۶ ۷۰
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۶۳ ۷۱
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۸۵ ۷۶
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۲۸۲ ۸۱
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۱۵۴ ۸۲
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۲۶۰ ۶۹
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۲۱۴ ۷۷
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۷ ۴۹
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۴۲۴ ۷۸
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۶ ۵۴
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد روان ۰ ۰
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۲۷۱ ۷۸
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۲۵۵ ۷۲
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۲۴۲ ۷۸
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۷۷ ۷۲
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۱۷ ۸۲
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۷۲ ۷۲
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۸۵ ۷۱
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۳۲۴ ۶۸
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۲۶ ۷۱
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۱۶۵ ۸۵
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۱۴۲ ۷۳
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۱۵۶ ۷۷
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۷۲ ۶۶
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۸۱ ۶۴
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۲۱۳ ۷۲
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۲۳۸ ۷۰
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۴۳۷ ۶۲
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۴۱۰ ۶۷
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۶۰ ۵۳
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۲۸۱ ۶۷
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۹۶ ۸۵
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۱۸۵ ۵۶
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) روان ۵۵ ۳۸
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) روان ۶۱ ۴۹
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) روان ۶۱ ۴۸
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۷۰ ۷۶
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۲۹۲ ۵۹
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۲۵۰ ۸۲
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۱۹۲ ۸۹
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۱۰۷ ۴۳
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۷۸ ۵۴
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) روان ۱۱۹ ۵۳
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۲۰۱ ۸۵
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۲۲۳ ۸۹
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۲۱۰ ۷۹
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۱۹۴ ۷۵

نظر شما