شناسهٔ خبر: 36304 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۳

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۷۸ ۹۸
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) نیمه سنگین ۳۸۶ ۸۵
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۳۴۰ ۷۴
۴ تهران تهران - جاجرود نامشخص    
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۲۴ ۷۹
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۳۵ ۸۱
۷ تهران تهران - پاکدشت نیمه سنگین ۷۶۱ ۷۷
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۸۴۵ ۶۷
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۳۴ ۸۸
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۴۲ ۶۴
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۶۴ ۷۴
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۶۱ ۶۴
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۵۱۴ ۷۰
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۳۱ ۱۰۳
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۵۹ ۹۳
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۳۱۴ ۹۳
۱۷ تهران جاجرود - تهران نامشخص    
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۱۳ ۷۷
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۸۹ ۸۱
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۷۲۳ ۷۸
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۵۱۹ ۷۹
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۳۰ ۸۴
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۴۶ ۵۵
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۲۰۷ ۷۶
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۶۴ ۷۴
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۲۰۹ ۹۵
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۵۷ ۸۰
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۳۷ ۷۹
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۱۵ ۶۳
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۷۸ ۷۰
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۱۰۶ ۸۰
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۸۲ ۷۱
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۶۴ ۸۲
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۷۴ ۹۱
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۹ ۸۱
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۹۷ ۹۴
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۱۲ ۸۸
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۱۰۶ ۸۰
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۴۹۷ ۷۷
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۲۱ ۵۷
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۲۸ ۸۴
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۴۷ ۷۸
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۲۶ ۷۰
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۶ ۵۷
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۱۷۷ ۸۴
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۶ ۸۹
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۲۶ ۸۹
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۵۷ ۸۳
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۴۹ ۷۸
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۳۱۸ ۸۱
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۱۱۷ ۸۸
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۲۵۸ ۹۳
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۵۷ ۸۲
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۱۶۰ ۹۷
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۶۴ ۶۶
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۳۵ ۶۱
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۳۸ ۶۲
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۵۱ ۵۶
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۱۵ ۵۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) نیمه سنگین ۴۵۲ ۸۵
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) نیمه سنگین ۸۷۳ ۷۵
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۳۳۵ ۷۵
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۴۲۲ ۸۵
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۱۰۵ ۶۴
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۶۶ ۷۶
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۹۵ ۶۷
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۶۱ ۹۲
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۴۲۵ ۸۸
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۹۸ ۹۰
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۱۲۰ ۸۱
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۵۶۲ ۹۲
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۱۳ ۸۹
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۸۹ ۸۲
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۳۹۹ ۸۹
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۳۴۵ ۸۸
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۱۴۲۶ ۹۶
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۳۲۹ ۷۹
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۹۸ ۷۸
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۲۹ ۶۷
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۳۲ ۷۸
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۳۳ ۸۴
۸۵ تهران آدران - شهريار نامشخص    
۸۶ تهران شهريار - آدران نامشخص    
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۹۴ ۸۱
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۸۷ ۸۱
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۸۷ ۸۱
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۸۱ ۸۱

نظر شما