شناسهٔ خبر: 36306 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۳

وضعیت ترافیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۱۴۸ ۷۴
۲ مازندران ساري - قائمشهر نیمه سنگین ۷۴۲ ۷۹
۳ مازندران ساري - نکا روان ۵۱۳ ۷۹
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۲۸۶ ۷۷
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۲۰۰ ۷۲
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۲۵ ۶۳
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۲۶۲ ۶۸
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۷۵ ۶۱
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۳۶ ۷۲
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۳۲ ۶۴
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۵۵ ۷۳
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نیمه سنگین ۶۸۱ ۸۱
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۴۸۵ ۸۱
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۳۹ ۷۶
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۳۳۹ ۶۶
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۵۵ ۵۲
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۹۶ ۶۴
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۷۶ ۶۸
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۳۲ ۷۱
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۲۴ ۷۱
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۵۴۵ ۷۱
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۶۰ ۶۸
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۸۶ ۷۷
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۲۷۷ ۷۴
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۷۳ ۶۷
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۲۷۸ ۸۱
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نامشخص    
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۶۳ ۷۶
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۹۶ ۸۷
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۱۱۱ ۷۹
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۸۱ ۷۹
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۶۳۴ ۷۸
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۵۸ ۶۹
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۳۶ ۷۴
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۳۲۶ ۷۲
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۹۲ ۶۰
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۱۵۲ ۸۱
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۴۷ ۸۱
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۲۲۹ ۹۳
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۲۱۴ ۸۱
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۵۶ ۸۳
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۴۶۲ ۶۸
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۵۵۲ ۷۸
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۴۷ ۶۷
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۴۸۱ ۵۴
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۵۵۳ ۸۰
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۶۳ ۶۷
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۱۳۰ ۷۵
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۲۹۵ ۷۴
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۴۰ ۷۲
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۶۶ ۷۵
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۱۶۲ ۷۸
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نیمه سنگین ۳۰۳ ۷۴
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۵۸ ۷۰
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۷۵ ۷۵
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۳۰۰ ۸۲
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۱۷۲ ۸۸
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۲۴۰ ۱۱۰
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۲۷۵ ۷۶
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۲۱۶ ۶۲
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۴۳۰ ۷۷
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۲۵۴ ۵۸
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد روان ۰ ۰
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۲۶۵ ۷۹
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۳۰۲ ۷۲
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۲۶۴ ۸۰
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۸۳ ۷۱
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۴۲ ۸۲
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۹۵ ۷۳
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۹۶ ۶۹
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۳۲۲ ۷۲
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۲۱۵ ۷۰
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۲۰۶ ۸۷
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۱۳۶ ۷۸
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۱۵۶ ۷۴
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۶۳ ۷۰
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۶۳ ۷۱
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۲۲۵ ۷۸
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۲۰۲ ۷۲
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۴۲۷ ۶۴
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۴۱۰ ۶۸
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۴۸ ۵۵
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۲۸۳ ۶۹
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۹۶ ۸۵
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) نیمه سنگین ۲۴۰ ۵۳
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) روان ۵۲ ۳۲
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) روان ۵۲ ۳۷
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) روان ۴۱ ۴۷
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۷۳ ۶۶
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۲۳۵ ۶۹
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۱۹۴ ۸۶
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۷۵ ۶۹
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۷۲ ۳۲
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۹۷ ۵۴
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نیمه سنگین ۱۵۰ ۴۹
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۲۹۱ ۸۲
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۲۱۸ ۸۹
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) روان ۱۸۴ ۷۸
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) روان ۲۰۴ ۷۵

نظر شما