شناسهٔ خبر: 36307 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان-۳

مهندسی ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گيلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۸۴ ۸۶
۲ گيلان لنگرود - رودسر نامشخص    
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۲۸ ۸۳
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۲۴ ۷۸
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۶۸ ۱۰۰
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۷۶ ۵۷
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۱۴۴ ۷۵
۸ گيلان رشت - خمام روان ۱۲۲ ۷۲
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۷۲ ۶۵
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۱۱۸ ۹۳
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود نامشخص    
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۵۷ ۷۱
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۴۸ ۷۸
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۴۲ ۹۶
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۳۹ ۵۷
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۵۳ ۷۹
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۱۱۱ ۷۱
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۴۰ ۷۳
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۴۷ ۷۳
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۲۸ ۷۲
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۱۱۵ ۷۸
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر روان ۳۳ ۸۲
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۱۳۶ ۷۶
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۵۶ ۸۳
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه روان ۲۰۸ ۶۸
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۳۸ ۸۴
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۳۵ ۷۹
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۱۴۵ ۸۴
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۲۱۲ ۶۶
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۳۶ ۸۰
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۴۲ ۷۹
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۱۴۰ ۸۵
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۳۰ ۶۸
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۲۱ ۸۲
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۵۳ ۱۰۰
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۱۰ ۷۸
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۷۰ ۷۵
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۷۲ ۸۵
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۳۰ ۷۵
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۷ ۹۱
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۳۶ ۹۷
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۷ ۷۵
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۱۸۲ ۷۴
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۱۵۸ ۱۰۲
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۷۲ ۸۱
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۲۴ ۷۸
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) نامشخص    
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۸۹ ۹۰
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۱۴۷ ۷۴
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۱۷ ۵۷
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) نامشخص    
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۱۳ ۶۸
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۱۷ ۶۹
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۵۹ ۹۷
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۱۰ ۶۹
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۱۰۸ ۸۷
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۹۵ ۷۲
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۵۴ ۸۴
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۷ ۵۹
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۷۱ ۸۹
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۰۴ ۷۸
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۲۶ ۷۷
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۲۵ ۸۷
۶۵ گيلان فومن - ضيابر روان ۷۰ ۷۹
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۳۵ ۸۸
۶۷ گيلان ضيابر - فومن روان ۴۷ ۷۹
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۳۶ ۸۲
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۵۱ ۶۱
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۱۸۵ ۸۶
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان نیمه سنگین ۷۵ ۵۷
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۱۹۱ ۸۰
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۴۰ ۷۲
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۳۱ ۷۵

نظر شما