شناسهٔ خبر: 36308 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی-۲

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان خراسان‌رضوی به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ خراسان رضوي سه راه باغچه - نيشابور روان ۶۵ ۸۷
۲ خراسان رضوي مشهد - سرخس (نيروگاه) روان ۹۲ ۶۴
۳ خراسان رضوي مشهد - چناران روان ۱۷۰ ۸۷
۴ خراسان رضوي مشهد - فريمان روان ۹۸ ۶۵
۵ خراسان رضوي آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) روان ۱۵۷ ۸۹
۶ خراسان رضوي مشهد - سدکارده روان ۱۲ ۷۰
۷ خراسان رضوي مشهد - کلات روان ۵۴ ۷۸
۸ خراسان رضوي مشهد - سرخس (مرز) روان ۰ ۰
۹ خراسان رضوي مشهد - باغچه (محور قديم) روان ۵۲ ۶۷
۱۰ خراسان رضوي مشهد - سرخس (ميامي) روان ۸۱ ۷۰
۱۱ خراسان رضوي مشهد - شانديز روان ۲۳۹ ۶۵
۱۲ خراسان رضوي مشهد - چناران (جاده قديم) روان ۱۴ ۲۸
۱۳ خراسان رضوي خروجي آزادراه مشهد - باغچه روان ۱ ۵۲
۱۴ خراسان رضوي فريمان - سنگ بست روان ۱۹ ۷۱
۱۵ خراسان رضوي مشهد(خراسان)-کلات (خراسان) روان ۱۰ ۸۷
۱۶ خراسان رضوي نيشابور - سه راه باغچه روان ۹۴ ۱۰۲
۱۷ خراسان رضوي سرخس - مشهد (نيروگاه) روان ۸۵ ۶۴
۱۸ خراسان رضوي چناران - مشهد نیمه سنگین ۲۳۹ ۸۵
۱۹ خراسان رضوي فريمان - مشهد روان ۸۷ ۶۹
۲۰ خراسان رضوي آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد روان ۱۹۱ ۹۱
۲۱ خراسان رضوي سدکارده - مشهد روان ۲۳ ۶۷
۲۲ خراسان رضوي کلات - مشهد روان ۶۳ ۷۶
۲۳ خراسان رضوي سرخس (مرز) - مشهد روان ۰ ۰
۲۴ خراسان رضوي باغچه - مشهد (محور قديم) روان ۴۷ ۶۲
۲۵ خراسان رضوي سرخس - مشهد (ميامي) روان ۴۸ ۷۲
۲۶ خراسان رضوي شانديز - مشهد روان ۳۳۳ ۶۵
۲۷ خراسان رضوي چناران - مشهد (جاده قديم) روان ۱۱ ۶۴
۲۸ خراسان رضوي خروجي آزادراه باغچه - مشهد روان ۳ ۶۸
۲۹ خراسان رضوي سنگ بست - فريمان روان ۳ ۶۷
۳۰ خراسان رضوي کلات(خراسان)-مشهد(خراسان) روان ۷ ۱۱۰
۳۱ خراسان رضوي تايباد - پايانه مرزي دوغارون روان ۲ ۹۰
۳۲ خراسان رضوي تايباد - باخزر روان ۱۳ ۷۸
۳۳ خراسان رضوي پايانه مرزي دوغارون - تايباد روان ۱۴ ۸۷
۳۴ خراسان رضوي باخزر - تايباد روان ۱۰ ۷۹
۳۵ خراسان رضوي تربت جام - تايباد روان ۶۶ ۷۰
۳۶ خراسان رضوي تايباد - تربت جام روان ۴۷ ۸۱
۳۷ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه شادمهر روان ۳۰ ۸۷
۳۸ خراسان رضوي سه راه باغچه - تربت حيدريه روان ۱۰۶ ۱۸
۳۹ خراسان رضوي تربت حيدريه - رشتخوار روان ۴۳ ۶۲
۴۰ خراسان رضوي تربت حيدريه - باخرز روان ۵۳ ۷۷
۴۱ خراسان رضوي فيض آباد - سه راه مهنه روان ۳۵ ۱۰۱
۴۲ خراسان رضوي فيض آباد - بجستان روان ۲۵ ۹۱
۴۳ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - تربت حيدريه روان ۳۴ ۷۵
۴۴ خراسان رضوي تربت حيدريه - سه راه باغچه روان ۱۷۰ ۸۲
۴۵ خراسان رضوي رشتخوار - تربت حيدريه روان ۴۹ ۶۴
۴۶ خراسان رضوي باخرز - تربت حيدريه روان ۸۹ ۸۰
۴۷ خراسان رضوي سه راه مهنه - فيض آباد روان ۵۰ ۹۳
۴۸ خراسان رضوي بجستان - فيض آباد روان ۲۴ ۱۰۲
۴۹ خراسان رضوي چناران - قوچان روان ۱۳۶ ۹۳
۵۰ خراسان رضوي گلبهار - چناران روان ۱۳۰ ۹۹
۵۱ خراسان رضوي قوچان - فاروج روان ۸۰ ۸۷
۵۲ خراسان رضوي قوچان - دوراهي امام قلي روان ۶ ۵۴
۵۳ خراسان رضوي امام قلي - باجگيران روان ۱ ۹۶
۵۴ خراسان رضوي قوچان - چناران روان ۱۲۸ ۹۴
۵۵ خراسان رضوي چناران - گلبهار روان ۱۱۴ ۹۵
۵۶ خراسان رضوي فاروج - قوچان روان ۸۱ ۸۸
۵۷ خراسان رضوي دو راهي امام قلي - قوچان روان ۱۳ ۶۴
۵۸ خراسان رضوي باجگيران - امام قلي روان ۱ ۱۱۷
۵۹ خراسان رضوي خواف - تايباد روان ۳۶ ۸۷
۶۰ خراسان رضوي خواف - قائن روان ۴۰ ۸۷
۶۱ خراسان رضوي خواف-رشتخوار روان ۲۸ ۸۹
۶۲ خراسان رضوي تايباد - خواف روان ۴۸ ۷۸
۶۳ خراسان رضوي قائن - خواف روان ۱۹ ۹۲
۶۴ خراسان رضوي رشتخوار- خواف روان ۲۴ ۹۲
۶۵ خراسان رضوي درگز - قوچان روان ۵ ۹۶
۶۶ خراسان رضوي قوچان - درگز روان ۱۲ ۹۸
۶۷ خراسان رضوي سبزوار - بردسکن روان ۵۶ ۶۸
۶۸ خراسان رضوي سبزوار - داورزن روان ۸۴ ۹۳
۶۹ خراسان رضوي سبزوار - سلطان آباد روان ۵۶ ۶۹
۷۰ خراسان رضوي سبزوار - اسفراين روان ۵۶ ۵۹
۷۱ خراسان رضوي سه راهي چکنه - سبزوار روان ۲۶ ۷۶
۷۲ خراسان رضوي بردسکن - سبزوار روان ۳۸ ۶۸
۷۳ خراسان رضوي داورزن - سبزوار روان ۲۱۹ ۸۵
۷۴ خراسان رضوي سلطان آباد - سبزوار روان ۴۶ ۷۴
۷۵ خراسان رضوي اسفراين - سبزوار روان ۶۵ ۵۸
۷۶ خراسان رضوي سبزوار - سه راهي چکنه روان ۲۳ ۸۷
۷۷ خراسان رضوي فردوس - بجستان روان ۵۳ ۹۵
۷۸ خراسان رضوي بجستان - فردوس روان ۴۸ ۸۸
۷۹ خراسان رضوي فريمان - تربت جام روان ۴۱ ۸۲
۸۰ خراسان رضوي تربت جام - فريمان روان ۳۸ ۸۹
۸۱ خراسان رضوي سه راهي شادمهر - کاشمر روان ۳۵ ۸۰
۸۲ خراسان رضوي کاشمر - بردسکن روان ۵۴ ۷۶
۸۳ خراسان رضوي کاشمر - سه راهي شادمهر روان ۳۳ ۷۵
۸۴ خراسان رضوي بردسکن - کاشمر روان ۳۸ ۷۶
۸۵ خراسان رضوي گناباد - فردوس روان ۱۸ ۸۵
۸۶ خراسان رضوي گناباد - قائن روان ۴۰ ۸۴
۸۷ خراسان رضوي گناباد - سه راهي مهنه روان ۷۰ ۶۹
۸۸ خراسان رضوي گناباد - بجستان روان ۱۵ ۶۸
۸۹ خراسان رضوي بجستان - بردسکن روان ۱۱ ۹۴
۹۰ خراسان رضوي فردوس - گناباد روان ۷ ۹۰
۹۱ خراسان رضوي قائن - گناباد روان ۴۸ ۸۳
۹۲ خراسان رضوي سه راهي مهنه - گناباد روان ۷۳ ۷۹
۹۳ خراسان رضوي بجستان - گناباد روان ۱۶ ۱۰۲
۹۴ خراسان رضوي بردسکن - بجستان روان ۲۷ ۹۲
۹۵ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۴۰ ۹۹
۹۶ خراسان رضوي نيشابور - کاشمر روان ۲۷ ۷۷
۹۷ خراسان رضوي نيشابور - فيروزه روان ۵۰ ۶۷
۹۸ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۸۳ ۱۰۳
۹۹ خراسان رضوي کاشمر - نيشابور روان ۴۶ ۸۳
۱۰۰ خراسان رضوي فيروزه - نيشابور روان ۵۰ ۶۰
۱۰۱ خراسان رضوي چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) روان ۶ ۱۵۵
۱۰۲ خراسان رضوي قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) روان ۴ ۱۷۱
۱۰۳ خراسان رضوي باغچه - تربت حيدريه روان ۱۸۴ ۸۶
۱۰۴ خراسان رضوي نيشابور - باغچه روان ۳۷۶ ۸۲
۱۰۵ خراسان رضوي مشهد - باغچه روان ۴۸۲ ۹۳
۱۰۶ خراسان رضوي تربت حيدريه - باغچه روان ۱۷۳ ۹۰
۱۰۷ خراسان رضوي باغچه - نيشابور روان ۲۵۰ ۸۱
۱۰۸ خراسان رضوي باغچه - مشهد روان ۵۱۰ ۸۷
۱۰۹ خراسان رضوي تربت جام - باخرز روان ۱۸ ۷۹
۱۱۰ خراسان رضوي باخرز - تربت جام روان ۱۵ ۸۲
۱۱۱ خراسان رضوي سبزوار - نيشابور روان ۳۳۹ ۸۷
۱۱۲ خراسان رضوي نيشابور - سبزوار روان ۱۱۵ ۷۵

نظر شما