شناسهٔ خبر: 36313 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱

جاده ترافيك سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۷۷ ۱۰۳
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) نیمه سنگین ۴۶۷ ۷۰
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۸۸ ۷۶
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۹۴ ۷۴
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۳۷ ۷۲
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۵۰ ۷۷
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۶۴۵ ۸۴
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۹۱۶ ۴۱
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۴ ۸۸
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۳۲ ۶۷
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۰۲ ۷۰
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۳۶ ۶۴
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۶۵۰ ۶۷
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۴ ۱۰۰
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۸۷ ۹۲
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۵۳ ۹۵
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۸۱ ۷۹
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۵۳ ۷۹
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۵۴ ۸۰
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۴۴۰ ۸۲
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۳۶۱ ۸۴
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۲۴ ۹۱
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۱۷ ۶۱
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۷۳ ۷۱
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۳۱ ۷۶
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۱۱۵ ۹۳
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان نامشخص    
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر نامشخص    
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۹ ۶۸
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۸۶ ۷۰
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه نیمه سنگین ۱۷۰ ۷۶
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۱۳۴ ۶۸
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۲۷۴ ۶۶
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۹۸ ۹۱
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۹ ۸۰
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۴۴ ۹۳
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۶۸ ۸۸
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۱۶۴ ۷۶
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۶۲۱ ۷۴
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۶ ۶۹
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۳۱ ۹۳
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۳۳ ۷۹
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۱۷ ۸۲
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۴ ۶۷
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۹۸ ۸۷
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۴ ۸۵
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۶۱ ۹۱
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۳۳ ۹۰
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۳۳ ۷۹
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۱۴۹ ۸۵
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۱۶۷ ۸۸
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۳۸۹ ۹۳
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۳۵ ۹۰
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۱۲۳ ۱۰۸
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۱۰ ۶۸
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۵۰ ۶۲
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۷ ۵۶
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۳۶ ۷۰
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۱۴ ۵۵
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۲۰۰ ۸۴
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۲۷۳ ۹۰
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۲۸۰ ۷۶
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۳۲۵ ۹۲
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۵۶ ۶۸
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۴۵ ۷۸
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۳۳ ۹۰
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۳۲ ۹۱
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۳۲۵ ۸۷
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۶۸ ۹۰
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۱۰۱ ۹۰
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۲۷۹ ۹۱
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۸۳ ۸۸
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۱۵۱ ۸۱
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۵۲۹ ۸۸
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۱۵۰ ۹۱
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۱۰۴۰ ۱۰۴
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۱۰۹ ۹۱
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۱۱۵ ۷۵
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۳۵ ۷۳
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۱۸ ۹۱
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۷ ۹۸
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۳۴ ۷۳
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۹۹ ۷۳
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۷۴ ۸۴
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۳۵ ۸۸
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۷۵ ۸۴
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۲۹ ۸۹

نظر شما