شناسهٔ خبر: 36317 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان-۱

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گيلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۵۱ ۹۰
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۹۶ ۸۴
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۲۶ ۷۴
۴ گيلان رشت - فومن روان ۷۷ ۸۱
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۵۴ ۱۰۴
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۳۰ ۶۵
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۷۳ ۷۴
۸ گيلان رشت - خمام روان ۸۷ ۷۹
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۱۸ ۸۵
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۸۱ ۹۶
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۸۶ ۷۹
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۳۷ ۷۴
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۶۸ ۸۵
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۵۰ ۹۹
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۲۱ ۵۶
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۸۷ ۸۴
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۴۳ ۷۰
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۱۸ ۸۶
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۱۳ ۷۹
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۲۵ ۸۵
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۵۸ ۷۹
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر روان ۲۲ ۸۸
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۴۸ ۸۰
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۱۷ ۹۴
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه روان ۸۹ ۸۱
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۱۵ ۷۸
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۷ ۷۰
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۸۴ ۸۷
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۱۰۴ ۷۶
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۱۶ ۷۸
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۱۹ ۷۵
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۵۹ ۸۷
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۱۳ ۶۷
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۸ ۸۴
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۱۷ ۹۵
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۲ ۸۸
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۶۰ ۸۱
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۵۰ ۸۶
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۱۳ ۷۵
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۷ ۶۸
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۸۲ ۹۳
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۳ ۷۰
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۲۱۳ ۷۴
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۱۶۶ ۱۰۳
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۵۲ ۸۹
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۲۱ ۷۲
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۱۲ ۶۷
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۵۳ ۸۹
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۵۷ ۸۲
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۱۴ ۵۷
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۳۵ ۶۸
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۱۶ ۷۵
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۱۶ ۶۹
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۴۸ ۸۹
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۷ ۷۵
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۵۹ ۹۰
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۵۳ ۷۱
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۳۳ ۸۶
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۳ ۷۸
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۳۴ ۸۹
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۳۴ ۷۵
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۲۱ ۷۳
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۲۲ ۸۹
۶۵ گيلان فومن - ضيابر روان ۵۴ ۸۳
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۲۳ ۸۲
۶۷ گيلان ضيابر - فومن روان ۲۵ ۷۹
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۴۹ ۸۶
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۱۲ ۶۲
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۲۷ ۸۶
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان روان ۲۷ ۶۵
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۳۶ ۸۲
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰

 

نظر شما