شناسهٔ خبر: 36346 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان-۱

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گيلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گيلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت نامشخص    
۲ گيلان لنگرود - رودسر نامشخص    
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر نامشخص    
۴ گيلان رشت - فومن نامشخص    
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار نامشخص    
۶ گيلان رشت - پير بازار نامشخص    
۷ گيلان رشت - کوچصفهان نامشخص    
۸ گيلان رشت - خمام نامشخص    
۹ گيلان پير بازار - ضيابر نامشخص    
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم نامشخص    
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود نامشخص    
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان نامشخص    
۱۳ گيلان فومن - رشت نامشخص    
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد نامشخص    
۱۵ گيلان پيربازار - رشت نامشخص    
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت نامشخص    
۱۷ گيلان خمام - رشت نامشخص    
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار نامشخص    
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل نامشخص    
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا نامشخص    
۲۱ گيلان خمام - انزلي نامشخص    
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر نامشخص    
۲۳ گيلان انزلي - خمام نامشخص    
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي نامشخص    
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه نامشخص    
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر نامشخص    
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر نامشخص    
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه نامشخص    
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان نامشخص    
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه نامشخص    
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود نامشخص    
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان نامشخص    
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) نامشخص    
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) نامشخص    
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين نامشخص    
۳۶ گيلان منجيل - طارم نامشخص    
۳۷ گيلان رودبار - منجيل نامشخص    
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار نامشخص    
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) نامشخص    
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) نامشخص    
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان نامشخص    
۴۲ گيلان طارم - منجيل نامشخص    
۴۳ گيلان منجيل - رودبار نامشخص    
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم نامشخص    
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر نامشخص    
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي نامشخص    
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) نامشخص    
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) نامشخص    
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي نامشخص    
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر نامشخص    
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم نامشخص    
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) نامشخص    
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه نامشخص    
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش نامشخص    
۵۵ گيلان تالش - آستارا نامشخص    
۵۶ گيلان اسالم - خلخال نامشخص    
۵۷ گيلان پونل - اسالم نامشخص    
۵۸ گيلان اسالم - تالش نامشخص    
۵۹ گيلان آستارا - تالش نامشخص    
۶۰ گيلان خلخال - اسالم نامشخص    
۶۱ گيلان اسالم - پونل نامشخص    
۶۲ گيلان تالش - اسالم نامشخص    
۶۳ گيلان ضيابر - پونل نامشخص    
۶۴ گيلان پونل - ضيابر نامشخص    
۶۵ گيلان فومن - ضيابر نامشخص    
۶۶ گيلان فومن - سراوان نامشخص    
۶۷ گيلان ضيابر - فومن نامشخص    
۶۸ گيلان سراوان - فومن نامشخص    
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل نامشخص    
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود نامشخص    
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان نامشخص    
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان نامشخص    
۷۳ گيلان شلمان - املش نامشخص    
۷۴ گيلان املش - شلمان نامشخص    

 

نظر شما