شناسهٔ خبر: 36347 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۱

ترافیک جاده‌ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) نامشخص    
۲ مازندران ساري - قائمشهر نامشخص    
۳ مازندران ساري - نکا نامشخص    
۴ مازندران خزرآباد - ساري نامشخص    
۵ مازندران ساري - جويبار نامشخص    
۶ مازندران سمنان - کياسر نامشخص    
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) نامشخص    
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) نامشخص    
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) نامشخص    
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) نامشخص    
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) نامشخص    
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نامشخص    
۱۳ مازندران نکا - ساري نامشخص    
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد نامشخص    
۱۵ مازندران جويبار - ساري نامشخص    
۱۶ مازندران کياسر - سمنان نامشخص    
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) نامشخص    
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) نامشخص    
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) نامشخص    
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) نامشخص    
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) نامشخص    
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) نامشخص    
۲۳ مازندران گتاب - بابل نامشخص    
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد نامشخص    
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل نامشخص    
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) نامشخص    
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نامشخص    
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) نامشخص    
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) نامشخص    
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) نامشخص    
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) نامشخص    
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) نامشخص    
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) نامشخص    
۳۵ مازندران بابل - گتاب نامشخص    
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل نامشخص    
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار نامشخص    
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) نامشخص    
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) نامشخص    
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) نامشخص    
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) نامشخص    
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) نامشخص    
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر نامشخص    
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر نامشخص    
۴۷ مازندران بابل - کياکلا نامشخص    
۴۸ مازندران بابلسر - بابل نامشخص    
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل نامشخص    
۵۰ مازندران کياکلا - بابل نامشخص    
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد نامشخص    
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار نامشخص    
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير نامشخص    
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت نامشخص    
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار نامشخص    
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نامشخص    
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر نامشخص    
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار نامشخص    
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) نامشخص    
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر نامشخص    
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نامشخص    
۶۲ مازندران نور - محمودآباد نامشخص    
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر نامشخص    
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن نامشخص    
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن نامشخص    
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر نامشخص    
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر نامشخص    
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) نامشخص    
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) نامشخص    
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) نامشخص    
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) نامشخص    
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) نامشخص    
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) نامشخص    
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) نامشخص    
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) نامشخص    
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) نامشخص    
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) نامشخص    
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر نامشخص    
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار نامشخص    
۸۱ مازندران نور - نوشهر نامشخص    
۸۲ مازندران نوشهر - نور نامشخص    
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس نامشخص    
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر نامشخص    
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) نامشخص    
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد نامشخص    
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) نامشخص    
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) نامشخص    
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نامشخص    
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نامشخص    
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نامشخص    
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) نامشخص    
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس نامشخص    
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) نامشخص    
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) نامشخص    
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نامشخص    
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) نامشخص    
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نامشخص    
۹۹ مازندران نکا - بهشهر نامشخص    
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا نامشخص    
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) نامشخص    
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) نامشخص    

 

نظر شما