شناسهٔ خبر: 36367 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۲

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۵۰ ۱۰۰
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۳۳۲ ۸۵
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۹۰ ۷۷
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۹۰ ۷۶
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۸۷ ۸۰
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۳۱ ۸۰
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۵۴۷ ۹۲
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۷۳۶ ۶۷
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۰ ۸۰
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۳۴ ۶۶
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۲۹ ۷۴
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۶۶ ۶۳
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۴۸۲ ۶۹
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۴ ۱۰۰
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۱۸ ۹۴
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۱۴ ۹۶
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۸۰ ۸۰
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۷۲ ۷۶
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۵۴ ۸۰
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۴۳۷ ۸۵
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۴۳۳ ۸۴
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۱۴ ۹۳
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۴۳ ۶۰
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۹۲ ۷۲
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۳۱ ۷۴
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۱۰۹ ۹۷
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۵۹ ۸۶
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۰۶ ۸۸
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۹ ۷۱
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۳۷ ۷۳
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۷۷ ۸۳
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۱۱۶ ۶۹
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۲۲۵ ۸۰
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۲۸ ۹۳
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۵ ۸۱
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۳۲ ۸۹
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۸۳ ۹۱
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۷۱ ۸۴
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۳۹۸ ۷۹
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۸ ۶۸
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۳۴ ۹۴
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۳۵ ۸۵
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۲۸ ۶۹
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۱۲ ۵۰
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۱۱۵ ۸۴
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۲۹ ۹۰
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۲۰ ۹۵
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۱۱ ۸۹
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۲۸ ۸۶
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۱۱۶ ۸۳
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک نامشخص    
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۱۶۶ ۹۶
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه نامشخص    
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۹۱ ۹۹
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۲۱ ۷۱
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۳۱ ۵۶
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۳۱ ۶۶
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۲۸ ۵۵
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۲۳۶ ۸۸
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۴۹۷ ۸۸
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۳۲۶ ۸۱
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۴۰۶ ۸۷
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۳۵ ۷۴
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۴۵ ۸۳
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۴۸ ۸۸
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۳۷ ۹۴
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۴۵۴ ۸۶
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۱۳ ۹۴
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۱۲۰ ۸۵
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۴۹۳ ۹۴
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۵۳ ۹۷
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۱۴۳ ۸۵
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۸۰ ۹۲
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۱۶۱ ۹۲
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۱۲۸۳ ۹۹
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۱۹۴ ۸۸
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۲۰۳ ۷۶
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۳۷ ۷۵
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۹ ۹۲
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۵ ۷۶
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۵۶ ۷۳
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۴۵ ۷۴
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۱۹ ۸۳
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۲۰۴ ۶۹
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۱۳ ۸۴
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۲۰۴ ۶۹

نظر شما