شناسهٔ خبر: 36368 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۲

ترافیک شهری تهران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۳۰۸ ۷۲
۲ مازندران ساري - قائمشهر روان ۳۴۷ ۸۷
۳ مازندران ساري - نکا روان ۳۴۵ ۸۷
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۳۵ ۸۴
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۶۸ ۷۵
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۱۳ ۶۹
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۱۰۴ ۶۸
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) نیمه سنگین ۱۵۵ ۶۲
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۳۲ ۷۷
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۲۶ ۷۱
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۲۹ ۷۵
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۲۶۱ ۸۷
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۱۸۰ ۸۵
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۹۶ ۸۰
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۱۹۹ ۷۱
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۲۵ ۵۵
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۳۷ ۶۱
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۵۹ ۶۸
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۳۱ ۸۰
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۱۷ ۷۷
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۴۰۱ ۷۹
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۴۰ ۶۶
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۶۱ ۸۵
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۲۸۴ ۷۹
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۶۵ ۷۰
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۲۵۱ ۸۲
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نامشخص    
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۰۲ ۸۳
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۹۲ ۹۳
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۸۸ ۸۳
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۶۲ ۷۹
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۵۱۱ ۷۸
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۶۵ ۷۱
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۲۰۵ ۸۱
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۱۴ ۷۷
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۱۲۵ ۶۰
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۱۹۵ ۸۶
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۱۲ ۸۳
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۲۰ ۹۵
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۱۳۵ ۸۵
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۲۷ ۸۵
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۳۴۳ ۷۲
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۳۵۳ ۸۲
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۹۰ ۶۱
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۳۲۲ ۵۵
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۲۹۸ ۸۴
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۴۱ ۶۵
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۱۹۱ ۷۷
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۱۸۸ ۷۷
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير نامشخص    
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۶۷ ۷۶
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۲۱۵ ۷۹
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۲۱۳ ۷۳
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر نامشخص    
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۱۲۱ ۷۳
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۱۸۷ ۸۲
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۸۵ ۸۷
۶۱ مازندران محمودآباد - نور روان ۱۹۸ ۶۵
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۱۴۰ ۷۲
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۱۹۵ ۶۴
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۲۹۱ ۸۰
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۱۶۵ ۶۳
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد روان ۰ ۰
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۱۱۰ ۸۱
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر روان ۱۵۰ ۷۱
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۳۷۹ ۷۰
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۹۰ ۷۶
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۳۵ ۸۴
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۵۶ ۷۹
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۵۰ ۷۶
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۲۴۱ ۵۵
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۱۳ ۷۲
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۹۳ ۸۷
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۸۷ ۸۱
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۹۲ ۷۸
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۷۵ ۶۷
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۱۰۴ ۶۳
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۱۹۲ ۷۸
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۲۴۲ ۷۶
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۲۴۳ ۶۸
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۳۱۶ ۶۸
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۵۶ ۵۳
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۱۷۷ ۷۳
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۲۷ ۹۰
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) روان ۱۰۵ ۵۸
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) روان ۲۵ ۴۶
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) روان ۲۰ ۴۵
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) روان ۲۸ ۵۲
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۵۴ ۵۶
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۱۵۰ ۶۸
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۱۵۶ ۸۷
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۴۲ ۵۵
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) روان ۱۱۵ ۴۰
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۱۰۸ ۵۸
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) روان ۷۷ ۵۴
۹۹ مازندران نکا - بهشهر روان ۲۷۷ ۹۰
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا روان ۱۹۴ ۸۹
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) نامشخص    
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) نامشخص    

نظر شما