شناسهٔ خبر: 36379 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۵۵ ۱۰۷
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) نیمه سنگین ۳۸۸ ۸۴
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۲۶ ۸۲
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۵۹ ۷۳
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۲۶ ۷۰
۶ تهران تهران - ‌پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۳۰ ۸۲
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۳۵۵ ۸۹
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۷۶۳ ۵۹
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۱۰ ۹۱
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۱۵ ۷۰
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۷۶ ۷۳
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۴۱ ۶۴
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) نامشخص    
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۲۸ ۹۹
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۲۹ ۹۱
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۸۱ ۹۵
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۷۵ ۸۱
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۷ ۷۹
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۳۲ ۷۸
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۲۱۱ ۸۵
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۲۴۶ ۸۴
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۹ ۹۵
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۱۰ ۵۶
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۳۸ ۷۴
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۱۰ ۷۱
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) نامشخص    
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۴۳ ۸۵
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۲۵ ۸۹
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۸ ۶۴
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۲۵ ۷۳
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۱۱۲ ۷۹
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۱۲۳ ۶۹
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم راه بندان ۷۶ ۸
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۵۱ ۸۹
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۰ ۷۴
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۲۸ ۸۹
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۲۰ ۸۶
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۸۰ ۷۹
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۳۴۹ ۷۶
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۵ ۷۲
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۲ ۹۵
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۲۷ ۷۸
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۳۰ ۷۵
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۱۱ ۶۵
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۵۸ ۸۸
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۶ ۸۵
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۱۲۵ ۹۴
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۳۰ ۸۶
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۳۱ ۸۲
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۸۰ ۸۵
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۳۸ ۹۷
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۲۴۵ ۹۵
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۸۷ ۷۹
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۸۹ ۱۰۹
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۸ ۷۵
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۴۰ ۶۵
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۱۲ ۴۵
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۵۱ ۷۰
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۱۶ ۵۲
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک نامشخص    
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۱۱۲ ۸۷
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۱۵۶ ۸۹
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۰۳ ۸۴
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۱۳۹ ۹۵
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۱۲ ۶۹
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۱۶ ۸۱
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۱۸ ۹۴
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۲۴ ۹۵
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۲۷۴ ۸۸
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۴۴ ۹۳
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۵۸ ۸۷
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۱۵۴ ۹۵
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۳۸ ۹۶
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۷۲ ۸۱
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۳۰۳ ۸۹
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۹۷ ۹۳
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۱۰۱۶ ۹۱
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۷۵ ۹۰
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۱۳۹ ۷۴
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۲۱ ۷۳
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۵ ۸۶
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۷ ۸۸
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۵۲ ۷۴
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۴۹ ۷۳
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۵۰ ۸۸
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۴۴ ۸۵
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۶۵ ۸۶
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۲۳  

نظر شما