شناسهٔ خبر: 36394 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۱

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۵۵ ۱۰۶
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) روان ۳۲۵ ۸۵
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۱۰۳ ۸۱
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۴۶ ۷۲
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۲۱ ۶۸
۶ تهران تهران - ‍پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۱۴۰ ۷۹
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۲۶۶ ۹۰
۸ تهران عوارضي تهران - قم روان ۶۹۷ ۵۹
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۲۰ ۹۹
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۱۱ ۶۴
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۵۷ ۷۴
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۳۱ ۶۳
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) نامشخص    
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۱۲ ۱۰۲
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۱۱۵ ۹۴
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۱۲۳ ۹۵
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۷۳ ۸۳
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۷ ۷۷
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۳۱ ۷۹
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۲۱۰ ۸۴
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي روان ۲۳۹ ۸۴
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۱۱ ۸۵
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۱۵ ۶۵
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۳۰ ۷۱
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۱۵ ۶۰
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) نامشخص    
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۷۶ ۸۵
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۳۶ ۹۱
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۴ ۷۰
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۱۸ ۷۱
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۹۶ ۷۹
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء نیمه سنگین ۲۰۲ ۵۹
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم راه بندان ۱۱۲ ۸
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۳۲۵ ۸۶
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۱۸ ۷۵
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۱۶ ۹۲
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۹۲ ۸۲
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۹۵ ۷۹
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند روان ۳۳۷ ۷۱
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۳ ۶۴
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۱۸ ۹۰
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۲۰ ۷۹
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي روان ۳۴ ۵۹
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۹ ۴۰
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۵۶ ۸۵
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۳ ۷۳
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۹۰ ۸۹
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۱۱ ۶۷
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۱۷ ۷۹
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند روان ۹۳ ۵۳
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۷۶ ۷۳
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۲۱۸ ۹۱
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۲۷ ۹۵
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۵۵ ۱۱۰
۵۵ تهران تهران - فشم روان ۶ ۷۰
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۳۲ ۶۰
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۲ ۹
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۲۹ ۶۳
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۸ ۴۳
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۷۷ ۸۲
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۱۲۴ ۸۷
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۱۴۰ ۸۶
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۱۶۶ ۹۶
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۱۸ ۶۸
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۲۱ ۷۴
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۲۱ ۷۶
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۲۲ ۹۳
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۲۴۲ ۸۷
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۳۶ ۹۴
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۶۲ ۸۶
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۱۴۳ ۹۴
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۲۱ ۸۹
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۶۵ ۸۲
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۵۶ ۹۰
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۶۸ ۹۰
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) روان ۹۶۳ ۸۷
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) روان ۷۹ ۸۹
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۱۸۳ ۶۸
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۲۶ ۷۶
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۷ ۸۵
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۱۳ ۹۳
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۴۸ ۷۴
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۲۸ ۷۱
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۵۱ ۸۶
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۱۶ ۸۷
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۴۸ ۸۶
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۱۳ ۸۷

نظر شما