شناسهٔ خبر: 36397 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۱

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۱۰۷ ۸۹
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۶۱ ۸۱
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۲۸ ۹۰
۴ گيلان رشت - فومن روان ۵۹ ۸۰
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۵۸ ۱۰۵
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۲۴ ۶۴
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۵۷ ۸۱
۸ گيلان رشت - خمام روان ۸۱ ۸۰
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۱۱ ۷۹
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۴۹ ۹۴
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۵۵ ۸۰
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۲۴ ۷۱
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۵۲ ۷۷
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۱۵ ۹۷
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۱۷ ۵۵
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۶۴ ۷۸
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۵۱ ۷۶
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۲۸ ۷۶
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل روان ۱۴ ۹۴
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا روان ۱۰ ۸۹
۲۱ گيلان خمام - انزلي روان ۵۷ ۷۵
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر روان ۲۸ ۸۵
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۳۳ ۷۶
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي روان ۱۲ ۸۸
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه روان ۶۹ ۸۲
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۱۴ ۷۴
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۷ ۷۲
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۶۳ ۸۶
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان روان ۷۷ ۷۲
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۱۳ ۶۹
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۱۴ ۷۶
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۴۴ ۸۷
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۵ ۷۴
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۲ ۸۵
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۳۲ ۹۷
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۶ ۷۲
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۴۴ ۸۱
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۴۹ ۸۳
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۱۴ ۶۹
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۱ ۴۶
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۰۸ ۹۵
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۳ ۷۷
۴۳ گيلان منجيل - رودبار روان ۱۴۲ ۷۲
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۱۰۶ ۹۷
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۷۰ ۸۵
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي نامشخص    
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد ( جاده قديم) روان ۱۶ ۷۵
۴۸ گيلان منجيل - لوشان ( جاده قديم) روان ۱۱ ۶۹
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۵۴ ۸۷
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۵۵ ۷۸
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۵ ۸۳
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۱۱ ۶۵
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۵ ۶۹
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۴ ۸۹
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۲۱ ۹۲
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۷ ۶۴
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۴۶ ۸۵
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۴ ۸۸
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۱۰ ۹۱
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۳ ۵۴
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۲۷ ۸۰
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۲۱ ۸۴
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۲۰ ۷۶
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۸ ۸۳
۶۵ گيلان فومن - ضيابر روان ۲۶ ۷۹
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۱۳ ۷۸
۶۷ گيلان ضيابر - فومن روان ۱۶ ۸۰
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۴۱ ۸۶
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۱۴ ۷۰
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۱۴ ۷۸
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان روان ۱۷ ۶۷
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۱۴ ۸۰
۷۳ گيلان شلمان - املش نامشخص    
۷۴ گيلان املش - شلمان نامشخص    

نظر شما