شناسهٔ خبر: 36406 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۲

ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

ردیف صعودی نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۲۳۳ ۷۳
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۴۵ ۶۶
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا نامشخص    
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) نامشخص    
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) نامشخص    
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۵۸ ۷۵
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۶۷۱ ۸۱
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۴۴۷ ۸۰
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۵۶ ۷۵
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۱۹۹ ۷۲
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۴۳ ۴۷
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۱۸۹ ۷۲
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۷۱ ۶۷
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۵۲ ۶۸
۲ مازندران ساري - قائمشهر روان ۶۷۱ ۸۲
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۵۹ ۶۷
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۵۹۴ ۷۲
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۶۰ ۶۹
۲۳ مازندران گتاب - بابل نامشخص    
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۴۲۶ ۷۳
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۸۶ ۶۴
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۳۴۷ ۷۷
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) روان ۴۲ ۷۴
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۴۴ ۷۸
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۱۶۰ ۹۱
۳ مازندران ساري - نکا روان ۵۳۲ ۷۸
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۱۴۶ ۷۵
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۳۷ ۷۶
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۴۷۸ ۷۷
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۴۳ ۶۸
۳۵ مازندران بابل - گتاب نامشخص    
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۵۴ ۷۴
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۱۰۵ ۵۵
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۲۴۶ ۷۸
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۹۵ ۷۹
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۲۱۰ ۶۸
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۸۷ ۹۴
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۲۰۶ ۷۹
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۹۹ ۸۴
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۵۴۳ ۶۴
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۴۵۹ ۷۸
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۷۵ ۶۲
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۴۲۱ ۵۳
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۶۱۶ ۷۹
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۵۷ ۷۰
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۶۱ ۶۵
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۳۰۳ ۷۳
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار روان ۳۱۶ ۶۶
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۵۹ ۷۴
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۸۱ ۸۱
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۲۲۷ ۷۴
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر روان ۲۴۸ ۷۱
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۷۵ ۶۶
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۹۷ ۷۱
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۳۲۹ ۸۳
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۵۲ ۵۵
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۲۶۸ ۸۴
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نیمه سنگین ۴۳۵ ۶۴
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۲۷۱ ۷۶
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۳۱۶ ۵۹
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۵۳۳ ۷۳
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۲۴۴ ۵۹
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۴۸۵ ۷۲
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر نیمه سنگین ۴۶۳ ۶۳
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۳۱۱ ۷۸
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۴۴۴ ۶۵
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۰۹ ۷۳
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۷۲ ۸۱
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۳۳ ۷۴
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۱۰۴ ۷۶
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۴۳۴ ۷۰
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۲۲۹ ۷۰
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۳۲۱ ۸۰
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۲۹۶ ۷۵
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۲۸۹ ۷۷
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۵۲ ۶۸
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۱۳۴ ۶۱
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۷۶ ۷۰
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۳۵۰ ۷۴
۸۲ مازندران نوشهر - نور نیمه سنگین ۳۱۴ ۶۵
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۵۶۶ ۶۱
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۴۷۷ ۶۵
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۱۰۲ ۴۲
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۳۴۶ ۶۱
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۴۱ ۸۵
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) نیمه سنگین ۴۵۸ ۶۸
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) روان ۱۱۵ ۳۹
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۴۹ ۷۰
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) روان ۷۷ ۴۷
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) روان ۹۴ ۴۵
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۸۴ ۵۳
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس نیمه سنگین ۳۶۱ ۵۶
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۱۹۲ ۸۰
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۱۴۳ ۵۸
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۹۷ ۳۸
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۹۴ ۵۳
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نیمه سنگین ۲۰۰ ۴۹
۹۹ مازندران نکا - بهشهر نامشخص    

نظر شما