شناسهٔ خبر: 36412 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۳

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف صعودی نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۲۲۲ ۷۴
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۴۰ ۶۳
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا نامشخص    
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) نامشخص    
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) نامشخص    
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۸۳ ۷۵
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري روان ۶۷۱ ۸۳
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۴۵۳ ۸۱
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۸۷ ۷۳
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۲۳۵ ۶۹
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۵۶ ۴۹
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۱۷۰ ۷۰
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۱۱۷ ۶۵
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۷۳ ۶۷
۲ مازندران ساري - قائمشهر نیمه سنگین ۷۰۱ ۸۱
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۴۶ ۷۹
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) روان ۵۷۸ ۷۲
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) نامشخص    
۲۳ مازندران گتاب - بابل نامشخص    
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۲۸۸ ۷۷
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۷۱ ۶۶
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) نامشخص    
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) سنگین ۴۴ ۱۴
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۲۰ ۷۸
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۱۴۰ ۹۱
۳ مازندران ساري - نکا روان ۵۲۸ ۸۱
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۱۳۳ ۷۹
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۶۲ ۷۷
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) روان ۵۱۲ ۷۸
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) نامشخص    
۳۵ مازندران بابل - گتاب نامشخص    
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۴۵ ۷۸
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۸۶ ۵۹
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) نامشخص    
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۲۴۰ ۷۷
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۲۰۹ ۷۶
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۲۲۹ ۹۵
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۲۳۲ ۸۴
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۲۰۸ ۸۴
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر نامشخص    
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۴۵۲ ۸۱
۴۷ مازندران بابل - کياکلا نامشخص    
۴۸ مازندران بابلسر - بابل نامشخص    
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۶۹۱ ۷۸
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۱۱ ۷۳
۵۰ مازندران کياکلا - بابل نامشخص    
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۲۷۲ ۷۷
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار نامشخص    
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۴۸ ۷۵
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۵۱ ۷۵
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۲۳۷ ۷۵
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نامشخص    
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۱۸۶ ۶۷
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۵۱ ۷۸
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۳۷۲ ۸۴
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۳۴ ۶۱
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۲۳۴ ۸۸
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نیمه سنگین ۳۷۱ ۶۱
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۳۵۸ ۷۳
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۳۵۸ ۶۳
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۴۳۸ ۸۰
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۲۹۶ ۶۰
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر روان ۴۲۹ ۷۵
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر نیمه سنگین ۵۷۲ ۶۳
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۳۱۸ ۸۰
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۳۰۵ ۶۵
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۰۶ ۷۱
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۴۳ ۸۲
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۲۲ ۷۸
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۱۳۰ ۷۴
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۴۳۱ ۷۲
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۹۵ ۷۱
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۲۷۷ ۸۴
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۲۱۱ ۷۴
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۲۵۶ ۷۵
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۶۴ ۶۸
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۱۰۵ ۶۱
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۸۶ ۶۸
۸۱ مازندران نور - نوشهر روان ۳۵۳ ۷۷
۸۲ مازندران نوشهر - نور روان ۲۹۷ ۷۱
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۴۱۷ ۷۰
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۴۴۳ ۶۷
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۷۹ ۴۹
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد روان ۳۶۲ ۶۴
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۷۹ ۸۶
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) نیمه سنگین ۳۷۶ ۶۸
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) روان ۸۳ ۳۵
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۳۵ ۷۲
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) نیمه سنگین ۱۱۰ ۳۸
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) روان ۹۶ ۴۵
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۸۰ ۶۲
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس روان ۳۴۰ ۶۱
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۲۴۱ ۸۱
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۱۹۳ ۵۵
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۵۳ ۳۵
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۸۰ ۴۹
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نیمه سنگین ۱۴۶ ۴۴
۹۹ مازندران نکا - بهشهر نامشخص

نظر شما