شناسهٔ خبر: 36427 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران-۲

ترافیک در محور کرج - چالوس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان مازندران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ مازندران ساري - کياسر (شکتا) روان ۲۱۵ ۷۳
۲ مازندران ساري - قائمشهر نیمه سنگین ۷۷۰ ۸۰
۳ مازندران ساري - نکا روان ۴۶۵ ۸۵
۴ مازندران خزرآباد - ساري روان ۱۹۸ ۷۶
۵ مازندران ساري - جويبار روان ۱۴۰ ۷۰
۶ مازندران سمنان - کياسر روان ۴۷ ۵۶
۷ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گدوک - ورسک) روان ۲۴۶ ۵۹
۸ مازندران ساري - کياسر (امره) روان ۱۲۳ ۵۹
۹ مازندران ساري - کياسر (گرماب) روان ۶۰ ۶۷
۱۰ مازندران ساري - کياسر (کياده) روان ۳۸ ۶۶
۱۱ مازندران کياسر - ساري (شکتا) روان ۱۴۲ ۷۴
۱۲ مازندران قائمشهر - ساري نیمه سنگین ۷۴۲ ۷۸
۱۳ مازندران نکا - ساري روان ۴۵۰ ۷۹
۱۴ مازندران ساري - خزرآباد روان ۲۵۸ ۷۳
۱۵ مازندران جويبار - ساري روان ۲۳۰ ۷۵
۱۶ مازندران کياسر - سمنان روان ۴۰ ۵۱
۱۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گدوک) روان ۱۹۱ ۶۴
۱۸ مازندران کياسر - ساري (امره) روان ۸۰ ۶۷
۱۹ مازندران کياسر - ساري (گرماب) روان ۴۵ ۷۳
۲۰ مازندران کياسر - ساري (کياده) روان ۴۰ ۷۵
۲۱ مازندران بابل - آمل (بزرگراه) نامشخص    
۲۲ مازندران بابل - آمل (قديم) روان ۴۶ ۷۱
۲۳ مازندران گتاب - بابل روان ۱۲۳ ۷۹
۲۴ مازندران آمل - محمودآباد روان ۴۳۰ ۷۲
۲۵ مازندران فريدونکنار - بابل روان ۵۱ ۶۹
۲۶ مازندران رودهن - آمل (پارک جنگلي آمل - آمل) روان ۳۵۵ ۸۰
۲۷ مازندران رودهن - آمل (پلور - گزنک) نیمه سنگین ۲۰۱ ۵۸
۲۸ مازندران آمل - رودهن (پارک جنگلي-سه راه سنگچال) روان ۱۷۰ ۸۰
۲۹ مازندران آمل - رودهن (سه راه سنگچال - شاه زيد) روان ۱۵۳ ۸۷
۳۰ مازندران آمل - رودهن (شاه زيد - سه راه بلده) روان ۱۹۰ ۷۹
۳۱ مازندران آمل - رودهن (سه راه بلده - پنجاب) روان ۱۹۳ ۷۵
۳۲ مازندران آمل - رودهن (پنجاب - گزنک) نامشخص    
۳۳ مازندران آمل - بابل (بزرگراه) نامشخص    
۳۴ مازندران آمل - بابل (قديم) روان ۶۳ ۷۱
۳۵ مازندران بابل - گتاب روان ۱۷۱ ۷۸
۳۶ مازندران محمودآباد - آمل روان ۲۹۹ ۷۳
۳۷ مازندران بابل - فريدونکنار روان ۹۲ ۶۲
۳۸ مازندران آمل - رودهن (آمل - پارک جنگلي آمل) روان ۳۴۹ ۸۰
۳۹ مازندران آمل - رودهن (گزنک - پلور) نامشخص    
۴۰ مازندران رودهن - آمل (سه راه سنگچال-پارک جنگلي) روان ۱۴۸ ۸۰
۴۱ مازندران رودهن - آمل (شاه زيد - سه راه سنگچال) روان ۱۷۰ ۹۵
۴۲ مازندران رودهن - آمل (سه راه بلده - شاه زيد) روان ۱۸۰ ۸۵
۴۳ مازندران رودهن - آمل (پنجاب - سه راه بلده) روان ۱۶۳ ۸۶
۴۴ مازندران رودهن - آمل (گزنک - پنجاب) نامشخص    
۴۵ مازندران بابل - بابلسر روان ۵۱۳ ۶۵
۴۶ مازندران بابل - قائمشهر روان ۵۴۵ ۷۶
۴۷ مازندران بابل - کياکلا روان ۵۹ ۶۴
۴۸ مازندران بابلسر - بابل روان ۴۱۵ ۵۴
۴۹ مازندران قائمشهر - بابل روان ۵۷۲ ۷۷
۵۰ مازندران کياکلا - بابل روان ۶۲ ۶۲
۵۱ مازندران فريدونکنار - محمودآباد روان ۳۵۳ ۷۳
۵۲ مازندران بابلسر - فريدونکنار نامشخص    
۵۳ مازندران بابلسر - بهنمير روان ۱۸۲ ۷۴
۵۴ مازندران فريدون کنار - دابودشت روان ۷۶ ۸۲
۵۵ مازندران محمودآباد - فريدونکنار روان ۲۶۵ ۷۷
۵۶ مازندران فريدونکنار - بابلسر نامشخص    
۵۷ مازندران بهنمير - بابلسر روان ۲۰۴ ۶۸
۵۸ مازندران دابودشت - فريدون کنار روان ۶۹ ۷۵
۵۹ مازندران بهشهر - گلوگاه (گلستان) روان ۳۹۹ ۸۲
۶۰ مازندران گلوگاه (گلستان) - بهشهر روان ۲۷۲ ۸۳
۶۱ مازندران محمودآباد - نور نیمه سنگین ۵۵۴ ۶۳
۶۲ مازندران نور - محمودآباد روان ۳۲۰ ۷۵
۶۳ مازندران تنکابن - رامسر روان ۳۲۷ ۶۱
۶۴ مازندران عباس آباد - تنکابن روان ۵۳۲ ۷۳
۶۵ مازندران رامسر - تنکابن روان ۲۹۸ ۵۷
۶۶ مازندران تنکابن - عباس آباد نامشخص    
۶۷ مازندران رامسر - چابکسر نیمه سنگین ۵۴۵ ۶۷
۶۸ مازندران چابکسر - رامسر نیمه سنگین ۵۲۰ ۶۰
۶۹ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (قائمشهر - شيرگاه) روان ۳۳۶ ۸۰
۷۰ مازندران چالوس - کرج (دوآب - مرزن آباد) روان ۱۳۷ ۷۲
۷۱ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (شيرگاه - پل سفيد) روان ۱۹۱ ۷۸
۷۲ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (پل سفيد - گرزين خيل) روان ۱۴۷ ۷۱
۷۳ مازندران قائمشهر - فيروزکوه (گرزين خيل - ورسک) روان ۱۲۳ ۷۱
۷۴ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (شيرگاه - قائمشهر) روان ۳۶۶ ۶۹
۷۵ مازندران کرج - چالوس (مرزن آباد - دوآب) روان ۱۹۹ ۶۸
۷۶ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (پل سفيد - شيرگاه) روان ۱۸۹ ۸۲
۷۷ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (گرزين خيل - پل سفيد) روان ۱۵۵ ۶۹
۷۸ مازندران فيروزکوه - قائمشهر (ورسک - گرزين خيل) روان ۱۵۲ ۷۴
۷۹ مازندران جويبار - قائمشهر روان ۴۳ ۶۸
۸۰ مازندران قائمشهر - جويبار روان ۴۱ ۷۲
۸۱ مازندران نور - نوشهر نامشخص    
۸۲ مازندران نوشهر - نور نامشخص    
۸۳ مازندران کمربندي نوشهر - چالوس روان ۵۹۳ ۶۲
۸۴ مازندران کمربندي چالوس - نوشهر روان ۴۲۷ ۷۱
۸۵ مازندران چالوس - کرج (چالوس - دوآب) روان ۱۲۱ ۴۸
۸۶ مازندران چالوس - عباس آباد نامشخص    
۸۷ مازندران آزادراه شمال - تهران (چالوس - مرزن آباد) روان ۱۸۲ ۸۲
۸۸ مازندران کرج - چالوس (مکارود - مرزن آباد) نیمه سنگین ۳۹۰ ۶۶
۸۹ مازندران چالوس - کرج (هزارچم - سياه بيشه) نیمه سنگین ۱۶۳ ۲۸
۹۰ مازندران چالوس - کرج (سياه بيشه - کندوان) روان ۸۹ ۴۲
۹۱ مازندران چالوس - کرج (مکارود - هزارچم) نیمه سنگین ۱۴۸ ۴۱
۹۲ مازندران کرج - چالوس (دوآب - چالوس) روان ۵۶ ۵۹
۹۳ مازندران عباس آباد - چالوس نامشخص    
۹۴ مازندران آزادراه تهران - شمال (مرزن اباد - چالوس) روان ۲۲۶ ۸۲
۹۵ مازندران چالوس - کرج (مرزن آباد - مکارود) روان ۱۷۴ ۴۹
۹۶ مازندران کرج - چالوس (سياه بيشه - هزارچم) نیمه سنگین ۱۳۹ ۳۰
۹۷ مازندران کرج - چالوس (کندوان - سياه بيشه) روان ۹۷ ۵۱
۹۸ مازندران کرج - چالوس (هزارچم- مکارود) نیمه سنگین ۱۴۳ ۴۲
۹۹ مازندران نکا - بهشهر نامشخص    
۱۰۰ مازندران بهشهر - نکا نامشخص    
۱۰۱ مازندران نور-نوشهر (نور - سي سنگان) نامشخص    
۱۰۲ مازندران نوشهر-نور (سي سنگان - نور) نامشخص    

نظر شما