شناسهٔ خبر: 36429 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان-۲

ترافیک در محور کرج - چالوس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:

 

 

ردیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ گيلان امامزاده هاشم - رشت روان ۲۲۴ ۷۵
۲ گيلان لنگرود - رودسر روان ۱۹۸ ۷۳
۳ گيلان کوچصفهان - سنگر روان ۲۵ ۶۷
۴ گيلان رشت - فومن روان ۱۱۷ ۷۶
۵ گيلان آزادراه رستم آباد - رود بار روان ۱۲۹ ۹۷
۶ گيلان رشت - پير بازار روان ۴۸ ۶۲
۷ گيلان رشت - کوچصفهان روان ۱۳۰ ۷۰
۸ گيلان رشت - خمام روان ۱۳۳ ۷۲
۹ گيلان پير بازار - ضيابر روان ۳۵ ۷۰
۱۰ گيلان رشت - امامزاده هاشم روان ۱۵۹ ۸۶
۱۱ گيلان رودسر - لنگرود روان ۱۷۲ ۷۴
۱۲ گيلان سنگر - کوچصفهان روان ۴۸ ۷۲
۱۳ گيلان فومن - رشت روان ۱۲۳ ۷۳
۱۴ گيلان آزادراه رودبار - رستم آباد روان ۱۹۵ ۸۵
۱۵ گيلان پيربازار - رشت روان ۳۷ ۵۵
۱۶ گيلان کوچصفهان - رشت روان ۱۲۱ ۸۴
۱۷ گيلان خمام - رشت روان ۴۷ ۵۶
۱۸ گيلان ضيابر - پير بازار روان ۳۹ ۸۰
۱۹ گيلان آستارا - اردبيل نیمه سنگین ۵۱ ۶۸
۲۰ گيلان اردبيل - آستارا نیمه سنگین ۸۹ ۶۲
۲۱ گيلان خمام - انزلي نیمه سنگین ۱۵۸ ۷۰
۲۲ گيلان انزلي - رضوانشهر نیمه سنگین ۹۱ ۷۱
۲۳ گيلان انزلي - خمام روان ۱۲۱ ۷۶
۲۴ گيلان رضوانشهر - انزلي نیمه سنگین ۷۷ ۷۸
۲۵ گيلان لاهيجان - آستانه نیمه سنگین ۲۱۴ ۶۵
۲۶ گيلان آستانه - کياشهر روان ۴۱ ۸۴
۲۷ گيلان حسن رود - کياشهر روان ۳۶ ۷۹
۲۸ گيلان کوچصفهان - آستانه روان ۱۵۵ ۸۲
۲۹ گيلان آستانه - لاهيجان نیمه سنگین ۲۲۶ ۵۸
۳۰ گيلان کياشهر - آستانه روان ۴۳ ۷۵
۳۱ گيلان کياشهر - حسن رود روان ۵۰ ۷۵
۳۲ گيلان آستانه - کوچصفهان روان ۱۶۸ ۸۶
۳۳ گيلان رستم آباد - رودبار (جاده قديم) روان ۱۵ ۶۶
۳۴ گيلان لوشان - قزوين (جاده قديم) روان ۸ ۷۰
۳۵ گيلان آزادراه لوشان - قزوين روان ۱۱۸ ۹۲
۳۶ گيلان منجيل - طارم روان ۱۴ ۸۱
۳۷ گيلان رودبار - منجيل روان ۱۳۴ ۶۴
۳۸ گيلان آزادراه امام زاده هاشم - رودبار روان ۱۲۰ ۷۸
۳۹ گيلان رودبار - رستم آباد (جاده قديم) روان ۱۶ ۷۵
۴۰ گيلان قزوين - لوشان (جاده قديم) روان ۹ ۷۱
۴۱ گيلان آزادراه قزوين - لوشان روان ۱۹۲ ۸۲
۴۲ گيلان طارم - منجيل روان ۱۴ ۷۴
۴۳ گيلان منجيل - رودبار سنگین ۱۷۷ ۳۴
۴۴ گيلان آزادراه رودبار - امام زاده هاشم روان ۲۰۷ ۹۷
۴۵ گيلان کلاچاي - چابکسر روان ۱۳۲ ۷۹
۴۶ گيلان رودسر - کلاچاي روان ۰ ۰
۴۷ گيلان امامزاده هاشم - رستم آباد (جاده قديم) روان ۱۹ ۷۶
۴۸ گيلان منجيل - لوشان (جاده قديم) روان ۱۵ ۶۲
۴۹ گيلان چابکسر - کلاچاي روان ۱۱۱ ۸۳
۵۰ گيلان کلاچاي - رودسر روان ۱۳۰ ۷۵
۵۱ گيلان رستم آباد (جاده قديم) - امامزاده هاشم روان ۳۴ ۶۳
۵۲ گيلان لوشان - منجيل (جاده قديم) روان ۱۰ ۷۲
۵۳ گيلان املش - کلان کلايه روان ۱۸ ۶۳
۵۴ گيلان کلان کلايه - املش روان ۱۳ ۶۱
۵۵ گيلان تالش - آستارا روان ۴۴ ۸۲
۵۶ گيلان اسالم - خلخال روان ۱۸ ۵۱
۵۷ گيلان پونل - اسالم روان ۹۰ ۸۴
۵۸ گيلان اسالم - تالش روان ۶۳ ۷۳
۵۹ گيلان آستارا - تالش روان ۵۷ ۸۵
۶۰ گيلان خلخال - اسالم روان ۹ ۵۸
۶۱ گيلان اسالم - پونل روان ۸۲ ۸۹
۶۲ گيلان تالش - اسالم روان ۱۱۳ ۷۸
۶۳ گيلان ضيابر - پونل روان ۵۰ ۶۶
۶۴ گيلان پونل - ضيابر روان ۶۱ ۷۹
۶۵ گيلان فومن - ضيابر نیمه سنگین ۹۴ ۵۶
۶۶ گيلان فومن - سراوان روان ۵۹ ۷۹
۶۷ گيلان ضيابر - فومن نیمه سنگین ۷۵ ۷۲
۶۸ گيلان سراوان - فومن روان ۶۴ ۷۴
۶۹ گيلان لاهيجان - سياکل روان ۶۱ ۶۲
۷۰ گيلان لاهيجان - لنگرود روان ۷۵ ۹۱
۷۱ گيلان سياکل - لاهيجان نیمه سنگین ۹۸ ۵۸
۷۲ گيلان لنگرود - لاهيجان روان ۱۰۸ ۷۶
۷۳ گيلان شلمان - املش روان ۰ ۰
۷۴ گيلان املش - شلمان روان ۰ ۰

نظر شما