شناسهٔ خبر: 36431 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور منتشر کرد:

جدول وضعیت ترافیک لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی استان تهران-۳

ترافیک جاده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان تهران را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راه‌های اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:

 

 

دیف نام استان نام محور وضعیت ترافیک میانگین تردد در ساعت میانگین سرعت
۱ تهران آزادراه قم - گرمسار روان ۴۱ ۱۰۰
۲ تهران تهران - قم (آزادراه) نیمه سنگین ۳۷۱ ۶۹
۳ تهران تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) روان ۲۶۷ ۷۴
۴ تهران تهران - جاجرود روان ۱۶۳ ۶۵
۵ تهران تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) روان ۱۳۰ ۶۷
۶ تهران تهران - ‌پرديس (انتهاي آزادراه) روان ۹۰ ۷۶
۷ تهران تهران - پاکدشت روان ۴۷۱ ۸۴
۸ تهران عوارضي تهران - قم نامشخص    
۹ تهران چرمشهر - حسن‌آباد روان ۸ ۸۶
۱۰ تهران امام زاده داوود - تهران روان ۵۸ ۵۸
۱۱ تهران تهران - لواسان (طلاييه) روان ۱۵۴ ۶۸
۱۲ تهران تهران - لواسان (سوهانک) روان ۶۶ ۵۹
۱۳ تهران آزادراه تهران - ساوه(پرند) روان ۳۴۹ ۶۹
۱۴ تهران آزادراه گرمسار - قم روان ۵۶ ۱۰۳
۱۵ تهران قم - تهران (آزادراه) روان ۲۹۲ ۷۹
۱۶ تهران ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) روان ۲۷۶ ۹۳
۱۷ تهران جاجرود - تهران روان ۱۹۶ ۷۴
۱۸ تهران پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) نیمه سنگین ۲۰۱ ۶۵
۱۹ تهران پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) روان ۱۷۰ ۷۳
۲۰ تهران پاکدشت - تهران روان ۵۷۹ ۷۱
۲۱ تهران قم - تهران عوارضي نامشخص    
۲۲ تهران حسن آباد - چرمشهر روان ۶ ۸۹
۲۳ تهران تهران - امام زاده داوود روان ۳۳ ۵۲
۲۴ تهران لواسان - تهران (طلاييه) روان ۱۹۹ ۷۳
۲۵ تهران لواسان - تهران (سوهانک) روان ۹۵ ۶۷
۲۶ تهران آزادراه ساوه - تهران(پرند) روان ۲۲۹ ۸۷
۲۷ تهران اسلامشهر - واوان روان ۱۱۹ ۷۴
۲۸ تهران واوان - اسلامشهر روان ۱۷۲ ۷۴
۲۹ تهران آبسرد - ايوانکي روان ۲۹ ۵۹
۳۰ تهران رودهن - دماوند روان ۱۲۳ ۶۸
۳۱ تهران دماوند - فيروزکوه روان ۳۵ ۷۷
۳۲ تهران آبعلي - سه راهي مشاء روان ۷ ۴۴
۳۳ تهران سه راهي مشاء - امامزاده هاشم روان ۱۷۲ ۶۱
۳۴ تهران کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) روان ۲۶۷ ۸۰
۳۵ تهران فيروزکوه - سمنان روان ۲۳ ۷۱
۳۶ تهران آبسرد - گيلاوند روان ۸۸ ۸۹
۳۷ تهران آبسرد - سربندان روان ۱۰۱ ۷۸
۳۸ تهران سربندان - امين آباد روان ۳۰ ۷۷
۳۹ تهران دماوند - گيلاوند نامشخص    
۴۰ تهران ايوانکي - آبسرد روان ۱۳ ۶۲
۴۱ تهران دماوند - رودهن روان ۸۸ ۸۲
۴۲ تهران فيروزکوه - دماوند روان ۸۶ ۷۱
۴۳ تهران سه راهي مشاء - آبعلي نیمه سنگین ۷۱ ۴۰
۴۴ تهران امامزاده هاشم - سه راهي مشاء روان ۹ ۳۴
۴۵ تهران کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) روان ۲۶۳ ۷۴
۴۶ تهران سمنان - فيروزکوه روان ۱۸ ۷۶
۴۷ تهران گيلاوند - آبسرد روان ۸۴ ۸۶
۴۸ تهران سربندان - آبسرد روان ۱۱۰ ۷۶
۴۹ تهران امين آباد - سربندان روان ۸۰ ۷۱
۵۰ تهران گيلاوند - دماوند نامشخص    
۵۱ تهران فيروزکوه - گدوک روان ۷۱ ۷۲
۵۲ تهران سه راهي ارجمند - فيروزکوه روان ۲۵۹ ۷۸
۵۳ تهران گدوک - فيروزکوه روان ۸۲ ۸۲
۵۴ تهران فيروزکوه - سه راهي ارجمند روان ۲۱۴ ۹۶
۵۵ تهران تهران - فشم نیمه سنگین ۷۰ ۵۵
۵۶ تهران فشم - ميگون روان ۴۷ ۵۴
۵۷ تهران شمشک - ميگون نامشخص    
۵۸ تهران شمشک - ديزين روان ۰ ۰
۵۹ تهران فشم - تهران روان ۳۹ ۵۷
۶۰ تهران ميگون - فشم روان ۴۵ ۴۷
۶۱ تهران ميگون - شمشک نامشخص    
۶۲ تهران ديزين - شمشک روان ۰ ۰
۶۳ تهران تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) روان ۳۲۳ ۸۱
۶۴ تهران تهران - شهريار (دپو) روان ۵۸۷ ۷۷
۶۵ تهران شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) روان ۳۵۶ ۶۸
۶۶ تهران شهريار (دپو) - تهران روان ۴۰۰ ۷۶
۶۷ تهران تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) روان ۳۸ ۷۱
۶۸ تهران رباط کريم - ساوه روان ۲۹ ۷۷
۶۹ تهران حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) روان ۳۲ ۶۲
۷۰ تهران ساوه - رباط کريم روان ۳۲ ۸۱
۷۱ تهران همت - وردآورد روان ۳۶۸ ۸۲
۷۲ تهران وردآورد - همت روان ۱۷۵ ۸۴
۷۳ تهران کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) روان ۱۲۶ ۸۲
۷۴ تهران ري - قرچک روان ۵۴۶ ۸۱
۷۵ تهران کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) روان ۱۳۹ ۸۹
۷۶ تهران قرچک - ري روان ۲۲۵ ۷۳
۷۷ تهران پاکدشت - شريف آباد روان ۲۴۳ ۸۵
۷۸ تهران شريف آباد - پاکدشت روان ۲۵۰ ۸۲
۷۹ تهران آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۴۷۱ ۷۳
۸۰ تهران آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) نیمه سنگین ۱۶۹۱ ۵۸
۸۱ تهران رودهن - آبعلي روان ۶۶ ۶۸
۸۲ تهران آبعلي - رودهن روان ۷۷ ۶۳
۸۳ تهران وهن آباد - جاده قديم قم روان ۹ ۷۹
۸۴ تهران جاده قديم قم - وهن آباد روان ۱۵ ۷۵
۸۵ تهران آدران - شهريار روان ۱۳۶ ۶۷
۸۶ تهران شهريار - آدران روان ۱۵۰ ۶۵
۸۷ تهران ملارد - صفادشت روان ۱۷۶ ۷۷
۸۸ تهران صفادشت - ملارد روان ۱۹۶ ۸۰
۸۹ تهران رباط کريم - شهريار روان ۱۷۷ ۷۷
۹۰ تهران شهريار - رباط کريم روان ۱۹۲ ۸۰

 

 

نظر شما